SOFTIP APPROVAL - najjednoduchšie schvaľovanie firemných dokladov

Aplikácia na schvaľovanie akýchkoľvek firemných dokladov určená pre používateľov, ktorí nemajú prístup do ERP. APPROVAL je k dispozícii kdekoľvek, aj v mobilných zariadeniach a mimo kancelárií.

SOFTIP APPROVAL

Obrovské množstvo papierov medzi veľkým množstvom ľudí vo firme je odstránené jednoduchou webovou aplikáciou.
Získate intuitívny a spoľahlivý online nástroj na zabezpečenie firemných schvaľovacích procesov. Pre neobmedzený počet používateľov. Bez potreby ich prístupu do ERP systému.

Schvaľovanie dokladov

Umožňuje schvaľovanie objednávok, došlých faktúr, interných dokladov, či akýchkoľvek iných dokladov, ktoré majú v ERP evidovaný "protidoklad". Navyše prináša možnosť delegovanie schvaľovania na iného používateľa počas neprítomnosti a zároveň možnosť hromadného schvaľovania.

Úspora nákladov na licencie do ERP

S aplikáciou môže pracovať neobmedzený počet používateľov, ktorí nemusia mať prístup do firemného ERP a tak nepotrebujú nie práve lacné licencie na prístup do ERP.

Nahradenie papierovej evidencie

Nasadením aplikácie firma odstráni obeh papierových dokumentov, zviditeľní a zrýchli proces schválenia dokumentu. Pomocou nastavenia pevných alebo variabilných schvaľovacích scenárov aplikácia pokryje potreby spoločnosti na obeh dokladov.

Archivácia dokladov i procesu

Doklady s ukončeným schvaľovacím procesom sú prístupné v archíve, kde je možné využiť rozsiahly filter na vyhľadávanie dokladov.

Identifikácia problémových miest

Prehľad dokladov v schvaľovaní umožňuje okamžité zistenie stavu dokladu, na ktorého schvaľovateľa čaká a umožňuje zaslať urgenciu.

Hovorí vašim jazykom

SOFTIP APPROVAL s vami komunikuje vo vašom jazyku. Aplikácia je vytvorená ako multijazyčná a umožňuje komunikáciu vo vybranom jazyku.

Popis funkcionality

SOFTIP APPROVAL eliminuje papierovačky vo firme. Je určený spoločnostiam s potrebou centralizovaného nákupu, so špecifickou formou zúčtovania, no hlavne s väčším počtom zamestnancov, z ktorých niektorí potrebujú vytvárať a schvaľovať dokumenty mimo firemného ERP, alebo potrebujú často operovať v teréne.

Aplikácia natívne spolupracuje s 2-mi ERP systémami

SOFTIP Approval vznikol pôvodne pre zákazníkov podnikového informačného systému SAP Business One a pre veľký záujem sme vytvorili jeho ďalšiu verziu, ktorá je určená pre zákazníkov informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS.

Funkcionalita sa vzhľadom na odlišnosť ERP systémov v jednotlivých verziách líši. Detaily konkrétnych verzií vám radi predstavia naši konzultanti pri osobnej prezentácií.

ApprovalProfit - verzia pre SOFTIP PROFIT PLUS
ApprovalOne - verzia pre SAP Business One
Spoločné vlastnosti
Rozdiely

Prevezmite riadenie obehu dokladov v spoločnosti

Obrovské množstvo papierov medzi veľkým množstvom ľudí vo firme je odstránené jednoduchou webovou aplikáciou. Riaďte, schvaľujte a archivujte doklady odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Funkcionalita sa vzhľadom na odlišnosť ERP systémov v jednotlivých verziách líši. Detaily konkrétnych verzií vám radi predstavia naši konzultanti pri osobnej prezentácií.

Schvaľovanie dokladov
Tvorba dokladov
Pravidlá schvaľovania
Komunikácia medzi schvaľovateľmi
Zúčtovanie dokladov
Žiadne ďalšie heslá

SOFTIP Approval zabezpečí proces schvaľovania spoločnostiam, ktoré očakávajú

Nižšie uvedené pozitívne efekty a potrebujú optimalizovať proces schvaľovania dokladov, ale očakávajú riešenie, ktoré bude sa im prispôsobí, ale neprinesie extrémne veľké náklady.

Efektívnejší tok dokladov
Schvaľovanie mimo ERP
Vlastné procesy na mieru
Cenovo výhodne

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania riešenia SOFTIP Approval.


Technické požiadavky na aplikáciu sú nasledovné: MS Server: min. 2012 Internetový prehliadač: odporúčaný Chrome, IE 10 a vyšší
Prihlasovanie do aplikácie: prostredníctvom doménového konta alebo prideleného konta/hesla.
Správa používateľov: každého používateľa, ktorý bude schvaľovať doklady v ApprovalOne je potrebné zaevidovať do správy používateľov. Konto schvaľovateľa musí zároveň existovať aj v IS SOFTIP PROFIT. Zároveň je potrebné do správy používateľov zaevidovať aj tých používateľov, ktorí odosielajú doklady na schválenie z IS PROFIT (tzv. vlastníci dokladu).
Role a práva: ApprovalOne funguje na systéme priradenia používateľov do rolí, pričom každá rola obsahuje množinu práv.Pozrite si SOFTIP ApprovalOne naživo

Dohodnite si konzultáciu k riešeniu SOFTIP Approval

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

+421987654321

Upresnenie

Vyberte jednu z možností

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie

Zaškrtnite, alebo postupujete podľa pokynov

Kto sa Vám
bude venovať?

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania našich systémov.

Zvyčajne sa nám darí ozvať sa Vám do 3 pracovných dní.

Soňa Pindiaková

Konzultant špecialista

SOFTIP Approval Profit