Call Centrum
Dôležitá informácia

Linka Call centra 048/4358 600 je dočasne nahradená mobilnými telefónnymi linkami podľa príslušných produktov.

Konkrétne čísla sú uvedené nižšie

Aktuálne telefónne čísla

Na základe opatrení prijatých ústredným krízovým štábom na Slovensku k zabráneniu šírenia koronavírusu sa spoločnosť SOFTIP, a. s. rozhodla pre režim práce z domu.
Linka Call centra 048/4358 600 je pre jednotlivé aplikácie nahradená mobilnými telefónnymi linkami.

SOFTIP PROFTI PLUS – Ekonomika
SOFTIP PACKET – Ekonomika
SOFTIP PROFIT PLUS & SOFTIP HR PLUS – Personalistika a mzdy
SOFTIP HAPPY HR
SOFTIP PROFTI PLUS – Logistika
SOFTIP PACKET – Logistika
SAP Business One
Oznam pre zákazníkov využívajúcich produkt SAP Business One

Od 1. marca 2019 je k dispozícii pre zákazníkov SAP Business One nové Call centrum. V pracovné dni v čase od 8.00 – 16.00 sú k dispozícii naši SAP B1 konzultanti, na ktorých môžete smerovať vaše otázky, ktoré sa týkajú problémových situácií pri používaní aplikácie SAP B1. Viac informácií o spôsobe využitia nového Call centra je uvedených na tejto stránke.

Nové Call centrum pre SAP Business One: +421 2 205 701 15

Call Centrum SOFTIP

Call Centrum je Vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

Call centrum pre zákazníkov SAP Business One

Po úvodnom privítaní „Vítame Vás v spoločnosti SOFTIP na linke služby Call centrum. Vyslovte skrátený názov aplikácie. Ak neviete skrátený názov aplikácie, čakajte na linke na spojenie s operátorom“

Vytočte +421 2 205 701 15
Vyslovte slovo "SAP"
Ak systém nerozpozná vašu požiadavku
Obsadení operátori
Využite Centrum podpory zákazníkov

Ako používať SOFTIP Call centrum

Ak voláte v čase od 8:00 do 16:00 hodiny počas pracovných dní, budete vyzvaný na zadanie licenčného čísla. Licenčné číslo musíte zadať pomocou klávesnice Vášho telefónneho prístroja. Jednoducho „vyťukáte“ dané číslo na telefóne. Medzi zadaním jednotlivých číslic môže byť maximálne 3 sekundová medzera. Ak viac ako 3 sekundy nezadáte žiadnu číslicu, systém bude považovať zadávanie licenčného čísla za ukončené.

Správne zadané licenčné číslo
Nesprávne zadané licenčné číslo
Obsadení operátori
Ak nepoznáte vaše licenčné číslo
Telefón s otočným číselníkom

Prečo je licenčné číslo dôležité a kde ho nájdete

Presmerovanie hovoru na toho správneho odborného konzultanta sa robí podľa licenčného čísla aplikácie, ku ktorej potrebujete pomoc. Preto je bezpodmienečne nutné, aby ste zadali vaše licenčné číslo práve tej aplikácie, ku ktorej potrebujete pomoc. V prípade, že nepoznáte svoje licenčné číslo, čakajte na spojenie s operátorom, ktorý vaše licenčné číslo vyhľadá, alebo si pomôžte podľa doleuvedených pomôcok:

SOFTIP PROFIT PLUS
SOFTIP PACKET
SAP Business One
SOFTIP PACKET P_PAS