Školenia SOFTIP

SOFTIP má mnohoročné skúsenosti s organizáciou školení, či už vo vlastných školiacich strediskách akreditovaných Ministerstvom školstva SR, ale aj mimo nich.

Kalendár školení

25. 9. 2019

Abeceda PAM I. - Personalistika

SOFTIP HR PLUS

Školenie určené pre personalistov a mzdárov spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Banská Bystrica

0

miest

26. 9. 2019

Abeceda PAM II. - Mzdy

SOFTIP HR PLUS

Školenie určené pre personalistov a mzdárov spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Banská Bystrica

0

miest

27. 9. 2019

Abeceda PAM III. - Evidencia opráv ZP a SP

SOFTIP HR PLUS

Školenie určené pre personalistov a mzdárov spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Banská Bystrica

0

miest

28. 10. 2019

Abeceda PAM I. - Personalistika

SOFTIP HR PLUS

Školenie určené pre personalistov a mzdárov spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Bratislava

9

miest

29. 10. 2019

Abeceda PAM II. - Mzdy

SOFTIP HR PLUS

Školenie určené pre personalistov a mzdárov spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Bratislava

10

miest

30. 10. 2019

Abeceda PAM III. - Evidencia opráv ZP a SP

SOFTIP HR PLUS

Školenie určené pre personalistov a mzdárov spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Bratislava

10

miest

25. 9. 2019

Abeceda PAM I. - Personalistika

SOFTIP HR PLUS

Školenie určené pre personalistov a mzdárov spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Prešov

12

miest

26. 9. 2019

Abeceda PAM II. - Mzdy

SOFTIP HR PLUS

Školenie určené pre personalistov a mzdárov spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Prešov

13

miest

27. 9. 2019

Abeceda PAM III. - Evidencia opráv ZP a SP

SOFTIP HR PLUS

Školenie určené pre personalistov a mzdárov spojené s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Prešov

15

miest

Školenia SOFTIP

Pravidelne pre Vás pripravujeme školenia aplikácií SOFTIP, ktoré používate, ako aj semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať aj školenie ušité na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate pre dosiahnutie vyššej produktivity práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Kladieme veľký dôraz na neustále systematické zvyšovanie odbornej úrovne našich lektorov.

Všetci absolventi získavajú Osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.

Máme technické podmienky a kvalitné ľudské zdroje – akreditovaných skúšobných komisárov a odborných lektorov pre vykonávanie školení a testovaní ECDL a zároveň máme k dispozícii vlastnú sieť vzdelávacích centier a testovacích pobočiek ATC.

Ďalšie informácie

Priestory školiacej miestnosti SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici