Call Centrum

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám? Poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu s odborníkom.

048 / 43 58 600

Oznam o ukončení dočasného využívania mobilných liniek Call centra

Linka Call centra je od stredy 03.06.2020, od 8.00 hod. opäť poskytovaná štandardným spôsobom na tel. čísle 048 / 43 58 600

Potrebujete odbornú radu k našim aplikáciám?

Na telefónnom čísle 048 43 58 600 poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu s odborníkom každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

+421 48 43 58 600

Telefónne číslo, cez ktoré sa spojíte s odbornými konzultantmi pre všetky aplikácie, ktoré využívate.

+421 2 205 701 15

Call centrum výhradne určené pre zákazníkov využívajúcich produkt SAP Business One

Jediné číslo

Cez jediné telefónne číslo sa spojíte s odbornými konzultantmi pre všetky aplikácie, ktoré využívate.

FAQ

Umožňuje zobraziť našim používateľom odpovede na problémy zaznamenané prostredníctvom Call centra na stránke Centra podpory zákazníkov.

Prehľad komunikácie

Nielen poradenstvo pre vás, našich zákazníkov, ale tiež prehľad hovorov, ktoré ste uskutočnili použitím tejto služby.

Vieme o vás

Informuje odborného konzultanta Call Centra o počte zákazníkov, ktorí sú v poradí pri riešení problému.

Call Centrum SOFTIP

Call Centrum je Vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

Ako používať SOFTIP Call centrum

Ak voláte v čase od 8:00 do 16:00 hodiny počas pracovných dní, budete vyzvaný na zadanie licenčného čísla. Licenčné číslo musíte zadať pomocou klávesnice Vášho telefónneho prístroja. Jednoducho „vyťukáte“ dané číslo na telefóne. Medzi zadaním jednotlivých číslic môže byť maximálne 3 sekundová medzera. Ak viac ako 3 sekundy nezadáte žiadnu číslicu, systém bude považovať zadávanie licenčného čísla za ukončené.

Správne zadané licenčné číslo
Nesprávne zadané licenčné číslo
Obsadení operátori
Ak nepoznáte vaše licenčné číslo
Telefón s otočným číselníkom

Call centrum pre zákazníkov SAP Business One

Po úvodnom privítaní „Vítame Vás v spoločnosti SOFTIP na linke služby Call centrum. Vyslovte skrátený názov aplikácie. Ak neviete skrátený názov aplikácie, čakajte na linke na spojenie s operátorom“

Vytočte +421 2 205 701 15
Vyslovte slovo "SAP"
Ak systém nerozpozná vašu požiadavku
Obsadení operátori
Využite Centrum podpory zákazníkov

Prečo je licenčné číslo dôležité a kde ho nájdete

Presmerovanie hovoru na toho správneho odborného konzultanta sa robí podľa licenčného čísla aplikácie, ku ktorej potrebujete pomoc. Preto je bezpodmienečne nutné, aby ste zadali vaše licenčné číslo práve tej aplikácie, ku ktorej potrebujete pomoc. V prípade, že nepoznáte svoje licenčné číslo, čakajte na spojenie s operátorom, ktorý vaše licenčné číslo vyhľadá, alebo si pomôžte podľa doleuvedených pomôcok:

SOFTIP PROFIT PLUS
SOFTIP PACKET
SAP Business One
SOFTIP PACKET P_PAS