SOFTIP INVAPP
Inventúry mobilom

Aplikácia, ktorá umožňuje vykonávať inventúry majetku s pomocou čiarových kódov a mobilného zariadenia Android

Inventúry majetku pomocou Android aplikácie

Je pre vás inventarizácia majetku spojená so zdĺhavou prácou, zbieraním dát v teréne, kopou papierov, hľadaním a prepisovaním? Vďaka nášmu riešeniu zvládnete inventúru rýchlo, jednoducho a bez stresu.

Zníženie nákladov

Nahradzuje staré a drahé zariadenia moderným smartphonom, prináša úspory pri správe a prehľad o reálnom stave majetku spoločnosti.

Zníženie chybovosti

Minimalizuje vplyv ľudského faktoru v procese. Inventarizácia skenovaním čiarových kódov majetku, spracovanie výsledkov a priradenie majetku na evidenčné miesta.

Zefektívnenie práce

Automatické prevody medzi lokalitami, zrýchlený a transparentný proces vyraďovania majetku, práca s viacerými skladmi, inventarizácia bez papierov.

Popis funkcionality

Mobilná aplikácia SOFTIP INVAPP pre Android zariadenia umožňuje jednoduchým spôsobom vykonávať inventúry majetku s pomocou čiarových kódov a mobilného zariadenia Android. Zavedenie evidencie vybraných skupín majetku prostredníctvom čiarového kódu prináša výrazné úspory pri správe majetku organizácie.

Podporí vás pri správe majetku a realizácii inventúr

Využitím bežne dostupného mobilného telefónu pri správe majetku eliminuje použitie jednoúčelových terminálov pre inventarizáciu. Hlavnými prínosmi aplikácie sú:

Komunikácia cez REST API
Webové rozhranie
Inventúry aj „offline“
Inventúry aj v serverovej časti

Základné funkcie mobilnej aplikácie

Mobilná aplikácia je navrhnutá tak, aby bola zachovaná kompatibilita s existujúcim spracovaním inventúr v ERP SOFTIP PROFIT PLUS pričom umožňuje použitie „špecializovaných“ skenerov čiarového kódu s OS Android. Inventarizácia majetku využíva hierarchiu umiestnenia, zadelenia alebo zaradenia majetku. Majetok je inventarizovaný načítaním čiarového kódu, prípadne ručným zadaním kódu majetku.

Prihlásenie do aplikácie
Výber strediska a miesta
Filtrovanie a hľadanie
Skenovanie majetku
Farebné odlíšenie stavov
Označenie na stav Manko
Export z mobilného zariadenia
Informácie o načítanej dávke

Základné funkcie webového servera

Webový server slúži ako spojovací článok medzi mobilnou aplikáciou a informačným systémom SOFTIP PROFIT PLUS.

Import do mobilného zariadenia
Export z mobilného zariadenia
Webová stránka
Správa používateľov

Pre všetky spoločnosti, ktoré evidujú svoj majetok a realizujú inventúry

Aplikácia SOFTIP INVAP má vlastnosti, ktoré ju predurčujú pre použitie v organizáciách, ktoré evidujú väčšie množstvo majetku na rôznych miestach a strediskách. Prínosy mobilnej aplikácie pre inventarizáciu majetku ocenia inštitúcie, organizácie a firmy, ktoré:

Evidujú majetok v SOFTIP PROFIT PLUS
Využívajú staršie modely prenosných terminálov
Majú majetok evidovaný inak, ale dokážu upraviť štruktúru dát

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania riešenia SOFTIP INVAPP.

Marián Baranovič

Produktový manažér
SOFTIP PROFIT PLUS


Mobilná aplikácia pre OS ANDROID (min. verzia 6.0), ktorá komunikuje so serverom cez definované REST API.
Súčasťou riešenia je aj referenčná implementácia REST API (serverová časť aplikácie). Táto referenčná implementácia umožňuje spracovanie inventúr z IS SOFTIP PROFIT vo formáte súboru.
Môže byť nahradená inou implementáciu, prípadne môže byť doplnená o iný formát súboru ako IS SOFTIP PROFIT, ak je možné takýto formát namapovať na nami definované REST API pre mobilnú aplikáciu.


Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP InvApp

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie

Kto sa Vám bude venovať?


Pomôžeme Vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania produktu SOFTIP INVAPP

Marián Baranovič

Produktový manažér

SOFTIP PROFIT PLUS