SOFTIP FRP - finančné riadenie projektov

Informačný systém pre finančné riadenie projektov

Nič Vám neunikne!

Finančné riadenie projektov je riešenie spoločnosti SOFTIP, ktoré umožňuje komplexné riadenie a monitorovanie vývoja projektov, a najmä ich ekonomické hodnotenie podľa skutočných výdavkov. Tieto vlastnosti oceňujú predovšetkým štátne, ale aj súkromné organizácie, ktoré potrebujú sledovať reálny finančný stav projektov, čerpajú prostriedky zo štrukturálnych fondov, predkladajú žiadosti o nenávratné finančné príspevky a preukazujú oprávnenosť nákladov čerpaných na projekty.

Žiadne neoprávnené náklady

Zamedzte vzniku neoprávnených nákladových položiek, ktoré by následne musela znášať Vaša organizácia.

Podklady v reálnom čase

Majte neustálu kontrolu nad financiami projektu a podklady pre kontrolné orgány poskytujte v reálnom čase.

Minimálna prácnosť

Predkladajte oprávnené nákladové položky projektu pri kontrole NKÚ s minimálnou prácnosťou.

SOFTIP FRP umožňuje

Zamestnanci spoločnosti SOFTIP majú mnohoročné bohaté skúsenosti s implementáciou riešení pre finančné riadenie projektov v desiatkach organizácií a inštitúcií. Medzi našich zákazníkov patria významné spoločnosti predovšetkým z oblastí sociálnych vecí, kultúry a životného prostredia.

Komplexné riadenie a monitorovanie vývoja projektov a najmä ich ekonomické hodnotenie

Evidenciu projektov a projektového tímu
Evidenciu výdavkov a žiadostí o platbu
Evidenciu a členenie rozpočtu
Finančné hodnotenie plánu

Čo získate?

zamedzenie neoprávnených nákladov

odbúranie administratívnych nákladov

jednotnú správu projektov

okamžitý prístup k relevantným ekonomickým údajom projektov

elimináciu chýb typu nepreplatených osobných nákladov (dovolenky, PN, duplicitné vykazovanie ...) alokovaných na konkrétny projekt

rôzne formy kontroly napr. väzba na zmluvy a došlé faktúry

s možnosťou exportu údajov pracujte vo formáte, ktorý vám vyhovuje (MS Excel, MS Word, XML ai.).

získajte výhody z prepojenia s ďalšími aplikáciami SOFTIP (napr. SOFTIP IVO)

výhody cloudového riešenia bez starostí s technickými a systémovými prostriedkami či správou aplikácie

Podpora produktu

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP FRP.

Zoltán Špila

Vedúci kompetenčného centra Servis - divízia ESS

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP FRP

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie