SOFTIP Výroba - plánovanie a riadenie zákazkovej výroby

Výrobným spoločnostiam poskytuje komplexnú podporu v súlade s modernými metódami riadenia.

Informačný systém pre plánovanie a riadenie zákazkovej výroby

Posvietiť si na výrobu a objaviť skrytý potenciál Vašej firmy Vám pomôže moderný IS pre kvalitné plánovanie a riadenie zákaziek. SOFTIP VÝROBA pokrýva celý výrobný proces od prvého kontaktu so zákazníkom až po záverečnú fakturáciu. Na základe kvalitnej technickej prípravy výroby Vám umožní lepšie naplánovať nové zákazky, preverí dostupnosť materiálov, výrobných zariadení i personálnych kapacít. Postráži plnenie termínov aj všetky náklady – tie kalkulované, ale aj nepredvídané. Ziskovosť spoločnosti tak môže začať rásť.

Zníženie nákladov

Na základe informácií z primárnych a ekonomických procesov umožňuje prijať rozhodnutia pre efektívne riadenie firmy.

Zníženie chybovosti

Jednoznačnou identifikáciou kritických miest výroby si zjednodušíte proces optimalizácie eliminácie nezhôd.

Informácie v reálnom čase

Celkový obraz firmy, ekonomické výsledky a informácie z produkčných procesov, v reálnom čase.

Just-in-time

Spokojnosť zákazníkov je "až" na prvom mieste. Vaše dodávky vybavíte vždy v požadovanom čase a kvalite.

SOFTIP VÝROBA

Poznáte to? Práve ste získali novú zákazku s krkolomným termínom plnenia, ktorú zákazník pravdepodobne ešte asi tak dvakrát zmení, lebo si bude priať o pár kusov viac, v inom termíne a balení... Neustály tlak na skracovanie termínov plnenia objednávok, flexibilitu a individualizáciu dodávok a samozrejme na ceny, núti aj úspešné a vysoko profitabilné firmy neustále investovať do zlepšovania svojich procesov a hľadať rezervy. A to nielen v samotnom procese výroby, ale aj v jej plánovaní, manažmente skladových zásob, distribúcii tovarov a minimalizácii chýb.

Prináša komplexnú podporu výrobného podniku

Komplexné riešenie SOFTIP VÝROBA svojím rozsahom pokrýva všetky logické kroky procesu výroby v celej jeho šírke od prvého kontaktu so zákazníkom až po záverečnú fakturáciu.

Technická príprava výroby (TPV)
Príprava a riadenie výroby
Plán výroby
Kapacitné plánovanie
Kalkulácie
Riadenie kvality a nákladov na výrobu

Rieši plánovanie, riadenie i optimalizáciu

Vo výrobných spoločnostiach v priemere až 80% nákladov predstavujú náklady na výrobu. SOFTIP VÝROBA rieši plánovanie, riadenie a optimalizáciu týchto nákladov a tak používateľom prináša mnoho výhod.

Úspory na IT
Flexibilita výroby
Optimalizácia
Automatizácia
Úsporu času
Riadenie výrobných prostriedkov
Zníženie chybovosti
Plnú kompatibilitu
Bezproblémovú komunikáciu
Skúsený dodávateľ
Široký záber služieb

"Úspory, odstránenie nadbytočného materiálu skladom, ale aj okamžité zapojenie pracovníkov.“

Ján Valkovič

Generálny riaditeľ ENPAY Transformer Components

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora systému

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania informačného systému SOFTIP VÝROBA

Ján Kapoun

Vedúci kompetenčného centra
SOFTIP VÝROBA


SOFTIP VÝROBA v 2 minútach

Niekoľko vzorových obrazoviek z informačného systému


12.04.2017 - Zmena informačného systému nemusí byť otázkou mnohých mesiacov. Dôkazom je nasadenie ERP riešenia SOFTIP PROFIT PLUS a jeho modulu VÝROBA v košickom závode Taylor Wharton. Nový majiteľ spoločnosti si totiž dal jasnú požiadavku – do dvoch mesiacov od zmeny vlastníckych pomerov musí nový informačný systém fungovať.

21.11.2016 - Zdvojnásobenie výrobných kapacít, vytvorenie 22 nových pracovných miest a rast produktivity práce a efektivity všetkých procesov. Jedným z dôležitých faktorov, ktorý to spoločnosti DREVONA v Malužinej umožnil, bolo nasadenie nového informačného systému SOFTIP VÝROBA.

29.09.2015 - V každom segmente trhu sa stretávame s tvrdou konkurenciou. Zákazník preorientoval svoju pozornosť na kvalitu, na spoľahlivosť a na životnosť výrobkov. Všetky tieto aspekty generujú zvýšené nároky na výrobcov vo všetkých oblastiach. Zasahujú od inovačnej a technickej prípravy výroby, cez samotný výrobný proces až do servisných služieb.

14.04.2014 - Neustále stúpajúci počet používateľov riešenia SOFTIP VÝROBA sa rozrástol o nadnárodnú spoločnosť ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS. Tá rovnako ako ďalší zákazníci oceňujú jeho schopnosť ponúkať dokonalý prehľad o celom výrobnom procese od technickej prípravy cez plánovanie, prípravu a operatívne riadenie výroby. Poskytuje aj nevyhnutné kalkulácie, časové analýzy a kapacitné prepočty, ako aj výrobné mzdy a štatistické prehľady.

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP VÝROBA

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie