Centrum podpory zákazníkov

Najaktuálnejšie informácie k softvérovým produktom vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a sprievodnej dokumentácie

cpz.softip.sk

Centrum podpory zákazníkov SOFTIP

Zákazníci spoločnosti SOFTIP majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom Zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služba s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.

Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní registračný formulár

Na adrese cpz.softip.sk nájdete najaktuálnejšie informácie k softvérovým produktom vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžete zaregistrovať svoj problém alebo otázku k používanému APV a sledovať stav ich riešenia.

Metodika
Dokumentácia
SW produkty
Informácie
Problémy
Nastavenia
Call Centrum
Pomoc