SOFTIP obhajuje pozíciu slovenskej jednotky

04.07.2017

Redakcia magazínu PC REVUE uskutočnila v priebehu apríla a mája prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu v roku 2016. V rámci prieskumu boli oslovené obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku, predajcovia a implementátori ich produktov a lokálni producenti ekonomických informačných systémov.

Zdroj: PC Revue 6/2017

 

Podľa údajov slovenských výrobcov a dodávateľov lokálnych podnikových informačných systémov, ako aj slovenských zastúpení zahraničných dodávateľov veľkých riešení ERP boli celkové tržby z predaja riešení ERP v roku 2016 na úrovni 21 984 476 EUR (údaje poskytlo 8 firiem). Tržby z predaja licencií dosiahli
10 654 418 EUR (údaje poskytlo 10 firiem). 

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť KROS (5 884 746 EUR), potom nasleduje spoločnosť Asseco Solutions (1 133 002
EUR) a SOFTIP (788 000 EUR). 

Pri tržbách z predaja služieb k ERP sa na prvom mieste umiestnila spoločnosť SOFTIP (9 296 000 EUR), na druhej priečke sa umiestnila spoločnosť Asseco Solutions (7 670 887 EUR) a na tretej priečke spoločnosť HOUR (2 719 315 EUR).

 

 

Dodávatelia evidovali v roku 2016 spolu 28 499 zákazníkov ich produktov, ktoré využívalo dovedna 89 363 koncových používateľov. V prípade rozdelenia dodávateľov podľa počtu zákazníkov daného riešenia ERP sa na popredné miesta z poskytnutých údajov dostali firmy SOFTIP s produktmi SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HR PLUS, SOFTIP PACKET a Keepi (11 900 zákazníkov), CíGLER SOFTWARE s produktmi Money S3, S4, S5 (9248 zákazníkov) a Asseco Solutions s produktmi Asseco SPIN (SPIN1, SPIN2, SPIN PUBLIC, SPIN Enterprise), Asseco WéČKO, Asseco HELIOS Orange a Unick ONE (3041 zákazníkov).

 

Originálny článok publikovaný v PC Revue č. 6/2017: Prieskum: Trh ERP na Slovensku v roku 2016