Riadený regálový sklad s mobilným skladníkom

Profil zákazníka

Berndorf Sandrik je modernou spoločnosťou, ktorá sa snaží komplexne uspokojiť zákazníkov v oblasti stolovania v domácej aj profesionálnej gastronómii. Od roku 1991 je súčasťou rakúskeho holdingu Berndorf. Svoje výrobky dodáva na trhy na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Poľsku, Nemecku, Rusku či v Japonsku.

Zhrnutie projektu

Mobilné riešenia sú dnes nevyhnutnou podmienkou efektívneho riadenia procesov vo firmách. Výnimkou nie je ani oblasť manažmentu skladových operácií. Pre spoločnosť Berndorf Sandrik prinieslo zavedenie informačného systému mobilného skladu viacero benefitov.

Zrýchlenie tvorby skladových pohybov

Zvýšenie efektivity práce skladových pracovníkov

Aktívne využívanie identifikácie pomocou čiarových kódov

Minimalizácia chýb spôsobených ľudským faktorom

Zrýchlenie inventúr

Odbúranie papierovej evidencie

Hlavným cieľom riešenia z pohľadu zákazníka bolo online prepojenie na produkčný systém, sledovanie uloženia tovaru po pozíciách, zvýšenie efektivity práce pri skladových operáciách.

Nové mobilné riešenie pre riadenie regálového skladu vyvinula spoločnosť SOFTIP ako nadstavbu nad produkčným informačným systémom SOFTIP PROFIT PLUS. Po technickej stránke bolo riešenie SOFTIP Mobilný skladník vyvinuté na báze natívnej aplikácie pre mobilné zariadenia pracujúce na OS Android. Komunikácia s produkčným IS prebieha online, prostredníctvom serverovej časti, postavenej na báze REST API, ktoré používa COM rozhranie pre komunikáciu so SOFTIP PROFIT PLUS.

Samotná aplikácia poskytuje intuitívny a používateľsky jednoduchý softvérový nástroj, určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú procesov súvisiacich s pohybom tovaru v skladových priestoroch. SOFTIP Mobilný skladník im umožňuje pomocou PDA zariadení efektívne a pohodlne vykonávať všetky skladové operácie, a to od prijatia tovaru na sklad, na pozície, až po jeho vyskladnenie podľa odberateľských objednávok.

Veľmi zaujímavou a originálnou funkčnosťou je operácia balenie komponentov do zostáv výrobkov. Nemenej zaujímavou vlastnosťou je časové sledovanie jednotlivých operácií, ktoré umožňuje získať prehľad o produktivite práce skladových pracovníkov.

Je zabezpečená nepretržitá funkčnosť riešenia 24 hodín denne. Aktualizácia softvéru do mobilného zariadenia sa realizuje cez Google Play.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

„Novým softvérom pre riadenie regálového skladu sme získali pre našu logistiku, logiku a striktný systém pre jednotlivé procesy riadenia skladu. Odstránili sme 100% neefektívnej práce, čo nám dáva možnosť koncentrovať sa plne len na to čo je pri týchto činnostiach dôležité."

Štefan Janček

Berndorf Sandrik
Konateľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS