Dochádzkový systém

Sledujete pohyb ľudí v pracovnom čase? Bez uceleného systému evidencie dochádzky a ďalších nástrojov ide o úlohu veľmi náročnú. Ešte lepšie využitie pracovnej doby je pritom na dosah ruky.

Dochádzkový systém

Používaním dochádzkového systému dosiahnete obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát o dochádzke, lepšie využívanie pracovnej doby kvalitatívnym zvýšením osobného prístupu zamestnancov k pracovným povinnostiam (zvýšenie pracovnej morálky), vylúčenie neoprávnených nadčasových hodín. Prístupovými modulmi môžete zamedziť vstupu osôb do jednotlivých objektov podniku, na parkovisko, môžete povoliť vstup oprávnených

Evidencia dochádzky
Sledovanie pohybu zamestnancov v priebehu pracovnej doby
Príprava podkladov pre spracovanie mzdovej agendy

Dochádzkový systém obsahuje

Dochádzkový systém je plne integrovaný s personálnym a mzdovým informačným systémom SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS, z ktorého je schopný prijímať informácie o zamestnancoch a odosielať im údaje o spracovanej dochádzke. Možná je tiež komunikácia s výrobnými systémami.

Je tvorený prepojením troch technických riešení

Dochádzkové a prístupové terminály
Identifikačné médiá
Softvér

Stravovací systém

Automatické objednávanie stravy sa stáva rovnako potrebným ako evidencia dochádzky. Systém ponúka riešenie objednávky stravy s použitím tých istých ID čipov alebo kariet, ktoré sa používajú pre evidenciu dochádzky a prístupu. Stravník tak používa stále jeden kľúč pre niekoľko činností. Spôsob spracovania dát na počítači poskytuje rýchle a prehľadné výstupy pre prevádzku kuchyne a vyúčtovanie stravného.

Systém pracuje ako kreditný alebo zrážkový, čím sa minimalizuje pohyb peňazí v hotovosti a úplne odpadá práca s klasickými stravenkami, minimalizuje sa tak možnosť podvodov zo strany stravníkov aj personálu. Zavedenie takéhoto systému do praxe maximálne zefektívni a urýchli prevádzku celej jedálne a kuchyne.

"HR riešenia SOFTIP-u to je: All in one”

Ivan Benko

Riaditeľ IS a kontrolingu, RYBA Košice s. r. o.

Podpora systému

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP Dochádzkových a stravovacích systémov

Róbert Lezo

Produktový manažér
SOFTIP Dochádzkové systémy


Terminál s displejom, personifikátorom (čítačkou identifikačných) a čítačkou čiarových kódov tvorí kompaktní celok, ktorý zaberá malú plochu, čo umožňuje jeho umiestnenie na vysoko frekventovaných miestach. Všetky komponenty terminálu sú konfigurovateľné na základe priania zákazníka. Odolná a jednoduchá konštrukcia, ergonomické a pohodlné ovládanie. Možnosť pripojenia tlačiarne a napojenia na naše HR. Vhodné pre podniky, kde nie každý zamestnanec má svoj PC.


Dohodnite si konzultáciu - Dochádzkové a stravovacie systémy

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie