Mobilný skladník - mobilná aplikácia pre inteligentné riadenie zásob

Dokonalý prehľad o tovare a zásobách

Inteligentné riadenie zásob

SOFTIP Mobilný skladník je mobilná aplikácia určená pre efektívne a pohodlné vykonávanie skladových operácií s online väzbou na skladový produkčný systém. Použitím tejto aplikácie sa dosiahne:

Vyššia efektivita práce

Zrýchlená tvorba skladových pohybov od prijatia tovaru podľa nákupných objednávok, až po vyskladnenie na základe odberateľských objednávok. Skladník jednoduchým spôsobom, nasnímaním ČK verifikuje položky a potvrdzuje ich množstvo. Aplikácia automaticky generuje pohyby do produkčného skladového systému.

Dokonalý prehľad o zásobách

Skladník má v reálnom čase prehľad o stave zásob položiek a ich umiestnení na úložných miestach v sklade. Prehľad môže získať mimo produkčného systému, na hociktorom mieste v sklade.

Minimalizácia chýb

Použitím identifikácie a verifikácie pomocou čiarového kódu sa minimalizujú chyby spôsobené ľudským faktorom.

Zrýchlenie inventarizácie skladu

Inventarizácia bez papierovej dokumentácie. Online zapisovanie skutočných stavov do produkčného systému. Inventúrne rozdiely na úložných miestach v reálnom čase.

Prehľad o produktivite

Aplikácia umožňuje zaznamenávať časové trvanie jednotlivých operácií vyskladnenia, čím sa dá získať prehľad o časovej náročnosti operácií pre jednotlivé predajné prípady. Získaním priemernej doby vyskladnenia na položku sa dá predpokladať doba vyskladnenia na príslušné obchodné prípady. Zároveň je možné získať túto informáciu po pracovníkoch skladu.

Popis funkcionality

SOFTIP Mobilný skladník zefektívni prácu vo vašom skladovom hospodárstve, sprehľadnením a zjednodušením skladových operácií.
Aplikácia funguje na mobilných zariadeniach, ktoré podporujú operačný systém Android 6.0 a vyšší. Súčasťou zariadení je integrovaný snímač čiarového kódu a WiFi komunikácia.

Komfortná a jednoduchá realizácia skladových operácií

SOFTIP Mobilný skladník umožňuje pomocou PDA zariadení efektívne a pohodlne vykonávať všetky skladové operácie, a to od prijatia tovaru na sklad, na pozície, až po jeho vyskladnenie podľa odberateľských objednávok.

Príjem na sklad
Výdaj zo skladu
Presun
Inventúra
Predajňa
Opravy

Zobrazenie aktuálnych údajov o položkách na sklade

Každý skladník má pridelené svoje konto, ktorým sa prihlasuje do mobilného zariadenia. Po prihlásení aplikácia mu umožňuje získať rôzne prehľady zo stavu zásob v reálnom čase.

Stav zásob
Tovar na pozícii
Stav zásob jednej položky

Spolupracuje s modulmi IS SOFTIP PROFIT PLUS

Využívané PDA zariadenie komunikuje a aktívne spolupracuje s nasledujúcimi modulmi komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS

Odberateľské objednávky
Dodacie listy
Sklad

"Odstránili sme 100% neefektívnej práce, čo nám umožňuje koncentrovať sa iba na to, čo je pri týchto činnostiach dôležité."

Ing. Štefan Janček

konateľ Berndorf Sandrik, s.r.o.

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania riešenia SOFTIP Mobilný skladník.

Marián Baranovič

Produktový manažér
SOFTIP PROFIT PLUS

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP Mobilný skladník

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie