Zhodnotiť odpad pre 300 tisíc obyvateľov pomáha SOFTIP PROFIT PLUS

Profil zákazníka

KOSIT poskytuje komplexné profesionálne služby v oblasti odpadového hospodárstva (zber, zvoz a zneškodnenie komunálneho a zhodnotenie triedeného odpadu, ako aj letnú a zimnú údržbu komunikácií). Patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa týmto náročným a spoločensky veľmi citlivým priemyselným odvetvím.

Zhrnutie projektu

Spracovanie a zneškodňovanie odpadov vnímame ako samozrejmosť, no zábery napríklad z talianskeho mesta Neapol nám vždy pripomenú, aké fatálne dôsledky prináša ich zlyhanie. Aby sa realita k takémuto hrozivému scenáru ani len nepriblížila, je úlohou spoločnosti KOSIT, ktorá sa stará o odvoz odpadu pre stovky tisíc obyvateľov východného Slovenska.

Veľkosť trhu ako aj neustále rastúci tlak na kvalitu služieb prinútil manažment KOSITu nahradiť viacero separátnych IT systémov jedným, ktorý zabezpečí správu všetkých procesov spoločnosti. KOSIT, ktorý okrem odpadového hospodárstva vykonáva aj údržbu cestných komunikácií a zamestnáva viac ako 500 pracovníkov, si pre tento účel vybral SOFTIP PROFIT PLUS.

Konsolidácia údajov zo šiestich dcérskych spoločností

Informácie pre operatívne rozhodovanie

Eliminácia duplicitných dát

Vyššia efektivita tvorby váhových lístkov

Na jeho platforme tak vznikol špeciálny informačný systém s cieľom zrýchliť a zefektívniť činnosti a transakcie firmy. Dôležité bolo vytvoriť rozhranie nového informačného systému so zreteľom na fakt, že bude slúžiť viac ako šesťdesiatke používateľov všetkých stupňov riadenia. Tí majú pod palcom fungovanie celej plejády firemných procesov od evidencie obchodných prípadov, ich naplánovania a spracovania na vážnom systéme, cez dispečerské riadenie, logistiku až po prijímanie strategických rozhodnutí.

„Unikátne je úplne nové riešenie v oblasti váhového systému integrovaného do IS SOFTIP PROFIT PLUS. Originálne boli aj riešenia komunikačných rozhraní (prepojenie na DMS, synchronizácia lokálneho váhového a centrálneho systému), systém plánovania áut a techniky pre zabezpečenie požadovaných služieb s grafickou podporou, hromadná tvorba skladových dokladov a fakturácie,“ hovorí Ing. Dušan Homola, produktový manažér SOFTIP PROFIT PLUS. Samozrejme pre jednotlivé úrovne sú nadefinované rôzne prístupové práva.

KOSIT ročne nakladá s viac ako 130-tisíc tonami odpadu v Košiciach. Aj preto je dôležité, že jeho váhový systém beží 24 hodín denne, firma je schopná plánovať dopravu v predstihu a denne spracovávať podklady do manažérskeho informačného systému (MIS).

Obchod a služby

SOFTIP PROFIT PLUS

„Prostredníctvom moderného informačného systému SOFTIPU sme sa snažili uchopiť vo firme rýchly vývoj v IT a digitálnej ekonomike. Docielili sme zrýchlenie obchodnej a ekonomickej administratívy, zaviedli sme nové pravidlá v nákupe a došlo tiež k prepojeniu procesov v rámci viacerých aplikácií, čo nám zabezpečí rýchlejší a presnejší tok informácií.“

Marián Christenko

KOSIT
Generálny riaditeľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS