Školenia
pokračujú online

V súvislosti s aktuálnou situáciou sme dočasne zrušili všetky plánované osobné školenia a prechádzame na online semináre. Podľa potreby vieme pre vás pripraviť aj individuálne online školenie na mieru presne podľa vašich požiadaviek. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kalendár školení

27. 09. 2021

ONLINE SEMINÁR Abeceda PAM I. - Personalistika

SOFTIP HR PLUS

Online školenie určené pre personalistov a mzdárov, spojené s príkladmi z praxe a ich reálnym nácvikom.

Online

15

miest

28. 09. 2021

ONLINE SEMINÁR Abeceda PAM II. - Mzdy

SOFTIP HR PLUS

Online školenie určené pre personalistov a mzdárov, spojené s príkladmi z praxe a ich reálnym nácvikom.

Online

15

miest

29. 09. 2021

ONLINE SEMINÁR Abeceda PAM III. - Evidencia opráv ZP, SP a formuláre

SOFTIP HR PLUS

Online školenie určené pre personalistov a mzdárov, spojené s príkladmi z praxe a ich reálnym nácvikom.

Online

15

miest

Školenia SOFTIP

Pravidelne pre Vás pripravujeme školenia aplikácií SOFTIP, ktoré používate, ako aj semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať aj školenie ušité na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate pre dosiahnutie vyššej produktivity práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Kladieme veľký dôraz na neustále systematické zvyšovanie odbornej úrovne našich lektorov.

Všetci absolventi získavajú Osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.

Máme technické podmienky a kvalitné ľudské zdroje – certifikovaných odborných lektorov a vlastnú sieť vzdelávacích stredísk

Ďalšie informácie

Priestory školiacej miestnosti SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici

Otázka k Školeniam na mieru

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie