PÁLFFYOVSKÝ KAŠTIEĽ, a. s.

Možnosť objednávať online pritiahla desiatky klientov Selaví

Zhrnutie projektu

Spoločnosť Pálffyovský kaštieľ sa okrem prevádzky vlastných reštaurácií a vinoték známych pod značkou Selaví venuje aj predaju a distribúcii vína. Nasadenie moderného objednávkového portálu celý tento proces nielen zjednodušilo, ale zároveň prinieslo aj zaujímavé zvýšenie počtu firemných klientov.

Výzvy a požiadavky

Dnes už sú klienti zvyknutí na okamžité informácie, pohodlie a automatické notifikácie, ktoré im ponúkajú elektronické objednávkové systémy. Ak chcela spoločnosť Pálffyovský kaštieľ rásť, musela nasadiť technológie, ktoré by tieto štandardy plnili. Ale nielen preto. Aj smerom dovnútra firmy znamenalo spustenie webovej aplikácie pre elektronické objednávanie obrovský krok vpred.

Cieľom projektu bolo poskytnúť klientom moderný spôsob objednávania, zvýšiť ich počet a zefektívniť proces distribúcie a zásobovania.

Výsledky a prínosy

Ručnú evidenciu objednávok nahradil plne automatizovaný online zápis do produkčného systému SOFTIP PROFIT PLUS, z ktorého sa následne zrealizuje aj distribúcia. Email o zaevidovaní objednávky dostávajú nákupca, obchodný manažér a osoba zodpovedná za distribúciu. Tá pripraví tovar na expedíciu a vystaví dodacie listy a následné fakturačné doklady.

Zvýšenie počtu firemných klientov z 20 na 150

Pohodlný a rýchly spôsob zadávania objednávok

Minimalizácia chýb spôsobených ľudským faktorom

Okamžitý prehľad o stave zásob a cenách

A čo tento nástroj, ktorý je nadstavbou nad IS SOFTIP PROFIT PLUS, prináša pre klienta, ktorý má záujem o dodávku vína? V prvom rade musí byť zaevidovaný (registrovaný) v produkčnom systéme. Po autentifikácii získava potrebné používateľské práva a môže zrealizovať objednávky. Okamžite vidí reálny stav zásob a aktuálne predajné ceny jednotlivých tovarových položiek. V prípade, ak žiadaný tovar nie je k dispozícii, má možnosť zobraziť si informáciu o dátume jeho naskladnenia. Pri potvrdení objednávky je klientom požadované množstvo rezervované a do emailu dostane príslušnú notifikáciu.

Obchod a služby

SOFTIP PROFIT PLUS

„Zavedenie objednávkového systému malo veľmi rýchly efekt v podobe prakticky okamžitého príchodu nových klientov.“

Jakub Drienik

Pálffyovský kaštieľ, a. s.
Area Sales Manager

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie