Systémy manažérstva

Profesionalita a kvalita. To sú dôvody, ktoré z nás robia jedného z lídrov trhu ERP na Slovensku

Integrovaný manažérsky systém (IMS)

Systémy manažérstva v spoločnosti SOFTIP vychádzajú z prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kvality, manažérstva kvality v projektoch, manažérstva informačnej bezpečnosti, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. SOFTIP má vybudovaný Integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov:

ISO 9001

Systém manažérstva kvality

ISO 10006

Systém manažérstva kvality v projektoch

ISO 14001

Systém environmentálneho manažérstva

ISO/IEC 20000-1

Systém manažérstva služieb IT

ISO/IEC 27001

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

ISO/IEC 27018

Systém riadenia ochrany osobných údajov v cloude

ISO 37001

Systém manažérstva proti korupcii

ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

GDPR

Nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov

Certifikáciu Integrovaného manažérskeho systému realizovali audítori renomovanej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Pravidelným úspešným absolvovaním certifikačných a dozorných auditov SOFTIP každoročne potvrdzuje svoje zodpovedné správanie sa k ochrane životného prostredia a zdraviu zamestnancov, kontrolovaný prístup k informačným aktívam a ich ochrane, a takisto skutočnosť, že pri svojej činnosti využíva najmodernejšie metódy jednotného, systémového a procesného riadenia spoločnosti. Vybudovaný Integrovaný manažérsky systém SOFTIP oprávňuje považovať sa za zodpovednú spoločnosť poskytujúcu najvyššiu pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov.

Ďalšie informácieNaše dlhoročné skúsenosti získané pri desiatkach interných auditov sme pretavili do nového informačného systému pre komplexné plánovanie a spracovanie interných auditov ako dôležitej súčasti procesu efektívneho riadenia firmy v súlade s požiadavkami normy EN ISO 19011:2011 Návod na auditovanie systému manažérstva kvality.