Staropramen rozširuje využitie riešení SOFTIP

Profil zákazníka

Pivovary Staropramen sú druhým najväčším výrobcom piva v Českej republike s takmer 150 ročnou tradíciou. V zahraničí najobľúbenejšiu značku z portfólia - Staropramen - môžu ochutnať spotrebitelia vo viac ako 35 krajinách sveta. Na Slovensku je spoločnosť zastúpená prostredníctvom dcérskej firmy STAROPRAMEN-SLOVAKIA, s.r.o.

Zhrnutie projektu

Dokonalý prehľad o pohybe a využívaní vlastného majetku bol hlavný cieľ nasadenia nového riešenia spoločnosti SOFTIP v STAROPRAMEN-SLOVAKIA. Zlepšenie evidencie výčapných zariadení od vzniku zmluvy o ich montáži až po jej ukončenie, vzájomné prepojenie externých webových systémov s evidenciou zákazníkov, či jednotná základňa pre operatívne a manažérske prehľady sú výsledkom riešenia postaveného na informačnom systéme SOFTIP PROFIT PLUS, do ktorého sú implementované jednotlivé funkčné celky.

Zlepšenie evidencie majetku

Jednotná dátová základňa

Prepojenie systémov s evidenciou zákazníkov

Operatívne manažérske prehľady

Pracovníci spoločnosti majú k dispozícii všetky dôležité údaje v reálnom čase. To im dovoľuje poskytovať nielen kvalitnejší servis a služby pre zákazníkov, ale vďaka jednotným operatívnym a manažérskym prehľadom umožňuje prijímať kvalitnejšie strategické rozhodnutia viazané na výkonnosť, profitabilitu či potenciál jednotlivých zákazníkov spoločnosti.

Jednotný systém odstraňuje duplicitu údajov, eliminuje chybovosť a vďaka integrácii na účtovníctvo skvalitňuje riadenie ekonomickej agendy.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

„Naším cieľom bolo vytvoriť integrovaný systém, ktorý výrazne skvalitní sledovanie pohybu výčapných zariadení v súlade s ich reálnym umiestnením u zákazníkov zo segmentu hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb. Zároveň sme potrebovali prepojiť naše logistické procesy s evidenciou týchto zariadení v investičnom majetku. Nasadenie nového softvérového riešenia v rámci SOFTIP PROFIT PLUS splnilo nielen tieto požiadavky, ale získali sme aj jednotnú dátovú základňu pre ich integráciu do dlhodobého majetku, účtovníctva a skladovej evidencie materiálov.“

Ján Valkovič

ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS
generálny riaditeľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS