Letecký
monitoring

Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu. To je najnovší prírastok do portfólia našich služieb.

Bezpilotný prieskum, pozorovanie a hliadkovanie

Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho "dronov") a kompletného softvérového a technologického vybavenia pre Vás zabezpečíme komplexný bezpilotný monitoring vrátane spracovania zosnímaných údajov. Či už ide o vizuálnu inšpekciu ťažko dostupných objektov, hodnotenie zdravotného stavu porastov, technického stavu objektov, mapovanie divej zveri, monitoring prírodných katastrof alebo vytvorenie ortofotomapy, s použitím bezpilotného zariadenia to bude rýchle, jednoduché a bezpečné.

Profesionálne bezpilotné zariadenia

SOFTIP prevádzkuje viacero profesionálnych bezpilotných zariadení vybavených najmodernejšou technikou pre fotografovanie a snímkovanie zo vzduchu (s pevným krídlom, aj kvadrokoptéry).

Fotogrametrické laboratórium

Pre účely spracovania získaných údajov SOFTIP disponuje sotfvérovo a technologicky vybaveným laboratóriom na špičkovej úrovni.

V súlade s legislatívou

Spoločnosť SOFTIP naplnila všetky podmienky platnej legislatívy a je držiteľom povolenia Dopravného úradu SR na vykonávanie leteckých prác s využitím bezpilotných prostriedkov. Spĺňa taktiež podmienky Ministerstva obrany SR v oblasti bezpilotného monitoringu pre fotografovanie a snímkovanie zo vzduchu.

Vitajte v dobe dronovej

Hoci pôvodne boli bezpilotné lietadlá vyvinuté pre armádne účely, postupne odhaľujeme ich obrovský potenciál a okrem kvalitného snímkovania ich vieme využiť aj oveľa efektívnejšie.

Nekonečné množstvo riešení

Spoločnosť SOFTIP poskytuje komplexné služby bezpilotného monitoringu. Ten zahŕňa napríklad topografické mapovanie, podklady pre ochranu pôdy a vody, služby pre poľnohospodárov a lesníkov, meteorologické pozorovania, či hydrologické štúdie.

Poľnohospodárstvo
Lesníctvo a ochrana prírody
Stavebníctvo a priemysel
Utilities

"Letecký monitoring
nám umožňuje vnímať
svet inak ako sme zvyknutí."

Marek Sedliak

Riaditeľ inovácií

Podpora systému

Pomôžem Vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať možnosti využitia Leteckého monitoringu vo Vašej spoločnosti.

Marek Sedliak

Riaditeľ inovácií


06.10.2016 - Kompletná ponuka bezpilotného monitoringu, fotografovania a snímkovania zo vzduchu – to je novinka v portfóliu služieb spoločnosti SOFTIP. Pomocou bezpilotných zariadení (alebo jednoducho "dronov") a najnovšieho softvérového a technologického vybavenia je schopná zabezpečiť komplexný bezpilotný prieskum vrátane spracovania zosnímaných údajov.


Ten rozdiel je na prvý pohľad obrovský. Zatiaľ čo hobby drony sú zväčša vyrobené z plastu a ich cena sa rádovo pohybuje okolo 200 eur, na profesionálnych zariadeniach sú použité sofistikované materiály ako napríklad karbón a hliník, čomu samozrejme zodpovedá aj ich cena a výkon. Profesionálne drony navyše bývajú vybavené termálnou alebo multispektrálnou kamerou, ktoré by ste na hobby dronoch hľadali márne.


Legislatíva na Slovensku je v tejto oblasti dosť prísna. Spoločnosť SOFTIP je napríklad držiteľom povolenia na vykonávanie leteckých prác, certifikátu priemyselnej bezpečnosti a certifikátu odbornosti personálu zabezpečujúceho prevádzku bezpilotného zariadenia.


Dohodnite si konzultáciu k Leteckému monitoringu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie