Kariéra

Spája nás nadšenie pre moderné IT technológie a chuť neustále objavovať nové možnosti tohto odboru

Voľné pozície

Hľadáme nových kolegov! Ak sme vás zaujali, svoju žiadosť so životopisom nám pošlite na adresu job@softip.sk

Eva Lobellová

HR koordinátor


 

MIESTO PRÁCE

Banská Bystrica

TERMÍN NÁSTUPU

ASAP

ÚVÄZOK

plný úväzok

 

MZDOVÉ PODMIENKY

1 900 eur/mesiac + koncoročný bonus, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s odbornou praxou, znalosťami a zručnosťami

 

ČO BUDE VAŠOU PRÁCOU?

zber a spracovanie požiadaviek,

návrh riešení,

vypracovanie funkčnej a technickej špecifikácie,

tvorba user stories a zadaní pre programátorov,

vypracovanie technickej a používateľskej dokumentácie,

spolupráca na FAT a UAT testoch.

 

VZDELANIE

stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I., II., III. stupňa v odbore IT, elektrotechnické, technické

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – B1

 

POČET ROKOV PRAXE

2

 

ČO OČAKÁVAME OD ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA?

praktické skúsenosti s návrhom informačných systémov

analytické schopnosti

logické a kreatívne uvažovanie

komunikačné a prezentačné schopnosti

orientácia v prostredí relačných databáz (MS SQL, Oracle)

praktické skúsenosti s SQL jazykom

znalosť UML a modelovacích nástrojov UML (Enterprise Architect)

skúsenosť s popisom integračných procesov a rozhraní (WSDL, REST, JSON, Sequence diagram)

znalosť SW produktov a procesov typu ERP výhodou

 


 

MIESTO PRÁCE

Banská Bystrica

TERMÍN NÁSTUPU

ASAP

ÚVÄZOK

plný úväzok

 

MZDOVÉ PODMIENKY

1 000 EUR/mesiac, resp. dohodou podľa dosiahnutých vedomostí a zručností

 

ČO BUDE VAŠOU PRÁCOU?

inštalovanie, konfigurácie, implementácia a ladenie licencovaného softvéru,

správa a inštalovanie počítačových serverov,

spolupráca s developermi pri nasadzovaní nových aplikácií do prevádzky,

vykonávanie pravidelných softvérových a systémových kontrol,

navrhovanie, údržba a vykonávanie procesov migrácie údajov a obnovovanie údajov podľa stanovených harmonogramov,

optimalizovanie a vylaďovanie výkonnosti systémov, analýza hlavných príčin systémových chýb, analýza výkonu a návrh krokov na zmiernenie budúcich chýb,

zodpovednosť za zálohovanie elektronických dát,

zhodnotenie a odporučenie technických požiadaviek spoločnosti v kombinácii s trendmi a postupmi v IT sektore za účelom navrhovania inovácií.

 

VZDELANIE

stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I., II., III. stupňa v odbore IT, elektrotechnické, technické

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – B1

 

POČET ROKOV PRAXE

2

 

ČO OČAKÁVAME OD ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA?

znalosť prevádzky informačných systémov, bezpečnosti informačných systémov, metodiky zabezpečovania služieb IT a Service Desk-u,

skúsenosti so správou počítačovej siete (konfigurácia Workgroup, konfigurácia AD),

znalosti práce s Windows Server (správa prístupových práv a bezpečnosť, Powershell, virtualizácia serverov – Hyper-V, WMWare),

znalosti prace s administráciou relačných DB serverov (inštalácia, administrácia a konfigurácia, základy T-SQL, zálohovanie) - MS SQL Server, Oracle,

skúsenosti s údržbou databáz - zálohovanie, kontrola konzistentnosti a vytváranie indexov,

znalosti práce s konfiguráciou mailových serverov, konfigurácia klientskych prístupov,

znalosti práce s Microsoft Office,

komunikačné zručnosti, ochotu pracovať v tíme a prozákaznícku orientáciu,

VP skupiny B

 


 

MIESTO PRÁCE

Banská Bystrica alebo Žilina

TERMÍN NÁSTUPU

ASAP

ÚVÄZOK

plný úväzok

 

MZDOVÉ PODMIENKY

1 700 EUR/mesiac + koncoročný bonus, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s Vašou odbornou praxou, znalosťami a zručnosťami

 

ČO BUDE VAŠOU PRÁCOU?

návrh riešení pre potreby zákazníka a podieľanie sa na konfigurácii a nastavovaní všetkých častí podprojektu komplexných IT riešení,

spracovanie a aktualizácia príslušnej dokumentácie k dodaným riešeniam a vyhodnocovanie nových technológií pre prostredie cloudu s cieľom implementovať nové funkcie a vlastnosti,

v úzkej spolupráci s ostatnými členmi tímu a riešiteľmi ostatných úrovní projektu budete zodpovedný za otestovanie a implementáciu riešení u zákazníka,

riešenie problémov a kritických situácií priamo u zákazníka a zabezpečovanie jeho vzdelávania,

účasť na vybraných obchodných rokovaniach, kde uplatníte skúsenosti s anglickým jazykom,

možnosť výberu pracovať na jednom z našich pracovísk.

 

VZDELANIE

stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I., II., III. stupňa v odbore IT

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – B2

 

POČET ROKOV PRAXE

3

 

ČO OČAKÁVAME OD ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA?

všeobecný rozhľad v oblasti IT technológií,

znalosti s návrhom a implementáciou Microsoft Cloud služieb predovšetkým Exchange, Teams, SharePoint.

analytické myslenie, odolnosť voči stresu a neustála chuť vzdelávať sa a prijímať nové výzvy,

vítané sú dobré komunikačné a prezentačné zručnosti, technické a manuálne zručnosti a schopnosť flexibilne riešiť problémy a podnety zákazníkov,

VP skupiny B

 


 

MIESTO PRÁCE

Banská Bystrica alebo Žilina

TERMÍN NÁSTUPU

ASAP

ÚVÄZOK

plný úväzok

 

MZDOVÉ PODMIENKY

1 100 EUR/mesiac + koncoročný bonus, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s Vašou odbornou praxou, znalosťami a zručnosťami

 

ČO BUDE TVOJOU PRÁCOU?

pomáhať pri implementácii riešení u zákazníka a podieľať sa na konfigurácii a nastavovaní častí projektu,

v úzkej spolupráci s ostatnými členmi tímu budeš nápomocný pri testovaní a implementácii riešení a čaká Ťa aj spracovávanie a aktualizácia príslušnej dokumentácie k dodaným riešeniam,

budeš riešiť problémy a kritické situácie u zákazníkov a zabezpečovať ich vzdelávacie aktivity a zúčastňovať sa vybraných obchodných rokovaní,

možnosť výberu pracovať na jednom z našich pracovísk.

 

VZDELANIE

stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I., II. stupňa v odbore IT

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – B2

 

ČO OČAKÁVAME OD ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA?

všeobecný rozhľad v oblasti IT technológií,

záujem o Microsoft Cloud služby predovšetkým Exchange, Skype for Business, Teams, SharePoint, MS SQL, WINDOES SERVER, Active Directory

analytické myslenie, odolnosť voči stresu a neustála chuť vzdelávať sa a prijímať nové výzvy,

vítané sú dobré komunikačné a prezentačné zručnosti, technické a manuálne zručnosti a

schopnosť flexibilne riešiť problémy a podnety zákazníkov,

VP skupiny B

 


 

MIESTO PRÁCE

Banská Bystrica alebo Detva

TERMÍN NÁSTUPU

ASAP

ÚVÄZOK

plný úväzok

 

MZDOVÉ PODMIENKY

1 400 EUR/mesiac + koncoročný bonus, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s Vašou odbornou praxou, znalosťami a zručnosťami

 

ČO BUDE VAŠOU PRÁCOU?

konzultačné a implementačné práce priamo u zákazníka,

účasť na obchodných rokovaniach,

podpora pri analýze, implementácii a testovaní riešení,

prinášanie podnetov na rozvoj produktu (nové funkcie a vlastnosti) na základe poznatkov získaných pri styku so zákazníkom,

riešenie problémov a kritických situácií priamo u zákazníka,

možnosť výberu pracovať na jednom z našich pracovísk.

 

VZDELANIE

stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I., II., III. stupňa v odbore IT, Strojárstvo, Technologická príprava výroby

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – B1

 

POČET ROKOV PRAXE

5

 

ČO OČAKÁVAME OD ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA?

všeobecný rozhľad v oblasti IT technológií,

neustála chuť vzdelávať sa a prijímať nové výzvy,

dobré komunikačné a prezentačné zručnosti,

znalosť procesov v technickej kancelárii, riešenie technickej dokumentácie,

znalosť SQL, Excel,

prehľad v oblasti ERP systémov, TPV systémov, CAD systémov, PDM,PLM,

skúsenosti s Transact - SQL , .NET, FoxPro výhodou,

schopnosť flexibilne riešiť problémy a podnety zákazníkov

VP skupiny B

 


 

MIESTO PRÁCE

Banská Bystrica alebo Detva

TERMÍN NÁSTUPU

ASAP

ÚVÄZOK

plný úväzok

 

MZDOVÉ PODMIENKY

1 400 EUR/mesiac + koncoročný bonus, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s Vašou odbornou praxou, znalosťami a zručnosťami

 

ČO BUDE VAŠOU PRÁCOU?

vývoj a programovanie aplikácií v najnovšom prostredí .NET,

podpora pri analýze, implementácii a testovaní našich riešení,

možnosť výberu pracovať na jednom z našich pracovísk.

 

VZDELANIE

stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I., II., III. stupňa v odbore IT

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – B1

 

POČET ROKOV PRAXE

pozícia vhodná aj pre absolventa, ktorý ovláda programovanie

 

ČO OČAKÁVAME OD ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA?

znalosť .NET, SQL, znalosť štandardov Html, XML

programovanie v Visual Basic .NET, FoxPro, IIS, Webových aplikácií sú výhodou

všeobecný rozhľad v oblasti IT technológií a ERP a TPV systémov

praktické skúsenosti s nástrojmi Microsoft Visual Studio, GIT a JIRA

RAD pozitív (Rapid Application Development)

neustála chuť vzdelávať sa

 


 

MIESTO PRÁCE

Banská Bystrica alebo Detva, Nitra alebo Košice

TERMÍN NÁSTUPU

ASAP

ÚVÄZOK

plný úväzok

 

MZDOVÉ PODMIENKY

1 600 EUR/mesiac + koncoročný bonus, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s Vašou odbornou praxou, znalosťami a zručnosťami

 

ČO BUDE VAŠOU PRÁCOU?

vývoj aplikácií v najnovšom prostredí Delhpi,

podpora pri analýze, implementácii a testovaní našich riešení,

možnosť výberu pracovať na jednom z našich pracovísk.

 

VZDELANIE

stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I., II., III. stupňa v odbore IT

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – B1

 

POČET ROKOV PRAXE

5

 

ČO OČAKÁVAME OD ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA?

znalosť DELPHI / Object Pascal, SQL

znalosť štandardov HTML, Rest, XML,JSON,

skúsenosti s Microservice . NET Core, ASP.NET, MVC, Entity Framework, Apache, IIS, Docker, MS Azure výhodou

prehľad v oblasti ERP systémov

neustála chuť vzdelávať sa

 


 

MIESTO PRÁCE

Banská Bystrica alebo Nitra, Bratislava alebo Košice

TERMÍN NÁSTUPU

ASAP

ÚVÄZOK

plný úväzok

 

MZDOVÉ PODMIENKY

1 600 EUR/mesiac + koncoročný bonus, skutočná výška základnej mzdy bude upravená v súlade s Vašou odbornou praxou, znalosťami a zručnosťami

 

ČO BUDE VAŠOU PRÁCOU?

konzultačné a implementačné práce,

podpora pri analýze, implementácii a testovaní našich riešení,

možnosť výberu pracovať na jednom z našich pracovísk.

 

VZDELANIE

stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I., II., III. stupňa v odbore IT, Strojárenstvo, Technologická príprava výroby

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk – B1

 

POČET ROKOV PRAXE

5

 

ČO OČAKÁVAME OD ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA?

znalosť procesov v technickej kancelárii, v oblasti logistiky a v plánovaní a riadení výroby

znalosť SQL, Excel

skúsenosti s Transacat - SQL, .NET, FoxPro výhodou

prehľad v oblasti ERP systémov, TPV systémov

neustála chuť vzdelávať sa

schopnosť flexibilne riešiť problémy a podnety zákazníkov

všeobecný rozhľad v oblasti IT technológií,

dobré komunikačné a prezentačné zručnosti

VP skupiny B

 


Prečo SOFTIP?


Pretože sme dynamická a neustále sa rozvíjajúca IT firma so stabilnou pozíciou na slovenskom trhu. Zrealizovali sme viac ako polovicu všetkých implementácií SAP Business One v SR, čím sme sa stali najúspešnejším implementačným partnerom tohto celosvetovo najrozšírenejšieho ERP systému na Slovensku. Už trikrát sme získali titul Microsoft Partner of the Year, ktorý Microsoft udeľuje svojim najlepším partnerom v jednotlivých krajinách. Spolu s desiatimi víťazstvami v prestížnej súťaži Microsoft Awards ide o výnimočný úspech nielen v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Ponúkame stabilné zázemie a podporu. Príjemný a priateľský kolektív založený na neformálnych vzťahoch. Kariérny rast a profesijný rozvoj. A samozrejme široký zoznam firemných benefitov.

Flexibilný pracovný čas

V rámci pohyblivej pracovnej doby máme stanovený pracovný čas od 9:00 do 14:30. Zvyšné hodiny z celkového týždenného pracovného času 40 hodín si môže každý zamestnanec odrobiť v čase podľa vlastného uváženia. Napríklad aj prostredníctvom homeoffice.

Extra dovolenka

Záleží nám na tom, aby mali naši zamestnanci dosť času na oddych a regeneráciu. Preto po vyčerpaní základnej výmery dovolenky majú k dispozícii ešte ďalších 5 dní dovolenky navyše. Dodatočnú dovolenku je možné čerpať až do konca marca nasledujúceho roka.

Príjemné pracovné prostredie

Naše pracoviská nájdete v moderných priestoroch vybavených kvalitným ergonomickým nábytkom a modernou technikou. Zastúpenie máme až v deviatich mestách po celom Slovensku: Banskej Bystrici, Bratislave, Detve, Košiciach, Nitre, Partizánskom, Ružomberku, Trenčíne a Žiline.

Zdravý životný štýl

Organizujeme Zelené dni zdravia zamerané na prevenciu pred civilizačnými ochoreniami, zabezpečujeme pitný režim, poskytujeme nadštandardný príspevok na stravovanie. Podporujeme športové aktivity našich zamestnancov, pre ktorých sme napríklad vytvorili podmienky na každodenné dochádzanie do práce na bicykli.

Možnosť ďalšieho rozvoja

Prinášame príležitosť podieľať sa na tých najvýznamnejších projektoch na Slovensku aj v zahraničí. Máme zavedený systém vzdelávania, investujeme do kurzov, odborných školení a seminárov, či konferencií a pomáhame tak zamestnancom profesionálne aj kariérne sa rozvíjať.

Ocenenie najlepších

Každý rok vyhlasujeme internú súťaž SOFTIP AWARDS o softipácku Osobnosť a Projekt roka. Tých najlepších z najlepších vyberajú priamo naši zamestnanci a víťazi sú slávnostne vyhlásení na celofiremnom stretnutí všetkých zamestnancov.

Finančné benefity

Zamestnancom ponúkame mesačný príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS). Poskytujeme im stravné lístky takmer zadarmo. A myslíme na nich aj pri významných životných udalostiach - ako napríklad pri narodení dieťaťa, významnom jubileu, alebo pri mimoriadnej rodinnej situácii.

Akcie a teambuildingy

Počas roka organizujeme niekoľko celofiremných akcií pre zamestnancov - či už je to športové podujatie v podobe jarnej bicyklovačky, letný teambuilding, na jeseň zdravotne ladená Kvapka krvi, či tradičné koncoročné stretnutie všetkých SOFTIPákov.

Ďalšie informácie

Sídlo spoločnosti SOFTIP v Einsteinova Business Center v Bratislave

Pracovisko SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici