Výročné správy

Nemusíme nič prikrášľovať. Môžeme sa smelo oprieť o fakty.

Výročná správa prináša prehľad najvýznamnejších udalostí v spoločnosti SOFTIP za príslušný rok. Uložená je v Registri účtovných závierok spravovanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

SOFTIP v číslach

Najdôležitejšie ekonomické ukazovatele spoločnosti SOFTIP z výročnej správy za rok 2020 prezentované prostredníctvom dashboardov Microsoft Power BI.