Profil spoločnosti

Sme SOFTIP a patríme medzi najvýznamnejších poskytovateľov IT produktov a služieb na Slovensku

Pomáhame lepšie riadiť tisícky spoločností

Naše IT produkty a služby pokrývajú všetky kľúčové firemné procesy, od riadenia ľudí, cez financie, výrobu, logistiku až po služby. Aj vďaka dlhoročným skúsenostiam sme spoľahlivým partnerom veľkých aj malých spoločností v rôznych odvetviach priemyslu, služieb, retailu, utilít, finančníctva či verejnej správy. Úspešne sme sa etablovali i na zahraničných trhoch.

Vyvíjame vlastné riešenia a nástroje na mieru požiadavkám klientov a spolupracujeme s globálnymi hráčmi v oblasti digitalizácie podnikových procesov. Naše produkty a služby tak v sebe integrujú najmodernejšie trendy akými sú cloud, umelá inteligencia, Big Data či internet vecí.

Manažment

Dušan
Guldan

Predseda predstavenstva, výkonný riaditeľ a riaditeľ divízie ESS


Radovan
Bálent

Člen predstavenstva a riaditeľ divízie SME


Martin
Vlčko

Člen predstavenstva a finančný riaditeľ


Ján
Schwarz

Technický riaditeľ a riaditeľ divízie CES


Marek
Sedliak

Riaditeľ inovácií a obchodný riaditeľ divízie ESS


Miroslav
Tobiáš

Obchodný riaditeľ divízie SME


Marián Baranovič

Operačný riaditeľ divízií ESS a SME


Patrik
Nota

Operačný riaditeľ divízie CES


História

Od lídrov na trhu sa očakáva, že budú udávať trendy. Inovácie, najmodernejšie technológie, spoľahlivosť a schopnosť okamžite reagovať na nové potreby a požiadavky každého zákazníka. To je budúcnosť. Naša dlhá história dokazuje, že na nové výzvy sme pripravení.

2022

Microsoft Solutions Partner

Dosahujeme status Microsoft Solutions Partner

V novom partnerskom programe Microsoftu získavame až 5 designácií, a to ako celkom prvá spoločnosť na Slovensku a hneď v rovnaký deň, ako Microsoft zverejnil nové podmienky.

2020

Rozšírenie Integrovaného manažérskeho systému (IMS)

K dlhodobo zavedeným manažérskym systémom pridávame tri nové oblasti certifikácie

Integrovaný manažérsky systém dopĺňame o Systém manažérstva proti korupcii, Systém riadenia ochrany osobných údajov v cloude a zhodu s požiadavkami Nariadenia GDPR.

2019

Výnimočná firma

Získavame Certifikát výnimočnosti na rok 2019

V konkurencii viac ako 120 nominovaných firiem víťazíme v súťaži Výnimočná firma renomovanej audítorskej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia v kategórii Spoločenská zodpovednosť.

2017

Akvizícia GT Systems 2

Kupujeme 100% podiel spoločnosti GT Systems 2, ktorá vyvíja informačné systémy pre riadenie výroby

Ďalej posilňujeme pozíciu v segmente SME so zameraním na výrobné firmy. Kombináciou produktového portfólia SOFTIP a GT Systems 2 vytvárame najkomplexnejšiu ponuku v rámci informačných systémov pre malé a stredné firmy.

2016

SOFTIP HAPPY HR

Na trh uvádzame novú webovú aplikáciu pre moderné riadenie ľudských zdrojov SOFTIP HAPPY HR

SOFTIP HAPPY HR prináša všetko, čo personalista, manažment aj samotní pracovníci v oblasti HR potrebujú. A to kedykoľvek a kdekoľvek. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku, orientácie v organizačnej štruktúre alebo vzdelávania, hodnotenia a odmeňovania zamestnancov.

2012

Meníme vlastnícku štruktúru

Do spoločnosti SOFTIP, a. s. vstupuje PMK Invest, s.r.o.

SOFTIP PROFIT PLUS

Na trh uvádzame nový informačný systém SOFTIP PROFIT PLUS s e- modulmi postavenými na najnovších technológiách.

SOFTIP PROFIT PLUS je postavený na platforme svojho úspešného predchodcu SOFTIP PROFIT. Okrem využitia osvedčených nástrojov pridáva PROFIT PLUS aj viacero noviniek vrátane e-modulov na riadenie vzťahov so zákazníkmi, odberateľských objednávok, či výrobných zákazkových miezd.

2013

Keepi – CLOUD BY SOFTIP

Medzi prvými na trh prinášame webovú aplikáciu na riadenie ekonomickej agendy malých podnikov a živnostníkov.

Keepi ponúka širokú paletu nástrojov na vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vrátane pokladne, fakturácie či skladu. V rámci základnej funkcionality BEZ POPLATKOV. A to bez časového obmedzenia, bez ohľadu na počet používateľov, dokladov či veľkosť agendy.

Integrovaný manažérsky systém

Implementujeme Integrovaný manažérsky systém (IMS) pre všetky firemné procesy

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 dopĺňame o ďalšie štyri manažérske systémy: Systém manažérstva informačnej bezpečnosti, Systém manažérstva kvality v projektoch, Systém environmentálneho manažérstva a Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2008

Meníme sídlo spoločnosti z Banskej Bystrice do Bratislavy

2007

Meníme korporátnu identitu

Predstavujeme nové logo spoločnosti a firemné farby.

Začíname spolupracovať so SAP

Podpisujeme partnerskú zmluvu o spolupráci so svetovou jednotkou v oblasti podnikových informačných riešení – spoločnosťou SAP .

2005

Národná cena SR za kvalitu

Získavame Ocenenie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo finále súťaže Národná cena SR za kvalitu v kategórii veľké organizácie poskytujúce služby.

Microsoft GOLD Certified Partner

Plníme kvalifikačné kritériá partnerského programu spoločnosti Microsoft na úrovni GOLD.

2004

Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2000

Obhajujeme Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 pre všetky firemné procesy.

SOFTIP PACKET

Nová verzia obľúbeného informačného systému HERKULES SOFTIP vychádza pod novým názvom SOFTIP PACKET.

SOFTIP PROFIT

Komplexný informačný systém Prometeus/W je premenovaný na SOFTIP PROFIT.

2003

Zlatá medaila Slovak Gold

Informačný systém SOFTIP HUMAN RESOURCES získava Certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold.

2002

IT Asociácia Slovenska

Stávame sa členom ITAS, profesijného združenia najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.

2001

HERKULES SOFTIP

Na trh uvádzame informačný systém pre malé a stredné podniky HERKULES SOFTIP v prostredí Microsoft Windows.

1999

Prometeus/W

Na trh uvádzame komplexný informačný systém v prostredí Microsoft Windows.

1997

Transformujeme SOFTIP spol. s r. o. na SOFTIP, a. s.

1996

Spúšťame prvú prezentáciu www.softip.sk na internete

1994

SOFTIP BOHEMIA, spol. s r. o.

Úspešne vstupujeme na český trh informačných systémov pre penzijné fondy. Zakladáme dcérsku spoločnosť v Prahe.

1993

PROMETEUS

Už 17 samostatných softvérových produktov je integrovaných do jedného balíka pod názvom PROMETEUS.

1992

Rozrastáme sa

Vzniká SOFTIP-EAST, s. r. o. v Prešove a pobočka SOFTIP v Bratislave, neskôr SOFTIP Bratislava, a. s.

1991

Založenie spoločnosti SOFTIP, spol. s r. o.

Dňa 26.3.1991 zakladajú štyria spoločníci - RNDr. Daniel Dobrota, Ing. Ján Kulhány, CSc., Mgr. Ľubomír Ludha a Mgr. Jozef Sudolský spoločnosť SOFTIP v Banskej Bystrici

V prvom roku svojej existencie ponúkame prvých 5 softvérových produktov (Platy a Mzdy, ÚČTovníctvo, FINancovanie, TPV – technická príprava výroby a MTZ), máme 223 zmluvných partnerov a zamestnávame 27 pracovníkov.

30 rokov,
30 dobrých skutkov

Pri príležitosti tridsiateho výročia založenia spoločnosti SOFTIP sme rozdelili na dobročinné projekty 50-tisíc eur. Rozhodli o nich zamestnanci aj verejnosť.

Ďalšie informácie


Historické míľniky (30 rokov)

Slávnostný večer k 25. výročiu

Slávnostný večer k 25. výročiu založenia spoločnosti SOFTIP