SOFTIP Servis

Odbornosť našich zamestnancov je jednou z obrovských výhod SOFTIPu. Máte možnosť využiť služby týchto špičkových odborníkov, ak si chcete byť naozaj istí, že všetko čo potrebujete bude urobené na expertnej úrovni.

Pomôžeme vám s takmer všetkými IT potrebami

SOFTIP ponúka v rámci svojho servisu široké portfólio služieb, ktoré vám umožňuje využiť služby expertov v širokom spektre činností od Auditu až po Zálohovanie dát.

Široká ponuka služieb

Kompetencie zamestnancov SOFTIPu zahŕňajú takmer všetky oblasti súčasného IT

Využitie expertov

Všetky služby SOFTIP-u pre vás zabezpečujú experti s dlhoročnou praxou v danej oblasti.

Využívajte najnovšie technológie

Na to aby ste využívali tie najmodernejšie technológie nemusíte vždy vynaložiť extrémne veľa finančných prostriedkov. Stačí ak ich využívate.

SOFTIP prináša systémové riešenia na mieru

Služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia. Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.

Všetky služby našich konzultantov v najkratšom možnom čase

Vzdialená podpora umožňuje využívať všetky služby našich konzultantov v čo najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Potrebný používateľský kód
Doba platnosti kódu je 5 minút.

Odborné vedomosti a skúsenosti na dosah

Našim zákazníkom sú k dispozícii odborné vedomosti a skúsenosti zamestnancov a pracovníkov SOFTIPu. Na ich otázky poznáme odpovede, poradíme im, ako vyriešiť problémy, ako im predchádzať a čo treba vylepšiť.

Odborné vedomosti a skúsenosti ako základ

Využite zastrešenie služieb v oblasti Informačných technológií špičkovými odborníkmi

Transformácia, migrácia
Projektové riadenie
Služby podpory
Profylaktické kontroly

Podpora SOFTIP

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily využitia SOFTIP Servisu a služieb

Jana Holbíková

Projektový manažér špecialista
SOFTIP, a.s.


 • požadované práce sú vykonávané expertmi pre danú oblasť
 • zníženie investičných nákladov na prevádzku IS/IT.
 • zníženie prevádzkových nákladov.
 • prenesenie zodpovednosti za správne fungovanie IS/IT a spracovanie miezd na špecializovaného dodávateľa.
 • diskrétnosť - ochrana informácií o mzdových náležitostiach zamestnancov.

 • profesionálna správa informačných technológií certifikovanými odborníkmi.
 • dlhoročné skúsenosti na trhu informačných technológií. 
 • personálne a mzdové riadenie – SHR je vlastným produktom spoločnosti.
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy špecializovanými pracovníkmi.
 • zastupiteľnosť pri výpadku pracovnej sily.
 • včasné zabezpečenie legislatívneho prostredia pre celú sieť zákazníkov SHR.
 • jasný postup pri implementácii projektu (orientácia na procesy).
 • implementácia najlepšieho riešenia pre ľudské zdroje.
 • kompletný outsourcing systému (systém je v jednom z našich stredísk).
 • vedenie prevádzky na diaľku - monitorovanie a prevádzka celého systému (ak je systém umiestnený u zákazníka).
 • poradenstvo orientované na procesy.
 • spoločnosť SOFTIP je významným dodávateľom softwaru s aktívnou politikou tvorby verzií.
 • voľbou nášho riešenia získava partner pre budúcnosť dodávateľa s vynikajúcou paletou produktov a istým finančným základom a skúsenosťami.
 • voľbou nášho riešenia získava partner pre budúcnosť zabezpečený proces plánovania finančných zdrojov.

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP Servisu alebo službám

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie