SAP ERP

SAP ERP je tou najlepšou voľbou pre podniky strednej veľkosti, ktoré hľadajú komplexné, integrované riešenia pripravené na prechod do digitálnej ekonomiky.

Digitálna ekonomika – výzva, ktorá vás posunie ďalej

S podporou spoločností SOFTIP a SAP ste pripravení na transformáciu vašej firmy do éry digitálnej ekonomiky. Využívajte inovatívne postupy a nové riešenia od SAP v procese prechodu vašej spoločnosti na digitálnu ekonomiku. Naši odborníci sú pripravení vás touto cestou spoľahlivo viesť.

Spolupráca s tými najlepšími

Náš tím tvoria certifikovaní odborníci, ktorí majú bohaté medzinárodné skúsenosti a úspešné referencie z mnohých SAP projektov. Ich odborná príprava a absolvované školenia znamenajú znalosti najnovších riešení od SAP zamerané na digitálnu ekonomiku.

Špičkové služby a poradenstvo

Klientom ponúkame služby od implementácie tzv. na „zelenej lúke", cez optimalizáciu jednotlivých funkcionalít modulov SAP, upgrade, školenia, či roll-out riešenia do jednotlivých spoločností alebo iných krajín vrátane nastavenia lokalizácie systému podľa legislatívy.

Konzultácie a podpora implementácie

Sme schopní dodať požadovaných odborníkov do tímu klienta, ako aj celé implementačné tímy zodpovedné za kompletnú implementáciu. Okrem štandardného jadra SAP ERP vám dodáme a implementujeme špecifické nadstavbové riešenia pre vaše podnikanie.

Viete čo sa v skutočnosti vo vašej firme deje

SAP ERP vašej spoločnosti umožní zautomatizovať obchodné a podnikateľské procesy, získať v nich lepší prehľad a odhalí príležitosti, ako ich čo najviac zefektívniť.

SOFTIP a SAP - úspešný prechod na digitálnu ekonomiku

V spolupráci s naši odborníkmi a pomocou produktov SAP si pripravíte podmienky a prostredie, v ktorom postupne prejdete do éry digitálnej ekonomiky. Pojmy ako SAP HANA, cloud, mobilita, internet vecí, big data sa vám stanú dôverne známymi a stanú sa vašou oporou v úspešnom rozvoji vášho podnikania.

Spolu so SAP vás podporíme v prechode na digitálnu ekonomiku

Ľudia, podniky a "veci" čoraz viac prepájajú digitálnu ekonomiku, existujúce obchodné modely sú radikálne narušené. Čo potrebujete, aby ste sa stali inteligentným digitálnym podnikom? A aké príležitosti sa vynárajú v tejto ére digitalizácie? Začnite cestu vašej transformácie s našou podporou. Digitálne podnikanie je postavené na novej počítačovej infraštruktúre - piliermi sú mobilita, cloud, Big Data a analýzy - urýchlené prostredníctvom internetu vecí, v strojovom vzdelávaní a inováciách, ako je napríklad technológia "blockchain". Tieto technológie dávajú spoločnostiam možnosť radikálne meniť obchodné modely a vytvárať nové produkty a služby.

ERP a digitálne jadro
Cloudové a dátové platformy
Vzťahy so zákazníkmi a obchod
Nákup a siete
Internet vecí a digitálny dodávateľský reťazec
Podnikové analytické nástroje

Riešenia SAP S/4HANA a aplikácie šité na mieru

SAP S/4HANA umožňuje riadenie podnikových zdrojov v reálnom čase. Je postavená na platforme SAP HANA, pracujúcej v operačnej pamäti. Môže byť inštalovaná na vlastných prostriedkoch alebo v cloude. Okamžitá, inteligentná a integrovaná ERP SAP S/4HANA je digitálne jadro - nervové centrum - celého vášho podnikania. Zjednocuje vnútorné a vonkajšie prvky do jedinej, živej štruktúry, ktorá presahuje tradičný ERP softvér. Inými slovami, spája všetky vaše procesy, poskytuje vám živé informácie a poznatky a bezproblémovo integruje váš podnik do digitálneho sveta. Jadrom SAP S/4HANA môžete rozširovať inštalovaním nadstavbových aplikácií. Všetky aplikácie nájdete sústredené v SAP App Center, kde sú organizované do kategórií resp. odvetví. Autormi aplikácií sú certifikovaní partneri SAP. V súčasnosti nájdete na portáli viac ako 1440 aplikácií.

S/4HANA Cloud
S/4HANA
Solution Extensions
Applications Center

SAP S/4HANA je nová generácia ERP

Riaďte skutočne podnikanie v reálnom čase s SAP S/4HANA, inteligentným ERP balíkom navrhnutým špeciálne pre spracovanie systémom in-memory ( v operačnej pamäti ). SAP S/4HANA je digitálne jadro, ktoré spája váš podnik s ľuďmi, obchodnými sieťami, internetom vecí, veľkými dátami a ďalšími. Prevezmite kontrolu a spustite živý obchod so SAP S/4HANA a zažite výkon digitálneho jadra.

+ 25% v plnení objednávok
- 20% výrobných chýb
- 15% obstarávacích nákladov

Kompetencie SOFTIP-u presvedčili materskú spoločnosť k realizácii roll-out systému v sesterskej spoločnosti KlaukeUK LTD vo Veľkej Británii.

Naše skúsenosti z projektov implementácie SAP ERP

Naši konzultanti a projektoví manažéri sa podieľali na mnohých projektoch implementácie ERP riešenia od spoločnosti SAP. Či už to boli ucelené projekty pod vedením nášho projektového manažéra, alebo sa vďaka svojim skúsenostiam podieľali na projektoch iných dodávateľov, kde zodpovedali za implementáciu a integráciu špecifických oblastí ERP do komplexného riešenia.

Vybrané projekty z odvetvia VÝROBA

Saneca Pharmaceuticals, a.s.
Heineken Slovensko, a.s.
Matador, a.s.
Brother Industries Slovakia, spol. s r.o.
SVI Slovakia s.r.o.
Embraco Brasil, Embraco Slovakia s.r.o.

Vybrané projekty z odvetvia OBCHOD

Jungheinrich, spol. s r.o.
Trost Auto Service Technik, s.r.o
Thyssenkrupp Materials Slovakia, s.r.o.
Fresenius Medical Care Slovakia s.r.o.
Fuchs Oil Corp. (SK), spol. s r.o.
WLC, s.r.o.

Vybrané projekty z odvetvia VEREJNÁ SPRÁVA

Datacentrum, Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo kultúry ČR
Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Podpora produktu

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SAP ERP

Peter Kollár

Projektový manažér
SAP ERP


Disponujeme tímom skúsených implementačných konzultantov a aj v prípade, že implementáciu vedie materská spoločnosť z inej krajiny, sme pripravení pomôcť koncovým používateľom so zavedením jednotlivých procesov a hlavne slovenskej legislatívy.


Dohodnite si konzultáciu k SAP ERP

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie