SOFTIP Newsletter

O dôležitých novinkách zo SOFTIP-u sa dozviete vždy medzi prvými

Prihlásenie na odber Newslettera

1 alebo 2-krát za mesiac vám pošleme elektronický newsletter s prehľadom najvýznamnejších udalostí a najzaujímavejších tém zo SOFTIPu.

Vaše údaje

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Váš súhlas so zasielaním Noviniek môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacej linky v pätičke každej nami zaslanej správy.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely

Označením políčka formulári udeľujete spoločnosti SOFTIP, a.s., so sídlom Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36785512, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4151/B ako prevádzkovateľovi (ďalej len „SOFTIP") súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári, a to na účel oslovenia s ponukou produktov a služieb ako aj iných marketingových aktivít uskutočňovaných spoločnosťou SOFTIP.

Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov je realizácia marketingových aktivít spoločnosti SOFTIP a zahŕňa zasielanie informácií o novinkách a časovo obmedzených zvýhodnených ponukách v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb a celého produktového portfólia. Ďalej informácie o podujatiach, ktoré spoločnosť sama organizuje, alebo na nich partnersky spolupracuje. Zasielané informácie majú obvykle podobu štandardnej elektronickej komunikácie - emailovej správy, zasielanej buď hromadne, alebo individuálne zasielané vybranými zamestnancami. Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je udelený na dobu do zániku účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje nebudú zverejňované bez dodatočného súhlasu popisujúceho presný rozsah a účel ich použitia, nebudú sprístupňované a poskytované tretím stranám (s výnimkou prípadov ustanovených právnymi predpismi). Osobné údaje poskytnuté týmto súhlasom budú zaznamenané a spracovávané v internom CRM systéme a v službe Emailkampane.cz. Ako dotknutá osoba máte právo poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, písomne na poštovú adresu SOFTIP alebo emailom na adresu marketing@softip.sk. Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, žiadať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, požadovať opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov ako aj ďalšie práva uvedené v kapitole III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR).

Bezpečnostné overenie

Zakliknite políčko, alebo nasledujte inštrukcie