Logistika musí mať logiku. Na pomoc prichádzajú moderné IT

Zhrnutie projektu

Spoločnosť Europlac vyrába ekologický a certifikovaný dyhovaný materiál a nábytkové dielce pre také svetoznáme značky ako napr. Crown Plaza, Hotel Tirol, BMW, Wurth. Po nasadení nového systému na riadenie logistiky sa spoločnosti podarilo eliminovať dlhodobý problém a zásadne urýchliť prípravu plánu expedície s väzbou na reálny plán výroby. A to je len jeden z benefitov.

Výzvy a požiadavky

Europlac je jedným z najväčších svetových výrobcov doskových dýhovaných materiálov. Jeho závod v Topoľčanoch produkuje široký sortiment výrobkov z vyše 150 drevín pre nábytkársky priemysel, architektov a dizajnérov na celom svete. Bezproblémová logistika je preto kľúčová. Doterajšie plánovanie expedície pomocou excelovských tabuliek však už dlhší čas nezodpovedalo požiadavkám doby a navyše bolo náchylné na chyby spôsobené ľudským faktorom.

„Naša výroba je veľmi špecifická - pracujeme s drevom a prírodnými materiálmi. Splniť nároky zákazníka, či už ponukou produktov, kvalitou služieb alebo dodacou dobou je veľmi náročné. Bežné systémy už prestávajú stačiť a po viacerých pokusoch sme zistili, že potrebujeme vytvoriť riešenie presne ušité na mieru našej spoločnosti. Oslovili sme preto SOFTIP, ktorý pre nás pred tromi rokmi vyvinul integrovaný IS na báze Microsoft Dynamics CRM a produkčného ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS,“ vysvetľuje IT manager spoločnosti Matej Beňuška.

Výsledky a prínosy

Najčerstvejším príkladom vzájomnej spolupráce je nová webová aplikácia, ktorá výrazne zrýchľuje a zjednodušuje celý proces plánovania a riadenia logistiky. Jednoduchým spôsobom umožňuje vytvárať prvotný týždenný plán expedície na jednotlivé kamióny, ktorý následne potvrdzujú výrobní manažéri z hľadiska jeho realizovateľnosti. Samozrejmosťou je online sledovanie zmien zákaziek z CRM systému a generovanie prehľadov a výrobnej dokumentácie pre jednotlivé pracoviská. To všetko v reálnom čase a s prístupom používateľov z Nemecka.

Zrýchlenie plánovania a riadenia logistiky

Online sledovanie vyťaženosti kamiónov

Významné zníženie chybovosti spôsobenej ľudským faktorom

Zníženie papierovej dokumentácie o 90%

Na oba vyššie spomenuté systémy je aplikácia napojená online. Sleduje vyťaženosť kamiónov, odbúrava množstvo ručnej práce, minimalizuje hrozbu vzniku chýb a nadbytočnú komunikáciu v priebehu plánovania.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

„Moderná platforma, na ktorej SOFTIP postavil toto riešenie, prevýšila naše očakávania."

Matej Beňuška

Europlac
IT manager

„SOFTIP vytvoril nástroj, ktorý sa stane základom ďalších systémov pokrývajúcich operatívne činnosti v Europlac. Je veľmi pohodlný a spĺňa naše nároky.“

Reinhold Röhr

Europlac
výkonný riaditeľ a majiteľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie