Logistika musí mať logiku. Na pomoc prichádzajú moderné IT

Profil zákazníka

Spoločnosť Europlac bola založená v roku 1994 prevzatím výroby nábytku. V súčasnosti vyrába v Topoľčanoch ekologický a certifikovaný dyhovaný materiál a nábytkové dielce pre také svetoznáme značky ako napr. Crown Plaza, Hotel Tirol, BMW, Wurth a zamestnáva viac ako 230 kvalifikovaných pracovníkov. Neustálou modernizáciou strojového parku a dlhoročnou skúsenosťou zakladateľa firmy "Josef Röhr" garantuje najlepšiu kvalitu a absolútnu spoľahlivosť.

Zhrnutie projektu

Riadiť jeden proces vo firme pomocou vyspelého softvéru a tie ďalšie spracovávať prostredníctvom štandardného tabuľkového editora musí logicky spôsobovať problémy. Je preto kľúčové, aby všetky kroky pri realizácii obchodných zákaziek na seba nadväzovali. Na vlastnej koži sa o tom presvedčili aj v spoločnosti Europlac. Len na ilustráciu - po nasadení nového systému na riadenie logistiky sa im podarilo eliminovať dlhodobý problém spoločnosti a zásadne urýchliť prípravu plánu expedície s väzbou na reálny plán výroby. A to je len jeden z benefitov.

Zrýchlenie a zefektívnenie plánovacieho procesu logistiky

Automatické zobrazenie zmien zákaziek v plánovaní

Významné zníženie chybovosti

Zníženie papierovej dokumentácie o 90%

Europlac je jedným z najväčších svetových výrobcov doskových dýhovaných materiálov. Jeho závod v Topoľčanoch produkuje široký sortiment výrobkov z vyše 150 drevín pre nábytkársky priemysel, architektov a dizajnérov na celom svete. Bezproblémová logistika je preto kľúčová. Doterajšie plánovanie expedície pomocou excelovských tabuliek však už dlhší čas nezodpovedalo požiadavkám doby a navyše bolo náchylné na chyby spôsobené ľudským faktorom.

„Naša výroba je veľmi špecifická - pracujeme s drevom a prírodnými materiálmi. Splniť nároky zákazníka, či už ponukou produktov, kvalitou služieb alebo dodacou dobou je veľmi náročné. Bežné systémy už prestávajú stačiť a po viacerých pokusoch sme zistili, že potrebujeme vytvoriť riešenie presne ušité na mieru našej spoločnosti,“ vysvetľuje IT manager spoločnosti Matej Beňuška. „Oslovili sme preto SOFTIP, ktorý pre nás pred tromi rokmi vyvinul integrovaný IS na báze Microsoft Dynamics CRM a produkčného ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS.“

Najčerstvejším príkladom vzájomnej spolupráce je nová webová aplikácia, ktorá výrazne zrýchľuje a zjednodušuje celý proces plánovania a riadenia logistiky. Jednoduchým spôsobom umožňuje vytvárať prvotný týždenný plán expedície na jednotlivé kamióny, ktorý následne potvrdzujú výrobní manažéri z hľadiska jeho realizovateľnosti. Samozrejmosťou je online sledovanie zmien zákaziek z CRM systému a generovanie prehľadov a výrobnej dokumentácie pre jednotlivé pracoviská. To všetko v reálnom čase a s prístupom používateľov z Nemecka.

Na oba vyššie spomenuté systémy je aplikácia napojená online. Sleduje vyťaženosť kamiónov, odbúrava množstvo ručnej práce, minimalizuje hrozbu vzniku chýb a nadbytočnú komunikáciu v priebehu plánovania.

Obaja partneri už dnes spolupracujú na ďalších projektoch, ktoré majú Europlac etablovať v rámci trendov, ktoré zavádza Industry 4.0.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

„Moderná platforma, na ktorej SOFTIP postavil toto riešenie, prevýšila naše očakávania."

Matej Beňuška

Europlac
IT manager

„SOFTIP vytvoril nástroj, ktorý sa stane základom ďalších systémov pokrývajúcich operatívne činnosti v Europlac. Je veľmi pohodlný a spĺňa naše nároky.“

Reinhold Röhr

Europlac
výkonný riaditeľ a majiteľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS