Školenia SOFTIP

SOFTIP má mnohoročné skúsenosti s organizáciou školení, či už vo vlastných školiacich strediskách akreditovaných Ministerstvom školstva SR, ale aj mimo nich.

Vážení zákazníci.

Semináre k ročnej mzdovej uzávierke v produkte SOFTIP HR PLUS sa v januári 2019 neuskutočnia.
V termíne do 15. 1. 2019 zverejníme na Centre podpory zákazníkov materiál s postupnými krokmi a návodom, ako si ročnú mzdovú uzávierku v aplikácii SOFTIP HR PLUS za rok 2018 zrealizujete.

Tešíme sa na stretnutie pri januárových seminároch v budúcom roku.

Kalendár školení

Január 2019

Semináre k ročnej mzdovej uzávierke

SOFTIP HR PLUS

Semináre sa v januári 2019 neuskutočnia. Do 15. 1. 2019 zverejníme na CPZ materiál s návodom, ako si ročnú mzdovú uzávierku zrealizujete.

0

miest

10. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PACKET

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme novinky v produkte SOFTIP PACKET.

Bratislava

6

miest

14. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PACKET

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme novinky v produkte SOFTIP PACKET.

Banská Bystrica

1

miest

17. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PACKET

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme novinky v produkte SOFTIP PACKET.

Košice

41

miest

18. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PACKET

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme novinky v produkte SOFTIP PACKET.

Prešov

37

miest

11. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Nitra

5

miest

14. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Bratislava

0

miest

15. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Banská Bystrica

0

miest

17. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Žilina

54

miest

21. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Košice

43

miest

22. 01. 2019

Seminár k ročnej účtovnej závierke

SOFTIP PROFIT PLUS

Predstavíme Vám práce spojené s ročnou účtovnou závierkou a súčasne Vám odprezentujeme úpravy v produkte SOFTIP PROFIT PLUS.

Prešov

24

miest

Školenia SOFTIP

Pravidelne pre Vás pripravujeme školenia aplikácií SOFTIP, ktoré používate, ako aj semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať aj školenie ušité na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate pre dosiahnutie vyššej produktivity práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Kladieme veľký dôraz na neustále systematické zvyšovanie odbornej úrovne našich lektorov.

Všetci absolventi získavajú Osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.

Máme technické podmienky a kvalitné ľudské zdroje – akreditovaných skúšobných komisárov a odborných lektorov pre vykonávanie školení a testovaní ECDL a zároveň máme k dispozícii vlastnú sieť vzdelávacích centier a testovacích pobočiek ATC.

Ďalšie informácie

Priestory školiacej miestnosti SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici