Riešenie pre zvládnutie nárokov vyplývajúcich z GDPR

31.03.2018

Okrem súčasných možností, ktoré ponúka SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS v procese riadeného spracovania údajov, ponúkame našim zákazníkom ďalšie technické možnosti pre komfortnejšie zvládnutie nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia EÚ 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ďalšie možnosti pre zabezpečenie súladu spracovania osobných údajov s nariadením GDPR 

Od 25.5.2018 sa bude uplatňovať v praxi Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (anglický názov General Data Protection Regulation - skratka GDPR)

 

 

Povinnosť prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a vedieť preukázať súlad spracovateľských činností s týmto nariadením platí pre každého prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje.  

 

Spoločnosť SOFTIP ako významný dodávateľ softvérových riešení, pomocou ktorých prevádzkovatelia osobné údaje spracúvajú,pripravujevo svojom portfóliu, ako súčasť produktu SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS uvoľnenie samostatného modulu, ktorý bude poskytovať možnosti anonymizácie alebo výmazu vybraných údajovspracovávaných v moduloch SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS.

 

Okrem súčasných možností, ktoré ponúka SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS v procese riadeného spracovania údajov, ponúkame našim zákazníkom rozšírené technické možnosti, ktoré bude možné implementovať na zvládnutie nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia EÚ 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

Pokiaľ máte záujem o zaslanie ponuky na implementáciu pripravovaného modulu vo vašej spoločnosti, kontaktujte nášho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár a budeme vás kontaktovať.

 

Súvisiace správy na tému GDPR

https://www.softip.sk/sk/o-nas/novinky/aktivne-sa-venujeme-problematike-gdpr/

Vyžiadajte si ponuku k modulu GDPR

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321Bezpečnostné overenie