Partneri

Naše znalosti a skúsenosti potvrdzujú certifikáty a ocenenia od svetových lídrov

Ocenenia

Deväť víťazstiev v súťaži Microsoft Industry Awards. Dvojnásobný držiteľ titulu Microsoft Partner of the Year. Dlhodobo najlepší partner SAP pre riešenie SAP Business One. Vlastníctvo viacerých prestížnych certifikátov od popredných svetových spoločností. Aj to je SOFTIP.

2016

Najlepší partner SAP Business One 2016

za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One

2015

Najlepší partner SAP Business One 2015

za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One

Microsoft Industry Awards Winner 2015

v kategórii "Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik" za nasadenie Office 365 na platforme Microsoft Azure v spoločnosti MEDUSA Group

2014

Najlepší partner SAP Business One 2014

za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One

2013

Microsoft Partner of the Year 2013

za poskytovanie inovatívnych riešení postavených na Microsoft platforme a ich úspešnú implementáciu u zákazníkov

Microsoft Industry Awards Winner 2013

v kategórii „Najlepšie Cloudové riešenie (Azure+Office365)“ za cloudové ERP riešenie Keepi - CLOUD BY SOFTIP

2012

Microsoft Industry Awards Finalist 2012

v kategórii "Najlepšie riešenie zníženia nákladov na prevádzku" za upgrade Datawarehouse systému vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

2011

Microsoft Partner of the Year 2011

za výnimočný prínos pri tvorbe softvérových riešení a inovatívny prístup k uspokojeniu potrieb zákazníkov

Microsoft Industry Awards Winner 2011

v kategórii "Najlepšie Cloud Computing Riešenie" za SOFTIP Hosting pre zákazníkov AEGON Partner, s.r.o, Ústav informácií a prognóz školstva, GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r.o., ARWIS, a.s. a kampa, s.r.o

Najlepší partner SAP Business One 2011

v kategórii "Celkový objem tržieb za predaj licencií" bol SOFTIP najlepší spomedzi všetkých firiem v regióne V4

2010

Microsoft Industry Awards Winner 2010

v kategórii "Najinovatívnejšie nasadenie serverovej virtualizácie na Microsoft Hyper-V" za riešenie virtualizácie a modernizácie infraštruktúry v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š. p.

2009

Microsoft Industry Awards Winner 2009

v kategórii "IT riešenie, ktoré najviac pomáha zvýšiť celkovú produktivitu zákazníka" za zavedenie Microsoft Unified Communication v spoločnosti Towercom

2008

Microsoft Industry Awards Winner 2008

v kategórii "Najlepšie riešenie pre integrovanú komunikáciu na báze Exchange 2007 a Office Communication Server" za kompletné riešenie pre integrovanú komunikáciu implementované interne

2007

Microsoft Industry Awards Winner 2007

v kategórii "Najlepšia implementácia bezpečnostného riešenia na platforme spoločnosti Microsoft" za riešenie na báze Microsoft ISA Server pre Lesy SR, š.p.

2006

Microsoft Industry Awards Winner 2006

v kategórii "Najlepšia implementácia bezpečnostného riešenia na platforme Microsoft“ za rok 2006 v ČR a SR" za modernizáciu infraštruktúry IS Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.

Certifikáty zamestnancov

Náš tím tvorí 180 odborníkov s certifikátmi pre najnovšie technológie a projektové riadenie.

Na Slovensku máme najviac odborníkov certifikovaných na SAP Business One

Certifikácia predstavuje objektívne potvrdenie vedomostí našich expertov, ktoré získali nielen kontinuálnym vzdelávaním, ale aj vďaka skúsenostiam nazbieraným z implementácií SAP Business One vo viac ako 80 slovenských a nadnárodných spoločnostiach z rôznych segmentov. Pre zákazníkov je certifikát garanciou kvality a vysokej odbornosti pracovníkov SOFTIPu v oblasti najnovších technológií a verzií SAP.

Ako Microsoft Gold Certified Partner dosiahol SOFTIP najvyššiu možnú úroveň partnerstva

Naši zamestnanci sú držiteľmi viacerých certifikátov Microsoft od základnej úrovne Microsoft Certified Professional, cez Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), či Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) až po Microsoft Certified Trainer (MCT). Táto najvyššia úroveň certifikácie je potvrdením prezentačných schopností a oprávňuje k vedeniu profesionálnych školení produktov firmy Microsoft a technického vzdelávania zákazníkov. Podmienkou jej získania je trvalé zvyšovanie kvalifikácie, a to tak odbornej, ako aj pedagogickej.

Mimoriadnu pozornosť venujeme metodike projektového riadenia a jej pravidelným auditom

Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými zahraničnými školiteľmi. Naši zamestnanci sú držiteľmi certifikátov projektového riadenia IPMA (International Project Management Association) a PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment), ktoré sú považované za najrozšírenejšie štandardy na overenie odbornej spôsobilosti projektových manažérov v Európe.

Úzko spolupracujeme s najvýznamnejšími IT spoločnosťami sveta

Strategickí partneri