Školenia SOFTIP

SOFTIP má mnohoročné skúsenosti s organizáciou školení, či už vo vlastných školiacich strediskách akreditovaných Ministerstvom školstva SR, ale aj mimo nich.

Kalendár školení

18. 01. 2018

Ročná účtovná závierka v SOFTIP PROFIT PLUS 2017

SOFTIP PROFIT PLUS

Seminár je venovaný príprave spracovania ročnej účtovnej závierky v SOFTIP PROFIT PLUS a jeho aktuálnym úpravám.

Košice

37

miest

18. 01. 2018

Ročná účtovná závierka v SOFTIP PACKET 2017

SOFTIP PACKET

Seminár je venovaný príprave spracovania ročnej účtovnej závierky v SOFTIP PACKET a jeho aktuálnym úpravám.

Prešov

13

miest

19. 01. 2018

Ročná mzdová závierka v SOFTIP HR PLUS 2017

SOFTIP HR PLUS

Seminár je venovaný príprave spracovania ročnej mzdovej závierky v SOFTIP HR PLUS a jeho aktuálnym úpravám.

Trenčín

58

miest

22. 01. 2018

Ročná mzdová závierka v SOFTIP HR PLUS 2017

SOFTIP HR PLUS

Seminár je venovaný príprave spracovania ročnej mzdovej závierky v SOFTIP HR PLUS a jeho aktuálnym úpravám.

Žilina

171

miest

Školenia SOFTIP

Pravidelne pre Vás pripravujeme školenia aplikácií SOFTIP, ktoré používate, ako aj semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať aj školenie ušité na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate pre dosiahnutie vyššej produktivity práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Kladieme veľký dôraz na neustále systematické zvyšovanie odbornej úrovne našich lektorov.

Všetci absolventi získavajú Osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.

Máme technické podmienky a kvalitné ľudské zdroje – akreditovaných skúšobných komisárov a odborných lektorov pre vykonávanie školení a testovaní ECDL a zároveň máme k dispozícii vlastnú sieť vzdelávacích centier a testovacích pobočiek ATC.

Ďalšie informácie

Priestory školiacej miestnosti SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici