Riadený regálový sklad s mobilným skladníkom

Profil zákazníka

Berndorf Sandrik je spoločnosť s vyše 175-ročnou tradíciou výroby a predaja príborov a potrieb pre stolovanie. Je jednou z najvýznamnejších európskych spoločností, ktoré ponúkajú zákazníkom široký sortiment výrobkov pre prípravu a servis jedál. Svoje výrobky dodáva na trhy na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Švajčiarsku, Poľsku, Nemecku, Rusku či v Japonsku.

Zhrnutie projektu

Mobilné riešenia sú dnes nevyhnutnou podmienkou efektívneho riadenia procesov vo firmách. Výnimkou nie je ani oblasť manažmentu skladových operácií. Pre spoločnosť Berndorf Sandrik prinieslo zavedenie informačného systému mobilného skladu viacero benefitov.

Zrýchlenie tvorby skladových pohybov

Zvýšenie efektivity práce skladových pracovníkov

Aktívne využívanie identifikácie pomocou čiarových kódov

Minimalizácia chýb spôsobených ľudským faktorom

Zrýchlenie inventúr

Odbúranie papierovej evidencie

Najdôležitejšími požiadavkami Berndorf Sandrik v tejto oblasti bolo online prepojenie na produkčný systém, sledovanie uloženia tovaru po pozíciách a samozrejme zvýšenie efektivity práce pri skladových operáciách. Toto všetko našiel v aplikácii SOFTIP Mobilný skladník.

Nové mobilné riešenie pre riadenie regálového skladu vyvinula spoločnosť SOFTIP ako nadstavbu nad produkčným informačným systémom SOFTIP PROFIT PLUS. Po technickej stránke bolo riešenie SOFTIP Mobilný skladník vyvinuté na báze natívnej aplikácie pre mobilné zariadenia pracujúce na OS Android, pričom aktualizácia softvéru sa realizuje cez Google Play. Súčasťou zariadení je integrovaný snímač čiarového kódu a WiFi komunikácia.

Samotná aplikácia poskytuje intuitívny a používateľsky jednoduchý softvérový nástroj, určený pre všetkých pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú procesov súvisiacich s pohybom tovaru v skladových priestoroch. Mobilný skladník im umožňuje pomocou PDA zariadení efektívne a pohodlne vykonávať všetky skladové operácie, a to od prijatia tovaru na sklad, na pozície, až po jeho vyskladnenie podľa odberateľských objednávok.

Pracovník skladu jednoduchým spôsobom - nasnímaním čiarového kódu verifikuje položky a potvrdzuje ich množstvo. Aplikácia automaticky generuje pohyby do produkčného skladového systému. Použitím identifikácie a verifikácie pomocou čiarového kódu sa minimalizujú chyby spôsobené ľudským faktorom. Skladník má pritom v reálnom čase prehľad o stave zásob položiek a ich umiestnení na úložných miestach v sklade. A to všetko mimo produkčného systému, na hociktorom mieste v sklade.

Veľmi zaujímavou a originálnou funkčnosťou je operácia balenie komponentov do zostáv výrobkov.

SOFTIP Mobilný skladník umožňuje tiež zaznamenávať časové trvanie jednotlivých operácií vyskladnenia, čím sa dá získať prehľad o časovej náročnosti operácií pre jednotlivé obchodné prípady. Získaním priemernej doby vyskladnenia na položku tak Berndorf Sandrik vie predpokladať dobu vyskladnenia na príslušné obchodné prípady. Zároveň je možné túto informáciu získať podľa pracovníkov skladu.

Priemysel

SOFTIP PROFIT PLUS

Mobilný skladník

„Novým softvérom pre riadenie regálového skladu sme získali pre našu logistiku, logiku a striktný systém pre jednotlivé procesy riadenia skladu. Odstránili sme 100% neefektívnej práce, čo nám dáva možnosť koncentrovať sa plne len na to čo je pri týchto činnostiach dôležité."

Štefan Janček

Berndorf Sandrik
Konateľ

Použité produkty a technológie

SOFTIP PROFIT PLUS

Najobľúbenejší slovenský podnikový informačný systém vyvinutý s dokonalou znalosťou domáceho trhu a hlavne dynamicky sa meniacej slovenskej legislatívy.

Ekonomika a financie

Obchodná logistika

Manažérske prehľady

Mobilný skladník

Mobilná aplikácia pre OS Android určená pre efektívne a pohodlné vykonávanie skladových operácií s online väzbou na skladový produkčný systém.

Snímač čiarového kódu

Rýchle inventúry

Prehľad o produktivite

Ďalšie prípadové štúdie SOFTIP PROFIT PLUS