SOFTIP PROFIT PLUS

Our high - quality software applications provide a technologically elaborated and exceptionally user-friendly solution to help you manage your business.

Reliable enterprise information system

A complex ERP information system suitable for management of different business subjects, budgetary and contributory organizations or non-profit public organizations. You will get real-time information on your business situation and development to make important decisions.

The system reveals new opportunities and resources, allowing you to react flexibly and employ them effectively. The software helps enhance your competitiveness and market position.

The system provides

a real-time overview of your company, financial results and information on your product processes.

The system calculates

taxes, tax return, accounts receivable balance.

The system controls

Receiving information on your primary and economic processes allows you to take decisions to manage your business efficiently.

The system provides

Different reports according to the legislation with the output for your financial management. It is simple.

The system communicates

B2B electronic exchange of business and financial documents, including electronic signatures.

SOFTIP PROFIT PLUS covers

SOFTIP PROFIT PLUS consists of applications and modules which provide a fully integrated solution for the management of economic and financial, business, material and logistics processes, as well as a complex solution for the personnel and payroll management.

Economic and financial processes

A variety of fully integrated tools for the real-time economic and financial management of processes and a high-quality instrument to generate reports according to your needs.

Accounting
Multibanking
VAT
Non-current assets
Accounts Receivable Ledger
Low-value tangible assets
Cash register
Inventory

Management, processing and evaluation of purchase and sales

Our applications in this product area offer tools to manage, process and evaluate the purchase and sales processes in order to manage the stock efficiently.

Purchase
Invoicing
Warehouse
Transport
Mobile warehouse keeper
EDIsolution
Customers´ provides
Delivery notes
CRM
Production management

A complex solution for all HR management areas.

It covers everything from the organisational structure, personnel records and automated processing of salaries and wages, to the employee social care and education.

Personnel management and Payroll system
Upgrade modules
Additional systems

A native support for additional systems

Thanks to its modularity and openness, our SOFTIP PROFIT Plus information system natively supports additional systems which extend its functionality with new possibilities without being bound to selected technologies. For example the portal, mobile, upgrade and custom solutions.

eCRM
Management information systems
SOFTIP PROFIT Mobile
SOFTIP FORMS
eNKP
eOBO
Custom-made applicatons

"SOFTIP PROFIT is modern and flexible system with a wide range of possibilities ”

Anna Krištofová

Financial Director and Member of the Board, Pivovar STEIGER a.s.

System support

I can help you find the answers to the most important questions and learn how to use the SOFTIP PROFIT PLUS system in details

Marián Baranovič

Product Manager
SOFTIP PROFIT PLUS


02.12.2016 - Skvalitnenie manažérskych informácií zo systému či jednoduché podávanie daňových priznaní. To sú len dve z viacerých zaujímavých noviniek, ktoré prináša vylepšený ERP nástroj SOFTIP PROFIT PLUS vo verzii 7.02. K zákazníkom spoločnosti SOFTIP sa dostáva práve v týchto dňoch.

21.09.2016 - Namiesto excelovských tabuliek MES systém na mieru. Mnohé firmy nahrádzajú tradičné evidencie modernými nástrojmi, ktoré minimalizujú chybovosť, šetria čas aj peniaze. MONDI SCP sa pre tento krok rozhodla v oblasti plánovania a riadenia procesov pre výrobu a expedíciu buničiny.

16.02.2016 - Dokonalá evidencia pracích cyklov, detailný prehľad o každom pridelenom kuse odevu, sledovanie jeho zostatkovej hodnoty a celý proces prania od príjmu až po expedíciu pod kontrolou. Spoločnosť Lavaton, ktorá sa špecializuje na pranie a prenájom bielizne a pracovných odevov, vymenila doteraz používané nehomogénne riešenie za komplexné riešenie SOFTIP. To jej umožní jednoduché riadenie všetkých služieb zákazníkom a garantuje aj aktuálne informácie pre vedenie firmy.

30.11.2015 - SOFTIP ďalej posúva kvalitu a funkčnosť svojho komplexného ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS. V jeho najnovšej verzii 7, ktorá je portovaná do vyššej verzie vývojového prostredia DELPHI XE7, sa zameral na podporu najnovších technológií, ďalšie vylepšenie komfortu práce používateľov a ešte modernejší a užívateľsky prívetivejší vizuál.

12.08.2015 - Klienti pracovno-personálnej spoločnosti Index Nosluš si môžu kedykoľvek pozrieť podrobné informácie o všetkých pracovníkoch, ktorých im agentúra poskytla. A to pohodlne zo svojho počítača či mobilného zariadenia priamo z jej databázy. Umožňuje im to riešenie, ktoré navrhol a zrealizoval SOFTIP.

26.06.2015 - Manažment potrebuje na prijímanie rozhodnutí dáta v integrovanom systéme, v reálnom čase a v konsolidovanej podobe. Dôležité je to aj v malých firmách, no vyslovene nevyhnutné vo veľkých spoločnostiach holdingového typu. BK group sa preto rozhodol pre nasadenie informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS.

24.06.2015 - Slovenská autobusová doprava Žilina sa rozhodla pre moderný elektronický zber údajov o stave vozidiel, vzniknutých poistných udalostiach či spotrebe energií, ktorý zabezpečí ich presnosť, aktuálnosť a umožní riešenie vzniknutých problémov okamžite po ich identifikácii. Zvolila si na to riešenie vyvinuté na báze komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS pod názvom SOFTIP FORMS.

12.05.2015 - Individualizácia softvéru podľa potrieb zákazníka je nevyhnutnou súčasťou moderných IT nástrojov. Platí to aj pre prípady značkových systémov, dôkazom čoho je riešenie „Forward“ vyvinuté na báze SOFTIP PROFIT PLUS. Vzniklo na základe požiadaviek spoločnosti SLOVWOOD Ružomberok, ktorá potrebovala automatizovať všetky dodávateľské a predajné procesy týkajúce sa obchodovania s biomasou.

13.03.2015 - Prepojiť produkčný ERP systém so systémom pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) do jedného integrovaného celku môže firme priniesť mnohé plusy. Platí to o to viac v spoločnosti, kde obchod prebieha majoritne v zahraničí a produkcia na Slovensku.

28.10.2014 - Jeden z najobľúbenejších komplexných ERP systémov na Slovensku dostal novú tvár. Vývojári SOFTIP PROFIT PLUS ho posunuli na vyššiu úroveň funkčnosti a užívateľskej prívetivosti tak, aby bol ešte kvalitnejším a komfortnejším nástrojom pre súčasných aj nových používateľov. Medzi najdôležitejšie zmeny patria modernejší vzhľad, jednoduchšie ovládanie, komfortnejšia práca s dátami či nové možnosti vizualizácie údajov. Jeho distribúcia zákazníkom sa začala tento týždeň.

04.09.2014 - Dva oddelené systémy, ktoré navzájom nespolupracovali, spôsobovali spoločnosti EUROPLAC komplikácie pri manažmente aj realizácii obchodných operácií. Rozhodla sa preto vytvoriť integrovaný IS na báze Microsoft Dynamics CRM a produkčného ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS. Cieľom tejto zmeny, ktorú pre EUROPLAC realizovala spoločnosť SOFTIP, bolo zefektívniť všetky obchodné procesy a sprehľadniť dáta nevyhnutné pre úspešné riadenie biznisu.

18.03.2014 - Dokonalý prehľad o pohybe a využívaní vlastného majetku bol hlavný cieľ nasadenia nového riešenia spoločnosti SOFTIP v Staropramen-Slovakia. Zlepšenie evidencie výčapných zariadení od vzniku zmluvy o ich montáži až po jej ukončenie, vzájomné prepojenie externých webových systémov s evidenciou zákazníkov, či jednotná základňa pre operatívne a manažérske prehľady sú výsledkom riešenia postaveného na informačnom systéme SOFTIP PROFIT PLUS, do ktorého sú implementované jednotlivé funkčné celky.

Arrange a consultation with our professionals

*all fields marked with star are required

Company information

Contact person

Example: +421987654321

Information on the processing of personal data by SOFTIP, a.s.

In accordance with the application of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation - GDPR), we hereby provide you with information on the processing of your data. Personal data: Full text of the information...

Security verification