Call Centrum
Dôležitá informácia

Linka Call centra 048/4358 600 je dočasne nahradená mobilnými telefónnymi linkami podľa príslušných produktov

Konkrétne čísla sú uvedené nižšie

Pracujeme zodpovedne

Na základe uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 38/2020 z 31.12.2020 boli zmenené podmienky pohybu a zhromažďovania sa na obdobie 1. – 24. januára 2021. Na základe týchto najnovších opatrení sa spoločnosť SOFTIP, a. s. rozhodla pre režim práce z domu. Z uvedeného dôvodu bude telefónna linka Call centra 048 / 4358 600 od 7.1.2021 8:00 hod. nahradená mobilnými telefónnymi linkami.

Aktuálne telefónne čísla

Čísla sú v platnosti od 7.1.2021 8:00 až do odvolania.

SOFTIP PROFIT PLUS – Ekonomika
SOFTIP PROFIT PLUS – Logistika
SOFTIP PROFIT PLUS & SOFTIP HR PLUS – Personalistika a mzdy
SOFTIP HAPPY HR
SOFTIP PACKET – Ekonomika
SOFTIP PACKET – Logistika
SAP Business One

Call Centrum SOFTIP

Call Centrum je Vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

Ako používať SOFTIP Call centrum

Ak voláte v čase od 8:00 do 16:00 hodiny počas pracovných dní, budete vyzvaný na zadanie licenčného čísla. Licenčné číslo musíte zadať pomocou klávesnice Vášho telefónneho prístroja. Jednoducho „vyťukáte“ dané číslo na telefóne. Medzi zadaním jednotlivých číslic môže byť maximálne 3 sekundová medzera. Ak viac ako 3 sekundy nezadáte žiadnu číslicu, systém bude považovať zadávanie licenčného čísla za ukončené.

Správne zadané licenčné číslo
Nesprávne zadané licenčné číslo
Obsadení operátori
Ak nepoznáte vaše licenčné číslo
Telefón s otočným číselníkom

Call centrum pre zákazníkov SAP Business One

Po úvodnom privítaní „Vítame Vás v spoločnosti SOFTIP na linke služby Call centrum. Vyslovte skrátený názov aplikácie. Ak neviete skrátený názov aplikácie, čakajte na linke na spojenie s operátorom“

Vytočte +421 2 205 701 15
Vyslovte slovo "SAP"
Ak systém nerozpozná vašu požiadavku
Obsadení operátori
Využite Centrum podpory zákazníkov

Prečo je licenčné číslo dôležité a kde ho nájdete

Presmerovanie hovoru na toho správneho odborného konzultanta sa robí podľa licenčného čísla aplikácie, ku ktorej potrebujete pomoc. Preto je bezpodmienečne nutné, aby ste zadali vaše licenčné číslo práve tej aplikácie, ku ktorej potrebujete pomoc. V prípade, že nepoznáte svoje licenčné číslo, čakajte na spojenie s operátorom, ktorý vaše licenčné číslo vyhľadá, alebo si pomôžte podľa doleuvedených pomôcok:

SOFTIP PROFIT PLUS
SOFTIP PACKET
SAP Business One
SOFTIP PACKET P_PAS