SOFTIP PROFIT PLUS

Seminár k ročnej účtovnej závierke 2019

Okrem prác spojených s ročnou účtovnou závierkou Vám predstavíme aj úpravy v SOFTIP PROFIT PLUS a odpovieme na Vaše najčastejšie otázky týkajúce sa našich aplikácií.

Program

09:00 - 09:30

Registrácia účastníkov seminára

09:30 - 11:30

Spracovanie ročnej závierky

Spracovanie ročnej závierky v aplikácii SOFTIP PROFIT PLUS,
uzávierkové práce súvisiace s ročnou účtovnou závierkou, ročné vysporiadanie DPH, kurzové rozdiely hlavnej knihy a saldokonta

Účtovné výkazy
- Účtovná závierka pre podnikateľské subjekty
- Účtovná závierka pre mikroúčtovné jednotky
- Účtovná závierka pre neziskové organizácie
- Účtovná závierka pre rozpočtové a príspevkové organizácie

- Generovanie výkazov v slovenskom jazyku v FDF formáte zaokrúhlené aj nezaokrúhlené
- Generovanie výkazov Úč POD v nemeckom a anglickom jazyku v FDF formáte
- Predchádzajúce účtovné obdobie vo výkazoch
- Daňové priznanie k dani z príjmov PO
- Závierka v jednotlivých aplikáciách sekcie EKO, inventarizácia.
- Inventúra účtov v hlavnej knihe

12:00 - 12:30

Prestávka, občerstvenie

12:30 - 14:00

Vytvorenie nového účtovného obdobia, import počiatočných stavov

- Otvorenie nového účtovného roka – účtovné mesiace,
- zdaňovacie mesiace, číselné rady dokladov
- Parametre ročnej závierky
- Prevody účtovných kľúčov pre rozpočtové a príspevkové organizácie
- Uzavieranie účtov
- Prenos počiatočných stavov do nového účtovného roka
- Ročný rozpočet - rozpočtové a príspevkové organizácie

14:00 - 15:00

Zmeny a nová funkcionalita v aplikáciách SOFTIP PROFIT PLUS

Legislatívne úpravy, dopracovania v aplikáciách

15:00 - 15:30

Diskusia

15:30 - 15:40

Zlosovanie a odovzdanie cien

15:45

Ukončenie seminára

Praktické informácie

Nitra

SOFTIP, a.s., Sládkovičova 1, 3. posch.

72

Cena za 1 deň
školenia (s DPH)
Občerstvenie v cene.

Lektor

Ing. Darina Ťapuchová

Konzultant špecialista
SOFTIP PROFIT PLUS

Darina je špecializovaný konzultant s dlhoročnou praxou, ktorý vám spoľahlivo zodpovie na všetky otázky.