Podpora GDPR v informačnom systéme SAP Business One

25.05.2018

25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nové európske nariadenie o ochrane osobných údajov. Povinnosť prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov a vedieť preukázať súlad spracovateľských činností s týmto nariadením platí pre každého prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje.

 

SAP Business One ponúka pre potreby splnenia požiadaviek GDPR radu nástrojov.
Vo verzii SAP B1 9.3 PL 04 už nájdete novú funkcionalitu na zabezpečenie ochrany osobných údajov:

 

Podpora GDPR v informačnom systéme SAP Business One

 

Spoločnosť SOFTIP svojim zákazníkom odporúča implementáciu riešenia na uvedenej (prípadne vyššej) verzii  SAP Business One. Zároveň odporúča začať pracovať na príprave a organizačných opatreniach, ktoré si každá spoločnosť musí riešiť sama.

SOFTIP je pripravený pomôcť svojim zákazníkom riešiť požiadavky GDPR, t. j. nasadenie verzie SAP Business One na základe vzájomnej dohody.