Staropramen rozširuje využitie riešení SOFTIP

18.03.2014

Dokonalý prehľad o pohybe a využívaní vlastného majetku bol hlavný cieľ nasadenia nového riešenia spoločnosti SOFTIP v Staropramen-Slovakia. Zlepšenie evidencie výčapných zariadení od vzniku zmluvy o ich montáži až po jej ukončenie, vzájomné prepojenie externých webových systémov s evidenciou zákazníkov, či jednotná základňa pre operatívne a manažérske prehľady sú výsledkom riešenia postaveného na informačnom systéme SOFTIP PROFIT PLUS, do ktorého sú implementované jednotlivé funkčné celky.

 

 „Naším cieľom bolo vytvoriť integrovaný systém, ktorý výrazne skvalitní sledovanie pohybu výčapných zariadení v súlade s ich reálnym umiestnením u zákazníkov zo segmentu hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb. Zároveň sme potrebovali prepojiť naše logistické procesy s evidenciou týchto zariadení v investičnom majetku. Nasadenie nového softvérového riešenia v rámci SOFTIP PROFIT PLUS splnilo nielen tieto požiadavky, ale získali sme aj jednotnú dátovú základňu pre ich integráciu do dlhodobého majetku, účtovníctva a skladovej evidencie materiálov,“ povedal Juraj Porubský zo spoločnosti Staropramen-Slovakia.

Pracovníci spoločnosti majú k dispozícii všetky dôležité údaje v reálnom čase. To im dovoľuje poskytovať nielen kvalitnejší servis a služby pre zákazníkov, ale vďaka jednotným operatívnym a manažérskym prehľadom umožňuje prijímať kvalitnejšie strategické rozhodnutia viazané na výkonnosť, profitabilitu či potenciál jednotlivých zákazníkov spoločnosti. Jednotný systém odstraňuje duplicitu údajov, eliminuje chybovosť a vďaka integrácii na účtovníctvo skvalitňuje riadenie ekonomickej agendy.

SOFTIP PROFIT PLUS je komplexný informačný systém kategórie ERP, ktorý poskytuje plne integrované riešenie pre riadenie ekonomicko–finančných procesov, pre riadenie procesov obchodnej a materiálovej logistiky a komplexné riešenie pre personálne a mzdové riadenie. Jeho súčasťou je aj riešenie Riadenie výroby či mobilné aplikácie umožňujúce využívať jednotlivé funkcionality systému prostredníctvom mobilných zariadení bez obmedzenia času a miesta.