Tabuľky nahradil informačný systém

21.09.2016

Namiesto excelovských tabuliek MES systém na mieru. Mnohé firmy nahrádzajú tradičné evidencie modernými nástrojmi, ktoré minimalizujú chybovosť, šetria čas aj peniaze. MONDI SCP sa pre tento krok rozhodla v oblasti plánovania a riadenia procesov pre výrobu a expedíciu buničiny.

 

Nový systém MES for Pulp Dryer (Manufacturing Execution System pre vysušovací stroj na buničinu) vyvinula spoločnosť SOFTIP na báze jej komplexného produktu SOFTIP PROFIT PLUS. Jedným z hlavných prínosov jeho nasadenia v MONDI SCP bola automatizácia zberu dát z výrobného procesu s minimálnymi zásahmi ľudského faktora.

Manažment aj oprávnení pracovníci teraz dokážu efektívne plánovať výkon vysušovacieho stroja na základe požiadaviek odbytu a kapacít skladov, sledovať kvalitu výstupov vysušovacieho stroja, automaticky ich expedovať na sklad, evidovať požiadavky na internú spotrebu aj externé objednávky s automatickým importom zo systému SAP a pružne riadiť expedíciu buničiny  zo skladu s využitím mobilných zariadení a identifikácie čiarovými kódmi. Samozrejmosťou je reporting z jednotlivých procesov.

S prepojením na procesný riadiaci systém vysušovacieho stroja a na informačný systém SAP je zabezpečená nepretržitá funkčnosť riešenia 24 hodín denne. „Ide o jedinečné riešenie schopné prispôsobiť sa meniacim nárokom používateľov. Na všetkých úrovniach procesu ponúka v reálnom čase potrebné informácie pre operatívne rozhodovanie a riadenie výroby a expedície,“vysvetľuje Dušan Homola, produktový manažér SOFTIP PROFIT PLUS. Odbúraním ručného zadávania vstupov z/do IS SAP sa tiež minimalizovali riziká vzniku chýb.

 

 

„Som rada, že v širokom portfóliu firiem zaoberajúcich sa riadením procesu zberu dát a expedície vysušenej buničiny uspela slovenská firma. Oceňujem najmä zjednodušenie procesu, vynikajúcu komunikáciu a hlavne, že systém je „user friendly“,“ dopĺňa Silvia Kloptová, vedúca výroby vysušovacieho stroja zo spoločnosti MONDI SCP.

„Pri špecifikácií požiadaviek na MES systém sme vychádzali z existujúcich riešení na strediskách zaoberajúcich sa výrobou papiera. Flexibilita produktu SOFTIP PROFIT PLUS umožnila jeho jednoduché prispôsobenie požiadavkám a štandardom MONDI SCP, prepojenie na riadiaci systém baliacej linky vysušovacieho stroja a na systém SAP. Hlavný prínos MES systému vidím v automatizácii evidencie výroby, ako aj v zjednodušení expedície použitím aplikácie v tabletoch a evidencii expedovaných unitov čítaním čiarových kódov,“ dodáva ešte Jozef Ballo, projektový manažér z MONDI SCP.