Zhodnotiť odpad pre 300 tisíc obyvateľov pomáha SOFTIP PROFIT

Zhrnutie projektu

Spoločnosť KOSIT zamestnáva viac ako 500 pracovníkov a poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Veľkosť trhu, ako aj neustále rastúci tlak na kvalitu služieb prinútil manažment KOSITu nahradiť viacero separátnych IT systémov jedným, ktorý zabezpečí správu všetkých procesov spoločnosti. KOSIT si pre tento účel vybral SOFTIP PROFIT PLUS.

Výzvy a požiadavky

Spracovanie a zneškodňovanie odpadov vnímame ako samozrejmosť, no zábery napríklad z talianskeho mesta Neapol nám vždy pripomenú, aké fatálne dôsledky prináša ich zlyhanie. Aby sa realita k takémuto hrozivému scenáru ani len nepriblížila, je úlohou spoločnosti KOSIT, ktorá sa stará o odvoz odpadu pre stovky tisíc obyvateľov východného Slovenska.

V reakcii na rýchly vývoj v IT a digitálnej ekonomike sa KOSIT rozhodol nasadiť moderný informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS na správu všetkých procesov spoločnosti.

Výsledky a prínosy

Na platforme SOFTIP PROFIT PLUS tak vznikol špeciálny informačný systém s cieľom zrýchliť a zefektívniť činnosti a transakcie firmy. Dôležité bolo vytvoriť rozhranie nového informačného systému so zreteľom na fakt, že bude slúžiť viac ako šesťdesiatke používateľov všetkých stupňov riadenia. Tí majú pod palcom fungovanie celej plejády firemných procesov od evidencie obchodných prípadov, ich naplánovania a spracovania na vážnom systéme, cez dispečerské riadenie, logistiku až po prijímanie strategických rozhodnutí.

Hromadná tvorba skladových dokladov a fakturácie

Vyššia efektivita tvorby váhových lístkov

Informácie pre operatívne rozhodovanie

Konsolidácia údajov z dcérskych spoločností

Unikátne je úplne nové riešenie v oblasti váhového systému integrovaného do IS SOFTIP PROFIT PLUS. Originálne boli aj riešenia komunikačných rozhraní (prepojenie na DMS, synchronizácia lokálneho váhového a centrálneho systému), systém plánovania áut a techniky pre zabezpečenie požadovaných služieb s grafickou podporou, hromadná tvorba skladových dokladov a fakturácie. Samozrejme pre jednotlivé úrovne sú nadefinované rôzne prístupové práva.

KOSIT ročne nakladá s viac ako 130-tisíc tonami odpadu v Košiciach. Aj preto je dôležité, že jeho váhový systém beží 24 hodín denne, firma je schopná plánovať dopravu v predstihu a denne spracovávať podklady do manažérskeho informačného systému (MIS).

Obchod a služby

SOFTIP PROFIT PLUS

„Docielili sme zrýchlenie obchodnej a ekonomickej administratívy, zaviedli sme nové pravidlá v nákupe a došlo tiež k prepojeniu procesov v rámci viacerých aplikácií. To nám zabezpečí rýchlejší a presnejší tok informácií.“

Marián Christenko

KOSIT
Generálny riaditeľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie