FastTrack
pre Microsoft 365

Chcete implementovať cloudové služby Microsoft 365? Využite našu bezplatnú službu FastTrack!

Váš FastTrack Ready Partner

FastTrack je iniciatíva spoločnosti Microsoft, ktorá zákazníkom pomáha urýchliť nasadenie riešenia Microsoft 365 a jeho adopciu zo strany používateľov. Predplatiteľom cloudových služieb Microsoft je k dispozícii bez dodatočných nákladov. Tento benefit môže poskytovať len obmedzený počet najdôveryhodnejších partnerov Microsoftu na celom svete. Sme hrdí, že SOFTIP je jedným z nich.


Pre koho je určený

Program FastTrack pre Microsoft 365 je k dispozícii pre spoločnosti s viac ako 150 licenciami.

Ako to funguje

V rámci programu je vám k dispozícii celý rad nástrojov, metodík a expertov, ktorí vám pomôžu prechod do cloudu naplánovať, zrealizovať a následne aj spravovať.

Najväčšia výhoda?

Vo väčšine prípadov skrátime váš migračný projekt z mesiacov na niekoľko týždňov.

Prečo SOFTIP

Ako FastTrack Ready Partner máme bohaté skúsenosti s implementáciou Microsoft 365 a na konte niekoľko ocenení. Ste v dobrých rukách :)

Nasadenie Microsoft 365 rýchlo a hladko

Ak práve začínate s prechodom na Microsoft 365, zrejme očakávate, že to bude trvať aj niekoľko mesiacov. S podporou FastTrack pre Microsoft 365 to však môže byť už za niekoľko týždňov – a to vrátane migrácie dát a bez ďalších nákladov.

Aké sú fázy FastTrack pre Microsoft 365

FastTrack sa riadi osvedčenou metodikou, ktorá celý proces rozdeľuje do troch fáz. Všetky tri fázy sú navrhnuté tak, aby ste na vašu cestu do cloudu vykročili tou správnou nohou a sebavedome prešli na Microsoft 365.

Envision - Vytvoríme plán
Onboard - Nasadíme systém
Drive Value - Vyťažte maximum

Súvisiace prípadové štúdie

Ďalšie informácie

Naše služby dodaním licencií nekončia. Môžete počítať s našou dlhodobou podporou, ktorá vám umožní využívať všetky najnovšie možnosti Microsoft 365 naplno.

Ján Schwarz

Technický riaditeľ SOFTIP, a. s


Microsoft Bookings


03. 10. 2022 - Microsoft nastavil prísnejšie podmienky pre vstup firiem do partnerského programu. Svojim zákazníkom tak zjednodušil výber vhodného dodávateľa IT riešení, ale aj výrazne zvýšil tlak na kvalitu (nielen) slovenských partnerov. Medzi dodávateľov, ktorí úspešne splnili nové kritériá, sa už zaradil SOFTIP.

28.12. 2021 - Riešenia SOFTIPu v tohtoročnom hodnotení Microsoft Awards uspeli v troch kategóriách. Dvadsiaty druhý ročník prestížnych ocenení spoznal víťazov jednotlivých kategórií. Medzi 124 technologickými riešeniami sa ako najlepšie objavili tie od jedného z lídrov trhu v poskytovaní IT služieb pre podniky, spoločnosti SOFTIP . Pre svojich klientov dodala riešenia, ktoré im umožňujú efektívnejšie manažovať procesy či riadiť moderné pracovisko i vývojové tímy.

20.07.2021 - SOFTIP uspel v globálnej konkurencii a odniesol si ocenenie Microsoft Partner roka 2021 v kategórii víťazi krajín / regiónov. Už po štvrtýkrát sa tak najvýznamnejšia slovenská IT spoločnosť zaradila medzi top partnerov Microsoftu na svete. Tento výsledok je o to cennejší, že aktuálny ročník bol z pohľadu konkurencie mimoriadne nabitý. Len na porovnanie – v roku 2017, kedy SOFTIP získal v poradí svoju tretiu Microsoft Partner of the Year Award, sa laureáti vyberali spomedzi 2 800 nominácií zo 115 krajín. Tentoraz sa do finále prebojovalo 4 400 nominantov zo 130 štátov.

11.12.2019 - SOFTIP sa pripojil k Parížskej výzve (Paris Call), ktorej cieľom je medzinárodná spolupráca na posilnení ochrany a dôvery v digitálnom svete. Parížska výzva predstavuje celosvetovo najväčšie zoskupenie zainteresovaných strán, ktoré sa spojili, aby podporili bezpečnosť v digitálnom priestore a spoločne tak čelili novým kybernetickým hrozbám, ktorým sme vystavení.

06.11.2019 - SOFTIP sa stal prvou firmou na území bývalého Česko-Slovenska, ktorá získala certifikát Microsoft Partner Gold Security. Za štyri mesiace tak dosiahol najvyššiu možnú úroveň v tejto novej kompetencii Microsoftu, ktorá potvrdzuje jeho odborné znalosti, schopnosti a bohaté skúsenosti s nasadzovaním bezpečnostných riešení u zákazníkov.

Do cloudu si firmy aj verejné inštitúcie presúvajú čoraz viac dát a využívajú stále širšiu paletu softvérov vo forme služby. Tento trend neobchádza ani oblasť riadenia ľudských zdrojov, práve naopak – je viacero dôvodov, pre ktoré by si HR manažéri mali všímať možnosti, ktoré im cloudové riešenia ponúkajú.

Tradičné IT fungovalo tak, že ste vlastnili hardvér, na ktorý ste nainštalovali softvér a celé ste to spravovali vo vlastnej réžii. A potom prišiel cloud a všetko sa zmenilo. Klasické informačné technológie, tak ako ich poznáme, sa postupne vytrácajú a čoraz viac sa presúvajú do „oblakov“. Analytici tento trend potvrdzujú a dokonca predpovedajú, že bude do budúcnosti nielenže pokračovať, ale dokonca sa zrýchli. Ako sa však v tejto situácii zorientovať, keď existuje toľko rôznych možností?

23.01.2017 - Dokonalý pre každého, kto chce zlepšiť a automatizovať plánovanie termínov pre svojich klientov. Taký je nový nástroj Microsoft Bookings - užívateľsky jednoduchá, no svojou funkcionalitou plnohodnotná služba ideálna pre podnikateľov a menšie firmy ako sú napríklad zubné ambulancie, kadernícke salóny či autoservisy. Túto novinku v rámci balíka Office 365 prináša pre svojich zákazníkov aj spoločnosť SOFTIP.

17.01.2017 - Už 25 rokov na trhu, množ­stvo oce­není a čestná pozí­cia jed­ného z top slo­ven­ských par­tne­rov Mic­ro­softu sved­čia o úspe­chu spo­loč­nosti SOFTIP. Za mno­hými ino­va­tív­nymi IT rie­še­niami a dôve­rou význam­ných kli­en­tov stojí tech­nický ria­di­teľ Ján Sch­warz. Poroz­prá­val nám o tom, ako clou­dové rie­še­nia uľah­čujú biz­nis, a prečo sa “vir­tu­ál­nych obla­kov” netreba báť.

Dohodnite si konzultáciu k Microsoft 365

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie