Podpora GDPR v informačných systémoch

Osobné údaje spracovávané v informačných systémoch môžu byť spracovávané výhradne v zmysle zákonnej povinnosti. Jednotlivé informačné systémy dodávané spoločnosťou SOFTIP už v súčasnosti poskytujú technické prvky pre účely bezpečného spracovania osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR. Viac informácií pri jednotlivých produktoch.