Školenia

Pozývame vás na obľúbené legislatívne semináre k ročnej účtovnej závierke a k ročnej mzdovej uzávierke, ktoré sa aj tento rok uskutočnia online. Podľa potreby vieme pre vás pripraviť aj individuálne online školenie na mieru presne podľa vašich požiadaviek. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kalendár školení

24. 01. 2023

Seminár k ročnej mzdovej uzávierke

SOFTIP HR PLUS

Online formou Vám predstavíme práce spojené s ročnou mzdovou uzávierkou v produkte SOFTIP HR PLUS a predstavíme dôležité legislatívne zmeny pre rok 2023.

Online

71

miest

25. 01. 2023

Seminár k ročnej mzdovej uzávierke

SOFTIP HR PLUS

Online formou Vám predstavíme práce spojené s ročnou mzdovou uzávierkou v produkte SOFTIP HR PLUS a predstavíme dôležité legislatívne zmeny pre rok 2023.

Online

85

miest

26. 01. 2023

Seminár k ročnej mzdovej uzávierke

SOFTIP HR PLUS

Online formou Vám predstavíme práce spojené s ročnou mzdovou uzávierkou v produkte SOFTIP HR PLUS a predstavíme dôležité legislatívne zmeny pre rok 2023.

Online

83

miest

Školenia SOFTIP

Pravidelne pre Vás pripravujeme školenia aplikácií SOFTIP, ktoré používate, ako aj semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať aj školenie ušité na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate pre dosiahnutie vyššej produktivity práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Kladieme veľký dôraz na neustále systematické zvyšovanie odbornej úrovne našich lektorov.

Všetci absolventi získavajú Osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.

Máme technické podmienky a kvalitné ľudské zdroje – certifikovaných odborných lektorov a vlastnú sieť vzdelávacích stredísk

Ďalšie informácie

Priestory školiacej miestnosti SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici

Otázka k Školeniam na mieru

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie