Školenia

Pozývame vás na aktuálne online školenia a semináre. Podľa potreby vieme pre vás pripraviť aj individuálne školenie na mieru presne podľa vašich požiadaviek. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kalendár školení

26. 09. 2023

Abeceda PAM (I. časť) - Personalistika

SOFTIP HR PLUS

Online seminár venovaný personalistom a mzdárom na rozšírenie vlastných vedomostí a spojený s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Online

9

miest

27. 09. 2023

Abeceda PAM (II. časť) - Mzdy

SOFTIP HR PLUS

Online seminár venovaný personalistom a mzdárom na rozšírenie vlastných vedomostí a spojený s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Online

4

miest

29. 09. 2023

Abeceda PAM (III. časť) - Evidecia opráv ZP a SP

SOFTIP HR PLUS

Online seminár venovaný personalistom a mzdárom na rozšírenie vlastných vedomostí a spojený s príkladmi z praxe a reálnym nácvikom.

Online

6

miest

Školenia SOFTIP

Pravidelne pre Vás pripravujeme školenia aplikácií SOFTIP, ktoré používate, ako aj semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny. Podľa potreby vieme zrealizovať aj školenie ušité na mieru podľa Vašich požiadaviek.

Naším cieľom je pomôcť Vám účinnejšie a efektívnejšie pracovať s informačnými systémami, ktoré používate pre dosiahnutie vyššej produktivity práce, kvalifikácie a spokojnosti.

Kladieme veľký dôraz na neustále systematické zvyšovanie odbornej úrovne našich lektorov.

Všetci absolventi získavajú Osvedčenie o absolvovaní školenia s celoštátnou platnosťou.

Máme technické podmienky a kvalitné ľudské zdroje – certifikovaných odborných lektorov a vlastnú sieť vzdelávacích stredísk

Ďalšie informácie

Priestory školiacej miestnosti SOFTIP v Europa Business Center v Banskej Bystrici

Otázka k Školeniam na mieru

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie