Riešenie pre zvládnutie nárokov vyplývajúcich z GDPR

31.03.2018

Okrem súčasných možností, ktoré ponúka SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS v procese riadeného spracovania údajov, ponúkame našim zákazníkom ďalšie technické možnosti pre komfortnejšie zvládnutie nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia EÚ 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Ďalšie možnosti pre zabezpečenie súladu spracovania osobných údajov s nariadením GDPR 

Od 25.5.2018 sa bude uplatňovať v praxi Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (anglický názov General Data Protection Regulation - skratka GDPR)

 

 

Povinnosť prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a vedieť preukázať súlad spracovateľských činností s týmto nariadením platí pre každého prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje.  

 

Spoločnosť SOFTIP ako významný dodávateľ softvérových riešení, pomocou ktorých prevádzkovatelia osobné údaje spracúvajú, pripravuje vo svojom portfóliu, ako súčasť produktu SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS uvoľnenie samostatného modulu, ktorý bude poskytovať možnosti anonymizácie alebo výmazu vybraných údajov spracovávaných v moduloch SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS.

 

Okrem súčasných možností, ktoré ponúka SOFTIP PROFIT PLUS a SOFTIP HR PLUS v procese riadeného spracovania údajov, ponúkame našim zákazníkom rozšírené technické možnosti, ktoré bude možné implementovať na zvládnutie nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia EÚ 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

Pokiaľ máte záujem o zaslanie ponuky na implementáciu pripravovaného modulu vo vašej spoločnosti, kontaktujte nášho obchodného zástupcu alebo vyplňte kontaktný formulár a budeme vás kontaktovať.

 

Súvisiace správy na tému GDPR

https://www.softip.sk/sk/o-nas/novinky/aktivne-sa-venujeme-problematike-gdpr/

Vyžiadajte si ponuku k modulu GDPR

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321Bezpečnostné overenie