Vzdialená podpora

Vzdialená podpora umožňuje využívať všetky služby našich konzultantov v najkratšom možnom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Zadajte kód

Na vstup do aplikácie potrebujete používateľský kód, ktorý vám poskytol pracovník spoločnosti SOFTIP. Doba platnosti používateľského kódu je 5 minút.

Kód zadajte do 5-tich minút

Do tohto termínu musíte zadať pridelený kód do vstupného okna a potvrdiť tým spojenie pre vzdialený prístup. V prípade, že uvedenú dobu nedodržíte, musí byť vygenerovaný nový používateľský kód. Z uvedeného dôvodu nie je možné, aby každému zákazníkovi bol vopred pridelený používateľský kód.