Staropramen rozširuje využitie riešení SOFTIP

Zhrnutie projektu

Pivovary Staropramen sú druhým najväčším výrobcom piva v Českej republike s takmer 150 ročnou tradíciou. Na Slovensku je spoločnosť zastúpená prostredníctvom dcérskej firmy STAROPRAMEN-SLOVAKIA, s.r.o. Dokonalý prehľad o pohybe a využívaní vlastného majetku bol hlavný cieľ nasadenia nového riešenia spoločnosti SOFTIP.

Výzvy a požiadavky

Cieľom bolo vytvoriť integrovaný systém, ktorý výrazne skvalitní sledovanie pohybu výčapných zariadení v súlade s ich reálnym umiestnením u zákazníkov zo segmentu hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb. Spoločnosť STAROPRAMEN-SLOVAKIA zároveň potrebovala prepojiť svoje logistické procesy s evidenciou týchto zariadení v investičnom majetku.

Výsledky a prínosy

Výsledkom riešenia postaveného na informačnom systéme SOFTIP PROFIT PLUS je zlepšenie evidencie výčapných zariadení od vzniku zmluvy o ich montáži až po jej ukončenie, vzájomné prepojenie externých webových systémov s evidenciou zákazníkov, či jednotná základňa pre operatívne a manažérske prehľady.

Prehľad o pohybe majetku počas celého životného cyklu

Zlepšenie služieb zákazníkom

Operatívne manažérske prehľady

Kvalitnejšie strategické rozhodnutia

Pracovníci spoločnosti majú k dispozícii všetky dôležité údaje v reálnom čase. To im dovoľuje poskytovať nielen kvalitnejší servis a služby pre zákazníkov, ale vďaka jednotným operatívnym a manažérskym prehľadom umožňuje prijímať kvalitnejšie strategické rozhodnutia viazané na výkonnosť, profitabilitu či potenciál jednotlivých zákazníkov spoločnosti.

Jednotný systém odstraňuje duplicitu údajov, eliminuje chybovosť a vďaka integrácii na účtovníctvo skvalitňuje riadenie ekonomickej agendy.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

„Nové softvérové riešenie v rámci SOFTIP PROFIT PLUS splnilo všetky naše požiadavky a získali sme jednotnú dátovú základňu pre integráciu našich výčapných zariadení do dlhodobého majetku, účtovníctva a skladovej evidencie materiálov.“

Juraj Porubský

Staropramen-Slovakia

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie