Spoločenská zodpovednosť

Patríme k firmám, ktoré dokážu inšpirovať. Za našu angažovanosť v oblasti projektov spoločenskej zodpovednosti bol SOFTIP ocenený titulom Výnimočná firma roku 2019.

Snažíme sa byť maximálne ohľaduplní k planéte

Už niekoľko rokov je súčasťou Integrovaného manažérskeho systému (IMS) spoločnosti SOFTIP aj Systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14 001). A hoci je náš negatívny vplyv na životné prostredie minimálny, každoročne vyhodnocujeme environmentálne aspekty a prijímame opatrenia na jeho zníženie.

Separujeme odpad

Snažíme sa minimalizovať odpad, ktorý tvoríme a ten, čo vyprodukujeme poctivo na všetkých pracoviskách separujeme. Pre silnejšiu motiváciu kolegov sme spod pracovných stolov odstránili odpadkové koše.

Nekupujeme vodu v plaste

Minerálky a sladené nápoje v plastových fľašiach sú u nás už niekoľko rokov absolútnym tabu. Namiesto toho uprednostňujeme pitný režim v sklených nádobách a vlastných pohároch.

Šetríme papier aj tonery

Uvedomelým prístupom k tlači znižujeme spotrebu tonerov a papiera. A keď už niečo vytlačiť musíme, lebo nám to tak napríklad prikazuje zákon, používame ekologický papier, teda taký, ktorý je označený certifikátom ecolabel.

Elektronizujeme procesy

Interne využívame naše vlastné aplikácie – ako napríklad SOFTIP HAPPY HR, ktorá umožňuje bezpapierové schvaľovanie dovoleniek či vzdelávacích aktivít, a prispieva tak k zníženiu našej papierovej agendy.

Posielame e-faktúry

Vo vzťahu k zákazníkom sa snažíme presadzovať elektronickú fakturáciu, ktorá má nepochybne pozitívny vplyv na efektívne využívanie prírodných zdrojov. A preto sme ju implementovali aj do našich informačných systémov a riešení pre zákazníkov.

Optimalizujeme pracovné cesty

Pri vzájomnej komunikácii využívame konferenčné hovory a zdieľanie dokumentov na diaľku. Pri výbere firemných motorových vozidiel významným spôsobom prihliadame na aspekt životného prostredia.

Chodíme do práce na bicykli

Podporujeme národnú kampaň Do práce na bicykli. Pre zamestnancov sme vytvorili podmienky pre každodenné dochádzanie do práce na bicykli vrátane parkovacích miest v podzemnej garáži a možnosti osprchovať sa.

Navzájom sa inšpirujeme

V rámci internej komunikácie zvyšujeme environmentálne povedomie našich zamestnancov. Na intranete si vymieňame osobné skúsenosti a navzájom sa inšpirujeme, ako žiť ekologickejšie.

Pracujeme ekologicky

Naše sídlo v Einsteinova Business Center v Bratislave získalo prestížny zelený certifikát BREEAM na úrovni Excellent, čo je druhé najvyššie možné hodnotenie. Právom si tak zaslúži označenie Zelená budova.

Sme hrdým držiteľom ocenenia Výnimočná firma roku 2019 v kategórii Spoločenská zodpovednosť

Certifikát výnimočnosti pre rok 2019 nám udelila renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia

Pomáhať pre nás nie je povinnosť, ale privilégium

Firmy majú dnes oveľa väčšiu možnosť ovplyvňovať svoje okolie ako kedysi a mali by to robiť pozitívnym smerom. SOFTIP preto venuje nielen peniaze, ale aj čas, skúsenosti a zručnosti svojich ľudí v prospech projektov z oblasti spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti.

Zaujímame sa o silné ľudské príbehy

SOFTIP je dlhodobo jedným z najväčších podporovateľov Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku. Sme veľmi radi, že sa nám povedomie o potrebe pomáhať podarilo rozšíriť aj medzi zamestnancov a sami iniciujú rôzne dobrovoľnícke akcie a zbierky na podporu jej činnosti.

Podporujeme darcovstvo krvi

Organizujeme SOFTIPÁCKU KVAPKU KRVI v Banskej Bystrici, ktorá každoročne, vždy na prelome októbra a novembra priláka desiatky dobrovoľníkov. Práve pozitívna motivácia pre všetkých, ktorí ešte len uvažujú nad darcovstvom, je jedným z hlavných cieľov tohto podujatia.

Fandíme športovým talentom

Už niekoľko rokov je SOFTIP titulárnym partnerom Trojkráľového večerného behu ulicami Banskej Bystrice, ktorý pravidelne 6. januára štartuje bohatú sezónu pretekov Marathon BB Tour.

Pomáhame pomáhať

Sme tiež hrdým partnerom projektu Planéta zážitkov pre deti, ktorý sa prostredníctvom série podujatí pre deti snaží počas prázdninových mesiacov spríjemniť možno často smutné letné dni detí z detských domovov.

Záleží nám na kvalite vzdelávania

Máme rozvinutú dlhodobú spoluprácu so školami. Zdieľame know-how prostredníctvom prednášok našich zamestnancov na akademickej pôde a bezplatných vstupov na naše odborné eventy. Pomáhame tiež s technickým vybavením odborných učební, či zariadením relaxačných zón.

„Nesmierne nás teší, že si Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku vzali pod svoje ochranné krídla aj naši zamestnanci."

Dušan Guldan

Výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SOFTIP

Ďalšie informácie

Na spoločenskú zodpovednosť sa v SOFTIPe nepozeráme len cez investované peniaze, čo je možno tá jednoduchšia cesta, ale snažíme sa využiť naše aktíva - skúsenosti a zručnosti a osloviť aj našich zamestnancov, aby sa osobne angažovali a investovali svoj čas a úsilie do projektov z oblasti spoločenskej zodpovednosti. Záleží nám pritom na tom, aby naše aktivity neboli len jednorazovými akciami, ale aby išlo o dlhodobé projekty s tradíciou.

Charitatívny vianočný stánok na firemnom teambuildingu SOFTIP MEETING 2019, 2018

Tretí ročník SOFTIPÁCKEJ KVAPKY KRVI

Zamestnanci sa zapojili do ponožkovej výzvy s cieľom zvýšiť povedomie o Downovom syndróme


Magazín PROFIT - INDEX o nás napísal článok v rámci seriálu Výnimočné firmy venovaného oceneným rovnomennej súťaže, v ktorej SOFTIP zvíťazil v kategórii Spoločenská zodpovednosť. Prečítajte si o našej spolupráci so Spoločnosťou Downovho syndrómu na Slovensku, ale aj o tom, ako sa svet IT okolo nás mení a aké výzvy prináša do budúcnosti.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša (SPŠJM) v Banskej Bystrici oslávila storočnicu. Pri tejto príležitosti pripravila Deň otvorených dverí pre absolventov a priateľov školy, ktorí si v školských laviciach mohli zaspomínať na svoje študentské časy a prehliadnuť si priestory školy, do ktorých len prednedávnom pribudla nová relax zóna od SOFTIPu.

Za štyri roky sa podujatiu SOFTIPácka kvapka krvi podarilo získať takmer dve stovky darcov, z ktorých bol každý piaty prvodarcom. Celkovo sa tak rady dobrovoľných darcov krvi rozšírili o 37 nových členov. To je najdôležitejší výsledok akcie, ktorou sa SOFTIP v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a ďalšími partnermi snaží nielen svojich zamestnancov, ale aj verejnosť motivovať k nezištnej pomoci pre ľudí, ktorí sú na ňu odkázaní.

18. 06. 2019, Bratislava - Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia vyhlásila víťazov druhého ročníka súťaže Výnimočná firma. Na ich príbehoch ukazuje, že na Slovensku existujú súkromné spoločnosti, ktoré majú čo povedať a byť inšpiráciou pre ďalších podnikateľov. Sme nesmierne hrdí, že jedným z nich je aj SOFTIP. Certifikát výnimočnosti pre rok 2019 sme získali v kategórii Spoločenská zodpovednosť.

09. 04. 2019, Bratislava - Chceme sa poďakovať spoločnosti SOFTIP a.s. za to, že do zapojenia do ponožkovej výzvy zaangažovala všetkých svojich zamestnancov. Firma SOFTIP je náš dlhoročný podporovateľ a v rámci firmy je našim hlasom, srdcom aj svedomím pani Janka Medveďová, ktorá na nás myslí pri každej možnej príležitosti.

09. 11. 2018, Banská Bystrica - Ak ste odhodlaní „spáchať“ dobrý skutok, nesmiete sa nechať odradiť čiastkovými neúspechmi. Aj to možno bolo krédo jedného z prvodarcov na SOFTIPÁCKEJ KVAPKE KRVI. Po predchádzajúcich piatich neúspešných pokusoch sa mu to na šiestykrát podarilo. Najväčšími víťazmi tretieho ročníka tejto charitatívnej akcie však bude zhruba 90 ľudí, ktorým pomôže získaná životodarná tekutina prinavrátiť zdravie.

10. 11. 2017, Banská Bystrica - Viac ako 15 litrov najvzácnejšej tekutiny sa podarilo získať v banskobystrickej obchodnom komplexe Europa SC. Zaslúžilo sa o to presne 33 darcov a prvodarcov, ktorí sa zúčastnili druhého ročníka akcie SOFTIPÁCKA KVAPKA KRVI. O svoju krv sa prišli podeliť s tými, ktorí ju potrebujú na zlepšenie zdravia či dokonca záchranu života.

03. 11. 2016, Banská Bystrica - Za každý rok existencie firmy jeden liter krvi. Taký bol cieľ akcie SOFTIPÁCKA KVAPKA KRVI, ktorú táto úspešná slovenská IT spoločnosť pri príležitosti svojich 25. narodenín zorganizovala spolu s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky a ďalšími partnermi.