Koncepty rozvoja vášho IT

Investujte do informačných technológií efektívne, dlhodobo a s jasnou víziou. Vytvorte si vlastnú stratégiu s expertmi.

Prečo osloviť SOFTIP

Ak chcete mať istotu, že sa obrátite na správneho dodávateľa, tak ocenenia, skúsenosti a potvrdené kompetencie SOFTIP-u sú jednoznačným dôvodom pre jeho výber

Spolupracujete tými najlepšími

Ocenenia našich implementácií a riešení, ale i certifikované kompetencie našich expertov sú zárukou vašej spokojnosti.

Široká paleta našich služieb

Za 30 rokov svojej činnosti SOFTIP pomohol tisíckam firiem pri najrôznejších potrebách, využite to vo svoj prospech.

Dlhodobá podpora

Naše služby však nekončia dodaním licencií . Môžete počítať s dlhodobou podporou, ktorá vám umožní využívať najnovšie možnosti.

Partner svetových IT lídrov

Sme oficiálnym partnerom popredných svetových technologických lídrov.

IT riešenia navrhujeme od základov po strechu

Poznanie potrieb zákazníkov a používateľov. To je základ pre vývoj každého systému a riešenia. Od prvotného návrhu až po finálne otestovanie a implementáciu, vrátane dodania technickej a technologickej infraštruktúry a okamžitej podpory. Garantujeme, že naše riešenia skutočne fungujú.

Komplexný servis a Bezpečnostné projekty

V oblasti zabezpečenia dát poskytujeme komplexný servis a vypracovanie v súčasnosti už nevyhnutného Bezpečnostného projektu.

Zamedzenie odcudzenia dát a neoprávnených prístupov
Súlad s legislatívou
Minimalizácia hrozieb

Maximalizujte úžitok vašich IT prostriedkov

Maximalizácia efektivity a využitia jednotlivých IT nástrojov a procesov vo firme nie je jednoduchá úloha, ktorú je lepšie zveriť do rúk skúseným odborníkom.

Využite špecialistov
Šetrite finacie
Venujte sa svojmu biznisu

Dosiahnite ideálny stav IT rešpektujúc vaše finančné možností

Naši odborníci využitím overených metód realizácie IT auditu odhalia všetky riziká v oblasti IT, ktoré vstupujú do vášho firemného života. Následne navrhnutá stratégia zabezpečí, aby sa jej uplatnením naplnili nielen legislatívne a bezpečnostné požiadavky, ale i interné požiadavky vyplývajúce z firemných procesov.

Identifikujeme riziká
Navrhneme riešenia
Zavedieme efektivitu
Súlad s legislatívou

Kvalitná overená technická a technologickú infraštruktúra

Dlhodobo a úspešne navrhujeme a dodávame aj technickú a technologickú infraštruktúru na zodpovedajúcej kvalitatívnej úrovni a v spolupráci s vedúcimi svetovými spoločnosťami v oblasti IT.

Komplexné riešenie
Iba to najlepšie
Optimálna konfigurácia
Bezkonfliktná prevádzka
Rešpektujúce prírodu

Ideálny scenár a realizácia virtualizácie IT infraštruktúry

Navrhneme a zrealizujeme ideálny scenár, ktorý vám umožní virtuálizáciu IT infraštruktúry. Spoľahlivo a na mieru vašim reálnym potrebám.

Ušetríte veľa
Získate ešte viac

Bezproblémová komunikáciá rôznych technológií, aplikácií či platforiem

V súčasnosti už asi neexistuje spoločnosť, ktorá by mala a používala jednoúčelové informačné systémy obsahujúce všetky nevyhnutné dáta. Naopak, rastie tlak na vzájomnú bezproblémovú komunikáciu rôznych technológií, aplikácií či platforiem tak, aby poskytovali konzistentné a stále aktuálne dáta.

Zrýchlenie a uľahčenie
Šetrenie prostriekov
Konzistentné dáta

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily ak tvorby Konceptov rozvoja IT

Patrik Nota

Operačný riaditeľ divízie CES


 • zníženie investičných nákladov na prevádzku IS/IT.
 • zníženie prevádzkových nákladov.
 • prenesenie zodpovednosti za správne fungovanie IS/IT a spracovanie miezd na špecializovaného dodávateľa.
 • diskrétnosť - ochrana informácií o mzdových náležitostiach zamestnancov.
 • pravidelná aktualizácia aplikácií a zabezpečený dohľad nad správnym legislatívnym prostredím.

 • profesionálna správa informačných technológií certifikovanými odborníkmi.
 • dlhoročné skúsenosti na trhu informačných technológií. 
 • zastupiteľnosť pri výpadku pracovnej sily.
 • jasný postup pri implementácii projektu (orientácia na procesy).
 • vedenie prevádzky na diaľku - monitorovanie a prevádzka celého systému (ak je systém umiestnený u zákazníka).
 • poradenstvo orientované na procesy.
 • spoločnosť SOFTIP je významným dodávateľom softwaru s aktívnou politikou tvorby verzií.
 • voľbou nášho riešenia získava partner pre budúcnosť dodávateľa s vynikajúcou paletou produktov a istým finančným základom a skúsenosťami.
 • voľbou nášho riešenia získava partner pre budúcnosť zabezpečený proces plánovania finančných zdrojov.

Dohodnite si konzultáciu ku koncepcii rozvoja vášho IT

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie