SOFTIP MONACO - Originálny informačný systém pre TPV

Špecializovaný softvérový nástroj pre evidenciu, archiváciu a tvorbu technickej dokumentácie vo výrobných podnikoch

Technický informačný systém novej generácie

MONACO® je moderný špecializovaný softvérový nástroj pre tvorbu, evidenciu a archiváciu technickej dokumentácie a zároveň pre následné plánovanie a riadenie výroby. Viaceré originálne funkcie implementované do systému MONACO sú výsledkom dlhoročných skúseností získaných pri vývoji a implementácii jeho predchodcu - systému SYSKLASS®, ktorý naďalej aktívne využíva viac ako 150 výrobných podnikov.

Zníženie nákladov

Výrazné zníženie nákladov a času na tvorbu dokumentácie pre technickú prípravu výroby.

Podpora tvorby ponúk

Jednoduchšie stanovenie cien a možných termínov dodania výrobku pri tvorbe ponúk.

Rýchla spätná väzba

Skrátenie odozvy na dopyty.

Rýchlosť a flexibilita

Využívanie spracovanej TPV dokumentácie výrobkov ako podklad pre rýchlu tvorbu novej dokumentácie.

Jednoduchosť

Možnosť tvorby tzv. konceptov technickej dokumentácie s priamym využitím nástrojov pre rýchle oceňovanie budúcich výrobkov bez potreby tvorby podrobnej technickej dokumentácie pre ponukové konania.

Prepojiteľnosť

V kombinácií s ERP systémami spoločnosti SOFTIP predstavujú ideálne pokrytie všetkých potrieb a procesov pre výrobne podniky.

MONACO

Systém MONACO® ako nástupca systému SYSKLASS® je určený pre rýchlu a efektívnu tvorbu technickej dokumentácie ako pre potreby výroby, tak i pre potreby archívu dokumentácie podľa noriem ISO 900x, VDA, atď. Pri vývoji systému boli zužitkované skúsenosti a poznatky nadobudnuté za viac ako 25 rokov u viac ako 150 firiem najmä v oblasti strojárenstva, elektrotechniky, automotive, ale i nábytku a v plastikárskom priemysle využívajúcich predchodcu systému MONACO®, odborníkmi oceňovaný systém SYSKLASS®

Prináša komplexnú podporu výrobného podniku

Rozdelením aplikácie do modulov získava zákazník možnosť veľmi flexibilného „naladenia" systému podľa svojich potrieb. Zaplatí len tie funkcie a ich rozsah, ktoré chce využívať.

Konštrukcia
Technológia
Zákazky
Kalkulácie
Zmenové konanie
Expertné moduly
Workflow
Sklad náradia
Plánovanie
Ponuky - CRM
Výroba

Systém MONACO® je rozdelený do modulov tak, aby čo najlepšie naplnil očakávania zákazníkov

V systéme MONACO® sú implementované i niektoré unikátne riešenia, ktoré zjednodušujú prácu v technických útvaroch výrobného podniku. Systém je užívateľsky prispôsobiteľný, prehľadným spôsobom umožňuje orientáciu v existujúcej technickej dokumentácii, zachováva jej plnú históriu zmien. Používa najmodernejšie informačné technológie internetovej komunikácie, vybudovanej na najnovších softvéroch s podporou nových princípov Industry 4.0

Skvalitnenie výroby
Flexibilita výroby
Optimalizácia
Automatizácia
Úsporu času
Riadenie výrobných prostriedkov
Zníženie chybovosti
Plnú kompatibilitu
Bezproblémovú komunikáciu
Skúsený dodávateľ
Široký záber služieb
Drag & Drop

Finančné úspory, ktoré prináša MONACO

Ak by sme vyčíslili úspory dosiahnuté používaním systému zistíme, že všetky investície sa vrátia do jedného až dvoch rokov.

Priame zníženie nákladov
Úspory času
Optimalizácia výroby
Optimalizácia obchodu

Výhody z pohľadu používateľov

Zaujímavý pohľad na výhody, ktoré prináša informačný systém MONACO získame ak sa na jeho funkcie pozrieme z uhla pracovného zaradenia jednotlivých používateľov v organizácii.

Technické oddelenie
Obchodné oddelenie
Riadenie operácií
Výroba
Spoľahlivý archív
Manažment

"Poriadok v technických dátach a komfortná práca s nimi, od vypracovania ponuky až po výrobný proces."

Ing. Eva Loučičanová

vedúca technickej prípravy výroby ELBA, a.s., Kremnica

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora systému

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania informačného systému MONACO

Ján Kapoun

Vedúci kompetenčného centra
SOFTIP VÝROBA

Niekoľko vzorových obrazoviek z informačného systému


Platforma Microsoft® – Visual Studio 2013, postavená na overenom prostredí .NET Framework 4.0.
Prístup k funkciám z ľubovoľného klienta na báze jednotného aplikačného rozhrania použitím webových služieb.
Otvorenosť a integrovateľnosť systému – MS Office, CAD, ERP.
Sieťové komunikácie prostredníctvom internetových protokolov aj so zabezpečením (http, https).
Jednoduché nasadenie a správa klientskych aplikácií: inštalácia pomocou internetových protokolov, automatické aktualizácie klientskych aplikácií bez nutnosti zásahov administrátora.K 1. 1. 2018 došlo k zlúčeniu spoločností GT Systems 2, s.r.o. a SOFTIP, a. s.,
pričom GT Systems 2 zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SOFTIP, a. s.
Nástupnícka spoločnosť SOFTIP, a. s. prevzala všetky práva a záväzky zlučovanej spoločnosti. Zamestnanci, produkty a zmluvné vzťahy GT Systems 2 sa stali súčasťou SOFTIP-u, vrátane starostlivosti o zákazníkov.

Výhody a reálne prínosy sú skratkovite popísané vo vyššie uvedených textoch. Ak Vás zaujímajú ďalšie detaily, môžete navštíviť aj pôvodnú stránku.

V prípade, že by ste sa chceli zoznámiť s modulmi informačného systému MONACO z pohľadu obsahu ich práce

Dohodnite si konzultáciu k Informačnému systému MONACO

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie