SOFTIP PROFIT PLUS - kvalitné a spoľahlivé slovenské ERP

Ešte kvalitnejšie, technologicky špičkové a užívateľsky mimoriadne komfortné riešenie pre riadenie vášho biznisu.

Spoľahlivý podnikový informačný systém

Komplexný informačný systém kategórie ERP vyvinutý pre riadenie podnikateľských subjektov rôzneho typu a rozpočtových, príspevkových, alebo neziskových organizácií štátnej správy.

V reálnom čase poskytuje dôležité informácie o stave a vývoji organizácie potrebné pre kľúčové rozhodnutia. Odhaľuje nové príležitosti či rezervy, umožňuje pružne reagovať a využívať ich. Pomáha zvyšovať konkurencieschopnosť a posilňovať pozíciu na trhu.

Poskytuje

Celkový obraz firmy, ekonomické výsledky a informácie z produkčných procesov, v reálnom čase.

Vypočíta

Vypočítať dane, daňové priznanie, stav pohľadávok? Áno, vybavené.

Riadi

Na základe informácií z primárnych a ekonomických procesov umožňuje prijať rozhodnutia pre efektívne riadenie firmy

Vykazuje

Výkazy podľa legislatívy s výstupom pre finančnú správu, nič jednoduchšie.

Komunikuje

Elektronická výmena obchodných a finančných dokumentov B2B, vrátane elektronického podpisu.

Technické podmienky SOFTIP PROFIT PLUS

Stiahnuť dokument vo formáte .pdf

SOFTIP PROFIT PLUS obsahuje

SOFTIP PROFIT PLUS tvoria aplikácie a moduly, ktoré poskytujú plne integrované riešenie pre riadenie ekonomicko–finančných procesov, pre riadenie procesov obchodnej, materiálovej a výrobnej logistiky a komplexné riešenie pre personálne a mzdové riadenie.

Nástroje pre riadenie ekonomiky a financií podniku

Poskytujú plne integrované nástroje pre riadenie ekonomicko-finančných procesov v reálnom čase a kvalitný nástroj pre tvorbu výkazov podľa vlastných potrieb a požiadaviek.

Účtovníctvo
Dodávatelia
Saldokonto
Multibanking
DPH
Dlhodobý majetok
Drobný majetok
Pokladňa
Inventúry
Anonymizácia osobných údajov

Riadenie, spracovanie a vyhodnotenie procesov predaja a nákupu

Aplikácie v tejto oblasti produktu poskytujú nástroje pre riadenie, spracovanie a vyhodnotenie procesov predaja a nákupu, s cieľom efektívne riadiť tok zásob spojených s uvedenými procesmi.

Nákup
Fakturácia
Sklad
Doprava
Mobilný skladník
EDI riešenie
Odberateľské objednávky
Dodacie listy
CRM
Riadenie výroby
Anonymizácia osobných údajov

Komplexné riešenie všetkých okruhov riadenia ľudských zdrojov

Od definovania organizačnej schémy cez personálnu evidenciu, automatizované spracovanie miezd a platov, sociálnu starostlivosť o zamestnancov až po ďalšie vzdelávanie zamestnancov.

Personalistika a mzdy
Nadstavbové moduly
Doplnkové systémy
Anonymizácia osobných údajov

Natívne podporuje doplnkové systémy

Informačný systém SOFTIP PROFIT Plus svojou modularitou a otvorenosťou natívne podporuje doplnkové systémy, ktoré rozširujú jeho funkčnosť o nové možnosťi bez viazanosti na vybrané technológie. Príkladom sú portálové, mobilné či nadstavbové a zákazkové riešenia.

eCRM
Manažérske informačné systémy
SOFTIP PROFIT Mobile
SOFTIP FORMS
eNKP
eOBO
Zákazkové aplikácie

„SOFTIP PROFIT je moderný systém s pružným využitím.”

Anna Krištofová

Ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva, Pivovar STEIGER a.s.

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora produktu

Pomôžem Vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania produktu SOFTIP PROFIT PLUS.

Marián Baranovič

Produktový manažér
SOFTIP PROFIT PLUS


Okrem súčasných možností, ktoré ponúka SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS v procese riadeného spracovania údajov, chceme našim zákazníkom ponúknuť ďalšie technické možnosti, ktoré bude možné implementovať na zvládnutie nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia EÚ 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

04.07.2017 - Redakcia magazínu PC REVUE uskutočnila v priebehu apríla a mája prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu v roku 2016. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov.

08.03.2017 - Elektronizácia nákupných a dodávateľských operácií vo firmách sa stáva nevyhnutnosťou. Ponúka zjednodušenie, zrýchlenie a predovšetkým sprehľadnenie celého systému zadávania, spracovania a schvaľovania nákupných dokladov. Vďaka rozšíreniu informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS môže tieto benefity využívať už aj spoločnosť ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS.

02.12.2016 - Skvalitnenie manažérskych informácií zo systému či jednoduché podávanie daňových priznaní. To sú len dve z viacerých zaujímavých noviniek, ktoré prináša vylepšený ERP nástroj SOFTIP PROFIT PLUS vo verzii 7.02. K zákazníkom spoločnosti SOFTIP sa dostáva práve v týchto dňoch.

21.09.2016 - Namiesto excelovských tabuliek MES systém na mieru. Mnohé firmy nahrádzajú tradičné evidencie modernými nástrojmi, ktoré minimalizujú chybovosť, šetria čas aj peniaze. MONDI SCP sa pre tento krok rozhodla v oblasti plánovania a riadenia procesov pre výrobu a expedíciu buničiny.

16.02.2016 - Dokonalá evidencia pracích cyklov, detailný prehľad o každom pridelenom kuse odevu, sledovanie jeho zostatkovej hodnoty a celý proces prania od príjmu až po expedíciu pod kontrolou. Spoločnosť Lavaton, ktorá sa špecializuje na pranie a prenájom bielizne a pracovných odevov, vymenila doteraz používané nehomogénne riešenie za komplexné riešenie SOFTIP. To jej umožní jednoduché riadenie všetkých služieb zákazníkom a garantuje aj aktuálne informácie pre vedenie firmy.

30.11.2015 - SOFTIP ďalej posúva kvalitu a funkčnosť svojho komplexného ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS. V jeho najnovšej verzii 7, ktorá je portovaná do vyššej verzie vývojového prostredia DELPHI XE7, sa zameral na podporu najnovších technológií, ďalšie vylepšenie komfortu práce používateľov a ešte modernejší a užívateľsky prívetivejší vizuál.

12.08.2015 - Klienti pracovno-personálnej spoločnosti Index Nosluš si môžu kedykoľvek pozrieť podrobné informácie o všetkých pracovníkoch, ktorých im agentúra poskytla. A to pohodlne zo svojho počítača či mobilného zariadenia priamo z jej databázy. Umožňuje im to riešenie, ktoré navrhol a zrealizoval SOFTIP.

26.06.2015 - Manažment potrebuje na prijímanie rozhodnutí dáta v integrovanom systéme, v reálnom čase a v konsolidovanej podobe. Dôležité je to aj v malých firmách, no vyslovene nevyhnutné vo veľkých spoločnostiach holdingového typu. BK group sa preto rozhodol pre nasadenie informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS.

24.06.2015 - Slovenská autobusová doprava Žilina sa rozhodla pre moderný elektronický zber údajov o stave vozidiel, vzniknutých poistných udalostiach či spotrebe energií, ktorý zabezpečí ich presnosť, aktuálnosť a umožní riešenie vzniknutých problémov okamžite po ich identifikácii. Zvolila si na to riešenie vyvinuté na báze komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS pod názvom SOFTIP FORMS.

12.05.2015 - Individualizácia softvéru podľa potrieb zákazníka je nevyhnutnou súčasťou moderných IT nástrojov. Platí to aj pre prípady značkových systémov, dôkazom čoho je riešenie „Forward“ vyvinuté na báze SOFTIP PROFIT PLUS. Vzniklo na základe požiadaviek spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, ktorá potrebovala automatizovať všetky dodávateľské a predajné procesy týkajúce sa obchodovania s biomasou.

13.03.2015 - Prepojiť produkčný ERP systém so systémom pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) do jedného integrovaného celku môže firme priniesť mnohé plusy. Platí to o to viac v spoločnosti, kde obchod prebieha majoritne v zahraničí a produkcia na Slovensku.

28.10.2014 - Jeden z najobľúbenejších komplexných ERP systémov na Slovensku dostal novú tvár. Vývojári SOFTIP PROFIT PLUS ho posunuli na vyššiu úroveň funkčnosti a užívateľskej prívetivosti tak, aby bol ešte kvalitnejším a komfortnejším nástrojom pre súčasných aj nových používateľov. Medzi najdôležitejšie zmeny patria modernejší vzhľad, jednoduchšie ovládanie, komfortnejšia práca s dátami či nové možnosti vizualizácie údajov. Jeho distribúcia zákazníkom sa začala tento týždeň.

04.09.2014 - Dva oddelené systémy, ktoré navzájom nespolupracovali, spôsobovali spoločnosti EUROPLAC komplikácie pri manažmente aj realizácii obchodných operácií. Rozhodla sa preto vytvoriť integrovaný IS na báze Microsoft Dynamics CRM a produkčného ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS. Cieľom tejto zmeny, ktorú pre EUROPLAC realizovala spoločnosť SOFTIP, bolo zefektívniť všetky obchodné procesy a sprehľadniť dáta nevyhnutné pre úspešné riadenie biznisu.

18.03.2014 - Dokonalý prehľad o pohybe a využívaní vlastného majetku bol hlavný cieľ nasadenia nového riešenia spoločnosti SOFTIP v Staropramen-Slovakia. Zlepšenie evidencie výčapných zariadení od vzniku zmluvy o ich montáži až po jej ukončenie, vzájomné prepojenie externých webových systémov s evidenciou zákazníkov, či jednotná základňa pre operatívne a manažérske prehľady sú výsledkom riešenia postaveného na informačnom systéme SOFTIP PROFIT PLUS, do ktorého sú implementované jednotlivé funkčné celky.

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie