Partneri

Naše znalosti a skúsenosti potvrdzujú certifikáty a ocenenia od svetových lídrov

Ocenenia

Trinásť víťazstiev v prestížnej súťaži Microsoft Awards. Päťnásobný držiteľ titulu Partner roka spoločnosti Microsoft. Dlhodobo najlepší partner SAP pre riešenie SAP Business One. Vlastníctvo viacerých prestížnych certifikátov od popredných svetových spoločností. Aj to je SOFTIP.

2022

Microsoft Solutions Partner

V novom partnerskom programe Microsoftu získavame až 5 designácií, a to ako celkom prvá spoločnosť na Slovensku a hneď v rovnaký deň, ako Microsoft zverejnil nové podmienky.

Microsoft Partner of the Year 2022

SOFTIP získal titul Microsoft Partner roka 2022. Toto prestížne ocenenie, ktoré nás radí medzi najlepších partnerov Microsoftu na svete, sme získali už po piaty krát!

2021

SAP Business One TOP V4 Partner 2021

Podarilo sa nám uspieť v hodnotení partnerov SAP Business One z krajín Vyšehradskej štvorky a zvíťaziť v kategórii Net New Names, ktorá sleduje počet nových zákazníkov tohto riešenia v regióne V4.

Microsoft Partner of the Year 2021

Už po štvrtýkrát sme sa zaradili medzi top partnerov Microsoftu na svete, keď sa nám podarilo získať ocenenie Microsoft Partner roka 2021 v kategórii víťazi krajín / regiónov.

Microsoft Awards Winner 2021

V súťaži, ktorá hodnotí najlepšie projekty digitálnej transformácie zákazníkov zrealizované partnermi Microsoftu v Českej republike a na Slovensku sme získali až tri víťazstvá v troch kategóriách.

V kategórii Modern Infrastructure sme si ho vybojovali vďaka nasadeniu SLSP Remote Business Access prostredníctvom služby Azure Virtual Desktop v spoločnosti Slovenská sporiteľňa. V kategórii Hybrid Workplace & Cultural Change sme zvíťazili s riešením Spoločného moderného pracoviska pre všetky štátom vlastnené teplárne MH Teplárenský holding (MHTH) a v kategórii Secure Remote Work bola ocenená kompletná migrácia najväčšej súkromnej siete nemocníc a polikliník ProCare a Svet zdravia do Microsoft Azure.

2020

SAP Business One Highest Revenue 2020

Aj napriek špecifickej situácii s pandémiou koronavírusu sa nám podarilo zopakovať úspech z predchádzajúcich období a získať ocenenie za najvyššie výnosy SAP Business One na Slovensku.

2019

SAP Gold Partner

Dosiahli sme najvyšší možný status v rámci partnerského programu nemeckého softvérového gigantu SAP SE. Na základe splnenia viacerých náročných kritérií sme sa stali jeho GOLD partnerom.

2018

Najlepší partner SAP Business One 2018

Po šiestykrát získavame ocenenie Najlepší partner pre SAP Business One na Slovensku. Na konte máme už 170 implementácií tohto celosvetovo najrozšírenejšieho IS pre malé a stredné firmy

2017

Microsoft Partner of the Year 2017

Už tretíkrát získavame prestížne ocenenie Partner roka spoločnosti Microsoft za naše vynikajúce zručnosti pri implementácii inovatívnych zákazníckych riešení, založených na technológiách Microsoft

Microsoft Awards Winner 2017

Za riešenie digitálnej transformácie Mesta Banská Bystrica získavame už jubilejný, desiaty titul Microsoft Awards Winner, tentoraz v kategórii "Rozvoj moderného mesta"

Najlepší partner SAP Business One 2017

SOFTIP sa stáva absolútnou jednotkou pre SAP Business One na Slovensku, keď získava už piaty titul Najlepší partner pre SAP B1 a na jeho konto pripadá viac ako 140 úspešných nasadení tohto IS

2016

Najlepší partner SAP Business One 2016

Potvrdzujeme líderstvo v implementáciách SAP B1 na Slovensku a získavame ocenenie za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One

2015

Microsoft Industry Awards Winner 2015

S riešením Office 365 na platforme Microsoft Azure v spoločnosti MEDUSA GROUP víťazíme už po deviatykrát v súťaži Microsoft Awards, v kategórii "Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik"

Najlepší partner SAP Business One 2015

Už tretíkrát získavame ocenenie SAP Business One Best Partner za najvyšší počet nových nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One

2014

Najlepší partner SAP Business One 2014

Opätovne získavame ocenenie SAP Business One Best Partner za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One

2013

Microsoft Partner of the Year 2013

Už druhýkrát sa stávame najlepším slovenským partnerom spoločnosti Microsoft. Titul Partner roka získavame za poskytovanie inovatívnych riešení postavených na platforme Microsoft.

Microsoft Industry Awards Winner 2013

Cloudové web ERP riešenie Keepi získava krátko po svojom uvedení na trh prvé významné ocenenie a stáva sa víťazom Microsoft Industry Awards v kategórii „Najlepšie Cloudové riešenie (Azure+Office365)“

2012

Microsoft Industry Awards Finalist 2012

Stávame sa jedným z finalistov súťaže Microsoft Awards, tentoraz v kategórii „Najlepšie riešenie zníženia nákladov na prevádzku“ s riešením upgradeu Datawarehouse systému vo VÚB, a. s.

2011

Microsoft Partner of the Year 2011

Sme najlepším slovenským partnerom spoločnosti Microsoft. Ocenenie je uznaním za náš výnimočný prínos pri tvorbe softvérových riešení a inovatívny prístup k uspokojeniu potrieb našich zákazníkov.

Microsoft Industry Awards Winner 2011

Už šiestykrát za sebou víťazíme v súťaži Microsoft Industry Awards, tentoraz v kategórii „ Najlepšie Cloud Computing Riešenie“ víťazíme s naším riešením SOFTIP HOSTING

SAP Business One TOP V4 Partner 2011

Sme najlepším partnerom SAP pre riešenie SAP Business One v regióne V4. Túto pozíciu obhajujeme ako v hodnotení celkového objemu tržieb za predaj licencií, tak aj v počte nových zákazníkov

2010

Microsoft Industry Awards Winner 2010

Piaty rok po sebe víťazíme v Microsoft Awards, tentoraz v kategórii "Najinovatívnejšie nasadenie serverovej virtualizácie na Microsoft Hyper-V" za modernizáciu infraštruktúry SVP, š. p.

2009

Microsoft Industry Awards Winner 2009

Štvrtý úspech v súťaži MS Awards získavame v kategórii "IT riešenie, ktoré najviac pomáha zvýšiť celkovú produktivitu zákazníka" za zavedenie Microsoft Unified Communication v spoločnosti Towercom

2008

Microsoft Industry Awards Winner 2008

Tretí titul Microsoft Industry Awards Winner získavame za "Najlepšie riešenie pre integrovanú komunikáciu na báze Exchange 2007 a Office Communication Server" implementované interne

2007

Microsoft Industry Awards Winner 2007

V kategórii "Najlepšia implementácia bezpečnostného riešenia na platforme spoločnosti Microsoft" víťazíme s naším riešením na báze Microsoft ISA Server pre Lesy SR, š.p.

Začiatok spolupráce so SAP

Podpisujeme partnerskú zmluvu o spolupráci so svetovou jednotkou v oblasti podnikových informačných riešení – spoločnosťou SAP.

2006

Microsoft Industry Awards Winner 2006

V kategórii "Najlepšia implementácia bezpečnostného riešenia na platforme Microsoft“ za rok 2006 v ČR a SR" víťazíme s naším riešením modernizácie infraštruktúry IS SVP, š.p.

2005

Microsoft Gold Partner

Plníme kvalifikačné kritériá spoločnosti Microsoft na úrovni Gold, čím dosahujeme najvyšší možný status partnerského programu Microsoftu.

Certifikáty

Získané kompetencie v rámci jednotlivých partnerských programov a prestížne certifikáty od globálnych hráčov dokazujú, že aj ako slovenská firma dokážeme s nimi nielen držať krok, ale byť aj ich rešpektovaným partnerom.

Ako Microsoft Solutions Partner sme získali 5 designácií zo šiestich možných

V praxi to znamená, že sa na nás s dôverou môžu obracať firmy, ktoré hľadajú dodávateľa pre cloudové riešenia Microsoft spadajúce do oblastí: Data & AI – riešenia v oblasti manažmentu dát a umelej inteligencie, Digital & App Innovation – digitálne riešenia a inovácie aplikácií v cloude, Infrastructure – migrácia kľúčových infraštruktúrnych komponentov do cloudu Microsoft Azure, Modern Work – zvýšenie produktivity a moderná spolupráca zamestnancov pomocou Microsoft 365 / Office 365, Security – riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti na ochranu podnikov pred online hrozbami.

Zistite viac o novom Microsoft Cloud Partner Programe »

Sme najúspešnejším implementačným partnerom SAP Business One

Na Slovensku máme najviac odborníkov certifikovaných na SAP Business One. Certifikácia predstavuje objektívne potvrdenie vedomostí našich expertov, ktoré získali nielen kontinuálnym vzdelávaním, ale aj vďaka skúsenostiam nazbieraným z implementácií SAP Business One vo viac ako 100 slovenských a nadnárodných spoločnostiach z rôznych segmentov. Pre zákazníkov je certifikát garanciou kvality a vysokej odbornosti pracovníkov SOFTIPu v oblasti najnovších technológií a verzií SAP.

Mimoriadnu pozornosť venujeme metodike projektového riadenia a jej pravidelným auditom

Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými zahraničnými školiteľmi. Naši zamestnanci sú držiteľmi certifikátov projektového riadenia IPMA (International Project Management Association) a PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment), ktoré sú považované za najrozšírenejšie štandardy na overenie odbornej spôsobilosti projektových manažérov v Európe.

Ochrana osobných údajov v zmysle nariadenia GDPR má u nás tú najvyššiu prioritu

V SOFTIP-e sme vytvorili odbornú skupinu špecialistov, ktorí analyzujú a vyhodnocujú dopad nariadenia na procesy a činnosti našej spoločnosti a zároveň pripravujú internú implementáciu úprav a zmien, ktoré vyplynú z nariadenia GDPR. Koordinátorom tejto skupiny je projektový manažér s certifikáciou "Koordinátor pre zosúladenie firmy s nariadením GDPR" - certifikačná autorita TÜV SÜD Slovakia.

Disponujeme Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti

Spoločnosť SOFTIP má previerku priemyselnej bezpečnosti a disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti vydaným Národným bezpečnostným úradom podľa § 50 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu „Dôverné“ na „oboznamovanie“ sa s utajovanými skutočnosťami v súlade s uvedeným zákonom.

Úzko spolupracujeme s najvýznamnejšími IT spoločnosťami sveta

Strategickí partneri