Dochádzkový systém

Sledujete pohyb ľudí v pracovnom čase? Bez uceleného systému evidencie dochádzky a ďalších nástrojov ide o úlohu veľmi náročnú. Ešte lepšie využitie pracovnej doby je pritom na dosah ruky.

Dochádzkový systém

Používaním dochádzkového systému dosiahnete obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát o dochádzke, lepšie využívanie pracovnej doby kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúčenie neoprávnených nadčasových hodín. Prístupovými modulmi môžete zamedziť vstupu osôb do jednotlivých objektov podniku, na parkovisko, môžete povoliť vstup oprávnených

Evidencia dochádzky
Sledovanie pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby
Príprava podkladov pre spracovanie mzdovej agendy

Dochádzkový systém obsahuje

Dochádzkový systém je plne integrovaný s personálnym a mzdovým informačným systémom SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS, z ktorého je schopný prijímať informácie o zamestnancoch a odosielať im údaje o spracovanej dochádzke. Možná je tiež komunikácia s výrobnými systémami.

Je tvorený prepojením troch technických riešení

Dochádzkové a prístupové terminály
Identifikačné médiá
Softvér

Stravovací systém

Automatické objednávanie stravy sa stáva rovnako potrebným ako evidencia dochádzky. Systém ponúka riešenie objednávky stravy s použitím tých istých ID čipov alebo kariet, ktoré sa používajú pre evidenciu dochádzky a prístupu. Stravník tak používa stále jeden kľúč pre niekoľko činností. Spôsob spracovania dát na počítači poskytuje rýchle a prehľadné výstupy pre prevádzku kuchyne a vyúčtovanie stravného.

Systém pracuje ako kreditný alebo zrážkový, čím sa minimalizuje pohyb peňazí v hotovosti a úplne odpadá práca s klasickými stravenkami, minimalizuje sa tak možnosť podvodov zo strany stravníkov aj personálu. Zavedenie takéhoto systému do praxe maximálne zefektívni a urýchli prevádzku celej jedálne a kuchyne.

"HR riešenia SOFTIP-u to je: All in one”

Ivan Benko

Riaditeľ IS a kontrolingu, RYBA Košice s. r. o.

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP Dochádzkových a stravovacích systémov

Róbert Lezo

Produktový manažér
SOFTIP Dochádzkové systémy


Terminál s displejom, personifikátorom (čítačkou identifikačných) a čítačkou čiarových kódov tvorí kompaktní celok, ktorý zaberá malú plochu, čo umožňuje jeho umiestnenie na vysoko frekventovaných miestach. Všetky komponenty terminálu sú konfigurovateľné na základe priania zákazníka. Odolná a jednoduchá konštrukcia, ergonomické a pohodlné ovládanie. Možnosť pripojenia tlačiarne a napojenia na naše HR. Vhodné pre podniky, kde nie každý zamestnanec má svoj PC.


Dohodnite si konzultáciu - Dochádzkové a stravovacie systémy

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie