Namiesto excelovských tabuliek MES systém na mieru

Profil zákazníka

Mondi SCP, a. s. Ružomberok je jedným z najväčších výrobných podnikov skupiny Mondi a najväčší integrovaný závod na výrobu papiera a celulózy v Slovenskej republike, s výrobnou kapacitou 560 000 ton nenatieraného papiera, 66 000 ton obalového papiera a 100 000 ton vysušenej buničiny určenej na predaj.

Zhrnutie projektu

Mnohé firmy nahrádzajú tradičné evidencie modernými nástrojmi, ktoré minimalizujú chybovosť, šetria čas aj peniaze. MONDI SCP sa pre tento krok rozhodla v oblasti plánovania a riadenia procesov pre výrobu a expedíciu buničiny.

Zjednodušenie procesu expedície

Automatizácia zberu dát z výrobného procesu

Efektívne plánovanie výkonu strojov

Reporting z jednotlivých procesov

Nový systém MES for Pulp Dryer (Manufacturing Execution System pre vysušovací stroj na buničinu) vyvinula spoločnosť SOFTIP na báze jej komplexného produktu SOFTIP PROFIT PLUS.

Jedným z hlavných prínosov jeho nasadenia v MONDI SCP bola automatizácia zberu dát z výrobného procesu s minimálnymi zásahmi ľudského faktora.

Manažment aj oprávnení pracovníci teraz dokážu efektívne plánovať výkon vysušovacieho stroja na základe požiadaviek odbytu a kapacít skladov, sledovať kvalitu výstupov vysušovacieho stroja, automaticky ich expedovať na sklad, evidovať požiadavky na internú spotrebu aj externé objednávky s automatickým importom zo systému SAP a pružne riadiť expedíciu buničiny zo skladu s využitím mobilných zariadení a identifikácie čiarovými kódmi. Samozrejmosťou je reporting z jednotlivých procesov.

S prepojením na procesný riadiaci systém vysušovacieho stroja a na informačný systém SAP je zabezpečená nepretržitá funkčnosť riešenia 24 hodín denne.

„Ide o jedinečné riešenie schopné prispôsobiť sa meniacim nárokom používateľov. Na všetkých úrovniach procesu ponúka v reálnom čase potrebné informácie pre operatívne rozhodovanie a riadenie výroby a expedície,“ vysvetľuje Dušan Homola, produktový manažér SOFTIP PROFIT PLUS.

Odbúraním ručného zadávania vstupov z/do IS SAP sa tiež minimalizovali riziká vzniku chýb.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

„Som rada, že v širokom portfóliu firiem zaoberajúcich sa riadením procesu zberu dát a expedície vysušenej buničiny uspela slovenská firma. Oceňujem najmä zjednodušenie procesu, vynikajúcu komunikáciu a hlavne, že systém je „user friendly“.

Silvia Kloptová

MONDI SCP
vedúca výroby vysušovacieho stroja

„Pri špecifikácií požiadaviek na MES systém sme vychádzali z existujúcich riešení na strediskách zaoberajúcich sa výrobou papiera. Flexibilita produktu SOFTIP PROFIT PLUS umožnila jeho jednoduché prispôsobenie požiadavkám a štandardom MONDI SCP, prepojenie na riadiaci systém baliacej linky vysušovacieho stroja a na systém SAP. Hlavný prínos MES systému vidím v automatizácii evidencie výroby, ako aj v zjednodušení expedície použitím aplikácie v tabletoch a evidencii expedovaných unitov čítaním čiarových kódov.“

Jozef Ballo

MONDI SCP
projektový manažér

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS