Školenia SOFTIP

SOFTIP má mnohoročné skúsenosti s organizáciou školení, či už vo vlastných školiacich strediskách akreditovaných Ministerstvom školstva SR, ale aj mimo nich.

Kalendár školení

24. 03. 2020

Abeceda PAM - I. časť: Personalistika

SOFTIP PROFIT PLUS

Školenie je určenie pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom v SOFTIP PROFIT PLUS - HR.

Bratislava

12

miest

25. 03. 2020

Abeceda PAM - II. časť: Mzdy

SOFTIP PROFIT PLUS

Školenie je určenie pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom v SOFTIP PROFIT PLUS - HR.

Bratislava

12

miest

26. 03. 2020

Abeceda PAM - III. časť: Evidencia opráv ZP, SP a formuláre

SOFTIP PROFIT PLUS

Školenie je určenie pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom v SOFTIP PROFIT PLUS - HR.

Bratislava

12

miest

25. 03. 2020

Abeceda PAM - I. časť: Personalistika

SOFTIP PROFIT PLUS

Školenie je určenie pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom v SOFTIP PROFIT PLUS - HR.

Banská Bystrica

15

miest

26. 03. 2020

Abeceda PAM - II. časť: Mzdy

SOFTIP PROFIT PLUS

Školenie je určenie pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom v SOFTIP PROFIT PLUS - HR.

Banská Bystrica

15

miest

27. 03. 2020

Abeceda PAM - III. časť: Evidencia opráv ZP, SP a formuláre

SOFTIP PROFIT PLUS

Školenie je určenie pre personalistov a mzdárov na rozšírenie vlastných vedomostí, spojené s praktickými príkladmi a nácvikom v SOFTIP PROFIT PLUS - HR.

Banská Bystrica

15

miest

Školenia SOFTIP

Pravidelne pre Vás pripravujeme školenia aplikácií SOFTIP, ktoré používate, ako aj semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať aj školenie ušité na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate pre dosiahnutie vyššej produktivity práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Kladieme veľký dôraz na neustále systematické zvyšovanie odbornej úrovne našich lektorov.

Všetci absolventi získavajú Osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.

Máme technické podmienky a kvalitné ľudské zdroje – certifikovaných odborných lektorov a vlastnú sieť vzdelávacích stredísk

Ďalšie informácie

Priestory školiacej miestnosti SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici