SOFTIP HR Plus - personálny a mzdový informačný systém

Najviac zamestnancov v SR má spracovávané mzdy v informačnom systéme SOFTIP HR PLUS

Komplexný personálny a mzdový informačný systém

SOFTIP HR PLUS prináša komplexné riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov presne podľa Vašich predstáv. Je tou správnou voľbou, ak chcete mať istotu, že pri svojom rozvoji nenarazíte na bariéry, ktoré by sme nedokázali spoločne ošetriť. Za samozrejmosť považujeme podávanie riadnych a správnych výstupov, jednoduché a prehľadné používateľské prostredie, automatické aktualizácie, neustály súlad s platnou legislatívou, spoľahlivé a bezchybné fungovanie, dostupnú a kompetentnú podporu. Čo mnohé iné informačné systémy nedokážu, je schopnosť prispôsobiť sa aj neštandardným požiadavkám Vašej firmy.

Kontroluje

Nastavuje a kontroluje procesy spojené s riadením ľudských zdrojov.

Vypočíta

Vypočítať Mzdy? Áno, vybavené.

Riadi

Podporou riadenia zefektívňuje chod firmy.

Odošle

Splnenie požiadaviek legislatívy nebolo nikdy jednoduchšie.

Prispôsobí sa

Integrácia so všetkými bežnými ERP systémami, aj iných dodávateľov je úplne bezproblémová.

SOFTIP HR PLUS

obsahuje moduly určené na spracovanie personálnej a mzdovej agendy, z ktorých si môžete vybrať takú kombináciu, ktorú naozaj potrebujete.

Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy (PAM) je zárukou bezpečného spracovania citlivých údajov bez ohľadu na počet zamestnancov. Umožňuje viesť evidenciu viacerých subjektov nad jednou databázou. Garantuje legislatívnu správnosť s dostatočným časovým predstihom. Základné personálne údaje evidované v tomto module sú súčasne podkladom pre ďalšie moduly.

Personalistika
Mzdy
Denná dochádzka
Anonymizácia osobných údajov

Vhodne dopĺňajú PAM a zabezpečujú moderné riadenie ľudských zdrojov

Organizačná štruktúra (ORG)
Sociálny program (SOP)
Ďalšie vzdelávanie zamestnancov (DVZ)
Ochranné pracovné prostriedky (OPP)
Uchádzači o zamestnanie (UZA)

Dopĺňajú SOFTIP HR PLUS o spoľahlivé ucelené riešenie pre danú oblasť

Dochádzkový systém (DOS)
Stravovací systém (STS)
SOFTIP Happy HR

Veľké množstvo výhod a nástrojov pre používateľov.

Bezpečnosť údajov
Skupiny používateľov
Otvorenosť systému
Jednoduchosť ovládania
Automatická kontrola
Parametrizácia systému
Evidencia zmien kmeňových údajov
História zmien kmeňových údajov
Kalendár úloh pre užívateľa
Prehľadný výpočet miezd
Dostupnosť údajov pre správne rozhodovanie
Výstupy pre inštitúcie
Tlačové zostavy
Dôvera online

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP PROFIT PLUS.

Katarína Hošalová

Produktový manažér
SOFTIP HR PLUS

Modul - Personalistika a mzdy

Modul - Organizačná štruktúra

Modul - Ďalšie vzdelávanie zamestancov


Okrem súčasných možností, ktoré ponúka SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS v procese riadeného spracovania údajov, chceme našim zákazníkom ponúknuť ďalšie technické možnosti, ktoré bude možné implementovať na zvládnutie nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia EÚ 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

26.06.2017 - Nečakajte teóriu, budeme sa rozprávať o reálnych skúsenostiach HR profesionálov. S takouto pozvánkou oslovil SOFTIP každého, kto sa zaujíma o skutočný HR život v slovenských firmách. Konferencia s týmto podtitulom si tento mesiac odkrútila svoju premiéru a podľa odozvy takmer 90 účastníkov je isté, že si vypýtala pevné miesto medzi odbornými eventmi v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

04.05.2017 - Spolu 75 námetov na inovácie produktu SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS sa nám podarilo zozbierať počas januárových legislatívnych seminárov. Sú pre nás veľmi vítanou a cennou spätnou väzbou od našich zákazníkov a zároveň potvrdením ich záujmu podieľať sa na ďalšom skvalitňovaní a rozvoji (nielen) tohto produktu.

06.08.2014 - MATADOR HOLDING, a.s. sa rozhodol skvalitniť riadenie personálnej a dochádzkovej agendy pre všetky svoje spoločnosti pôsobiace na Slovensku a v Čechách. Poslúži mu na to nové riešenie SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS.

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP Human Resources Plus

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie