Letecký
monitoring

Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu. To je najnovší prírastok do portfólia našich služieb.

Bezpilotný prieskum, pozorovanie a hliadkovanie

Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho "dronov") a kompletného softvérového a technologického vybavenia pre Vás zabezpečíme komplexný bezpilotný monitoring vrátane spracovania zosnímaných údajov. Či už ide o vizuálnu inšpekciu ťažko dostupných objektov, hodnotenie zdravotného stavu porastov, technického stavu objektov, mapovanie divej zveri, monitoring prírodných katastrof alebo vytvorenie ortofotomapy, s použitím bezpilotného zariadenia to bude rýchle, jednoduché a bezpečné.

Profesionálne bezpilotné zariadenia

SOFTIP prevádzkuje viacero profesionálnych bezpilotných zariadení vybavených najmodernejšou technikou pre fotografovanie a snímkovanie zo vzduchu (s pevným krídlom, aj kvadrokoptéry).

Fotogrametrické laboratórium

Pre účely spracovania získaných údajov SOFTIP disponuje sotfvérovo a technologicky vybaveným laboratóriom na špičkovej úrovni.

V súlade s legislatívou

Spoločnosť SOFTIP naplnila všetky podmienky platnej legislatívy a je držiteľom povolenia Dopravného úradu SR na vykonávanie leteckých prác s využitím bezpilotných prostriedkov. Spĺňa taktiež podmienky Ministerstva obrany SR v oblasti bezpilotného monitoringu pre fotografovanie a snímkovanie zo vzduchu.

Vitajte v dobe dronovej

Hoci pôvodne boli bezpilotné lietadlá vyvinuté pre armádne účely, postupne odhaľujeme ich obrovský potenciál a okrem kvalitného snímkovania ich vieme využiť aj oveľa efektívnejšie.

Nekonečné množstvo riešení

Spoločnosť SOFTIP poskytuje komplexné služby bezpilotného monitoringu. Ten zahŕňa napríklad topografické mapovanie, podklady pre ochranu pôdy a vody, služby pre poľnohospodárov a lesníkov, meteorologické pozorovania, či hydrologické štúdie.

Poľnohospodárstvo
Lesníctvo a ochrana prírody
Stavebníctvo a priemysel
Utilities

"Letecký monitoring
nám umožňuje vnímať
svet inak ako sme zvyknutí."

Marek Sedliak

Riaditeľ inovácií

Podpora systému

Pomôžem Vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať možnosti využitia Leteckého monitoringu vo Vašej spoločnosti.

Marek Sedliak

Riaditeľ inovácií


06.10.2016 - Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu – to je novinka v portfóliu služieb spoločnosti SOFTIP. Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho "dronov") a najnovšieho softvérového a technologického vybavenia je schopná zabezpečiť komplexný bezpilotný prieskum vrátane spracovania zosnímaných údajov.


Ten rozdiel je na prvý pohľad obrovský. Zatiaľ čo hobby drony sú zväčša vyrobené z plastu a ich cena sa rádovo pohybuje okolo 200 eur, na profesionálnych zariadeniach sú použité sofistikované materiály ako napríklad karbón a hliník, čomu samozrejme zodpovedá aj ich cena a výkon. Profesionálne drony navyše bývajú vybavené termálnou alebo multispektrálnou kamerou, ktoré by ste na hobby dronoch hľadali márne.


Legislatíva na Slovensku je v tejto oblasti dosť prísna. Spoločnosť SOFTIP je napríklad držiteľom povolenia na vykonávanie leteckých prác, certifikátu priemyselnej bezpečnosti a certifikátu odbornosti personálu zabezpečujúceho prevádzku bezpilotného zariadenia.


Dohodnite si konzultáciu k Leteckému monitoringu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie