Outsourcing služieb

Prevezmeme na seba časť vašich činností, odbremeníme vás a zároveň zvýšime produktivitu vašej spoločnosti

Sústreďte sa len na svoj vlastný biznis

Pojem outsourcing znamená v skutočnosti prevzatie, odsunutie. Môžete ním nahradiť široké spektrum činností od správy IS, spracovania ekonomickej agendy, marketingových aktivít, nákupu a obstarávania, zakladania a správy firiem, až po poskytovanie aplikácií a dátového priestoru cez Internet.

Úspora nákladov

Outsourcing je jednou z ciest ako regulovať náklady a ďalej zvyšovať produktivitu vašej spoločnosti.

Využitie expertov

Všetky SOFTIP-om outsourcované služby pre vás zabezpečujú experti s dlhoročnou praxou v danej oblasti.

Nasadenie najnovších technológií

Na to aby ste využívali tie najmodernejšie technológie nemusíte vždy vynaložiť extrémne veľa finančných prostriedkov. Stačí ak ich využívate.

Vec dôvery a odbornosti

Outsourcing je do obchodného vzťahu pretavená dôvera. Máme mnoho kompetencií a robíme iba to čomu skutočne rozumieme. Preto sa outsourcing robí s najlepšími, ktorým zákazník dá dôveru, že ich nesklame. Pre SOFTIP je to poskytovanie svojich kompetencií, ktoré preukázateľne vieme robiť na tej najvyššej úrovni. Udávame trendy, usmerňujeme, pomáhame, radíme.

Využívaním našich služieb outsourcingu si zjednodušite svoj business

Už od septembra 2004 poskytuje SOFTIP svojim zákazníkom možnosť outsourcingových služieb mzdovej agendy s prepojením na dochádzkový systém a existujúci ERP systém.

Vedenie mzdovej agendy
Podpora
Služby
Prenájom technických prostriedkov

Aj vy môžete využiť služby špičkových odborníkov

Zastrešenie služieb v oblasti Informačných technológií špičkovými odborníkmi, ktorých udržiavanie v trvalom pracovnom pomere by bolo ekonomicky nerentabilné a neefektívne.

Servis Level Agreement - dohoda o úrovni služby
Sprostredkovanie IT služieb
Služby Cloud Solution Providera
Prenájom prostriedkov výpočtovej techniky

"SOFTIP nám umožňuje sústrediť sa viac na našich zamestnancov než na administratívu”

Zuzana Bodzanová

HR Manager SK, CZ, HU, Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Podpora SOFTIP

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily využitia SOFTIP Outsourcingu

Jana Holbíková

Projektový manažér špecialista
SOFTIP Služby


 • zníženie investičných nákladov na prevádzku IS/IT.
 • zníženie prevádzkových nákladov.
 • prenesenie zodpovednosti za správne fungovanie IS/IT a spracovanie miezd na špecializovaného dodávateľa.
 • diskrétnosť - ochrana informácií o mzdových náležitostiach zamestnancov.
 • pravidelná aktualizácia aplikácií a zabezpečený dohľad nad správnym legislatívnym prostredím.

 • profesionálna správa informačných technológií certifikovanými odborníkmi.
 • dlhoročné skúsenosti na trhu informačných technológií. 
 • personálne a mzdové riadenie – SHR je vlastným produktom spoločnosti.
 • spracovanie mzdovej agendy špecializovanými pracovníkmi.
 • zastupiteľnosť pri výpadku pracovnej sily.
 • včasné zabezpečenie legislatívneho prostredia pre celú sieť zákazníkov SHR.
 • jasný postup pri implementácii projektu (orientácia na procesy).
 • implementácia najlepšieho riešenia pre ľudské zdroje.
 • kompletný outsourcing systému (systém je v jednom z našich stredísk).
 • vedenie prevádzky na diaľku - monitorovanie a prevádzka celého systému (ak je systém umiestnený u zákazníka).
 • poradenstvo orientované na procesy.
 • spoločnosť SOFTIP je významným dodávateľom softwaru s aktívnou politikou tvorby verzií.
 • voľbou nášho riešenia získava partner pre budúcnosť dodávateľa s vynikajúcou paletou produktov a istým finančným základom a skúsenosťami.
 • voľbou nášho riešenia získava partner pre budúcnosť zabezpečený proces plánovania finančných zdrojov.

Dohodnite si konzultáciu k Outsourcingu služieb

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie