Školenia SOFTIP

SOFTIP má mnohoročné skúsenosti s organizáciou školení, či už vo vlastných školiacich strediskách akreditovaných Ministerstvom školstva SR, ale aj mimo nich.

Kalendár školení

22. 10. 2018

Abeceda PAM, I. časť - Personalistika

SOFTIP HR PLUS

Školenie je určené pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom.

Bratislava

8

miest

23. 10. 2018

Abeceda PAM, II. časť - Mzdy

SOFTIP HR PLUS

Školenie je určené pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom.

Bratislava

11

miest

24. 10. 2018

Abeceda PAM, III. časť - Evidencia opráv do ZP a SP, výsledkový výber

SOFTIP HR PLUS

Školenie je určené pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom.

Bratislava

11

miest

25. 10. 2018

Abeceda PAM, I. časť - Personalistika

SOFTIP HR PLUS

Školenie je určené pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom.

Banská Bystrica

9

miest

26. 10. 2018

Abeceda PAM, II. časť - Mzdy

SOFTIP HR PLUS

Školenie je určené pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom.

Banská Bystrica

10

miest

Školenia SOFTIP

Pravidelne pre Vás pripravujeme školenia aplikácií SOFTIP, ktoré používate, ako aj semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať aj školenie ušité na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate pre dosiahnutie vyššej produktivity práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Kladieme veľký dôraz na neustále systematické zvyšovanie odbornej úrovne našich lektorov.

Všetci absolventi získavajú Osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.

Máme technické podmienky a kvalitné ľudské zdroje – akreditovaných skúšobných komisárov a odborných lektorov pre vykonávanie školení a testovaní ECDL a zároveň máme k dispozícii vlastnú sieť vzdelávacích centier a testovacích pobočiek ATC.

Ďalšie informácie

Priestory školiacej miestnosti SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici