Produkty pre každé odvetvie

SOFTIP ponúka portfólio produktov, ktoré pokrýva všetky najdôležitejšie oblasti riadenia a rozvoja firiem.