SOFTIP HAPPY HR - aplikácia pre moderné riadenie ľudských zdrojov

Multijazyčná webová aplikácia pre moderné riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov podľa aktuálnych trendov

SOFTIP HAPPY HR prináša všetko, čo personalista, manažment aj samotní zamestnanci v oblasti HR potrebujú. A to kedykoľvek a kdekoľvek. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku, orientácie v organizačnej štruktúre alebo vzdelávania, hodnotenia a odmeňovania zamestnancov. Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je aplikácia otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka.

Multi jazyčná aplikácia

Slovenčina? Angličtina? Alebo radšej nemčina? Vyberte si jazyk aplikácie, ktorý vám najlepšie vyhovuje.

Nezávislá na legislatíve

Nezáleží na krajine, ani legislatíve. Všetky funkcie aplikácie sú vám plne k dispozícii.

Nezávislá od mzdového softwéru

Aplikáciu využijete aj bez ohľadu na to, aký systém na spracovanie mzdovej agendy aktuálne používate.

Dostupná odkiaľkoľvek

Stačí iba pripojenie na internet a vašou kanceláriou môže byť celý svet. 24 hodín denne 7 dní v týždni.

SOFTIP HAPPY HR obsahuje

V súčasnosti tvorí SOFTIP HAPPY HR sedem modulov, ktoré sú používateľsky jednoduché, no ponúkajú všetko, čo personalista, manažment aj samotní pracovníci v oblasti HR potrebujú.

Sprístupňuje vybrané personálne údaje všetkým zamestnancom a manažérom spoločnosti.

Prostredníctvom portálu je možné elektronicky realizovať rôzne procesy schvaľovania požiadaviek napr. žiadosť o zmenu bankového účtu, zdravotnej poisťovne, dovolenku. Zlepšuje orientáciu zamestnanca v spoločnosti.

Sprístupnenie vybraných údajov zamestnancom
Elektronické žiadostí a schvaľovanie
Mailová notifikácia
Automatický zápis

Úplný prehľad o všetkých aspektoch organizácie pracovných pozícií vo firme.

Slúži na evidenciu organizačných zložiek jednej alebo viacerých spoločností až na úroveň vytvorených pracovných miest so vzťahmi nadradenosti a podriadenosti. Umožňuje zobrazenie a jednoduché modelovanie organizačnej schémy.

Organizačná schéma spoločnosti
Prehľady
Plánovanie zmien v organizačnej štruktúre
Evidencia osôb mimo pracovného vzťahu
Sledovanie kompetencií a zodpovedností
Definovanie pracovných podmienok a nárokov

Ponúka variabilné možnosti na definovanie kritérií pre hodnotenie zamestnanca alebo kolektívu

Proces sa realizuje na hodnotiacom formulári v určených časových intervaloch s možnosťou výpočtu variabilnej zložky mzdy.

Stanovenie cieľov a hodnotiacich kritérií
Hodnotenie výkonu
Odmeňovanie a rozvoj
Grafická prezentácia výsledkov hodnotenia

Riadi celý proces vzdelávania v spoločnosti

SOFTIP HAPPY HR riadi celý proces vzdelávania v spoločnosti od jeho plánovania, evidencie a schvaľovania až po sledovanie nákladov. Zodpovedným manažérom poskytuje okamžité informácie o potrebách vzdelávania zamestnancov. Sleduje periodicky sa opakujúce aktivity ako napríklad lekárske prehliadky alebo školenia BOZP a automaticky upozorňuje na koniec platnosti školenia, či certifikátu.

Definovanie požiadaviek na vzdelávanie
Evidencia a sledovanie školení
Plánovanie a organizácia školení
Emailové notifikácie
Elektronické žiadosti a schvaľovanie
Sledovanie nákladov na vzdelávacie aktivity
Hodnotenie školenia zamestnancom
Evidencia certifikátov

Riaďte nábor zamestnancov na jednom mieste

Evidenciu údajov zamestnancov - Sledovanie výberových konaní, hodnotenie účastníkov výberových konaní - Tvorbu požiadaviek na nábor zamestnancov - Prípravu ponúk pre zverejnenie na portáli Profesia.sk - Import žiadostí uchádzačov evidovaných cez web formulár - Získanie prehľadných informácií o stave a výsledkoch hodnotení

Evidencia
Hodnotenie
Tvorba požiadaviek
Profesia
Import žiadostí
Prehľad o aktuálnom stave

Dokumenty na zverejnenie zamestnancom pod vašou plnou kontrolou.

S modulom Dokumenty máte pod kontrolou a detailným prehľadom všetky aspekty zverejňovania a evidencie oboznámenia sa / prečítania / odsúhlasenia interných dokumentov. V rámci toho umožňuje vytvárať adresárovú štruktúru a ukladať dokumenty na zverejnenie zamestnancom v požadovanej logike a štruktúre.

Správa dokumentov
Stav potvrdenia dokumentu
Prístup zamestnancov k dokumentom

Zabezpečuje centralizovanú evidenciu nielen kmeňových zamestnancov

Okrem nich aj osôb, ktoré majú iný ako zamestnanecký vzťah ku spoločnosti. Evidované údaje sú súčasne podkladom pre ďalšie moduly.

Evidencia zamestnancov a pracovných pozícií
Administrácia užívateľských práv

Spoľahlivé, moderné a ucelené riešenie pre moderné riadenie ľudských zdrojov.

Riešenie bez obmedzení
Dáta v bezpečí
Intuitívne používanie
Riešenie, ktorému môžete veriť

"Už prvé nasadené moduly nám výrazne uľahčili život v oblasti HR procesov."

Ing. Martin Vlčko

Finančný riaditeľ a člen predstavenstva spoločnosti SOFTIP, a.s.

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora produktu

Pomôžem vám nájsť odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP HAPPY HR

Iveta Koterbová

Produktový manažér
SOFTIP HAPPY HR

Zoznámte sa so SOFTIP HAPPY HR


To podstatné o SOFTIP HAPPY HR za 2 minúty


Digitálna revolúcia sa nevyhla ani riadeniu ľudských zdrojov a nejedná sa len o veľmi populárne a módne inteligentné riešenia na vyhľadávanie talentov na trhu či analýzy zmeny výrazu tváre počas pohovoru. Dopĺňajú ich oveľa prozaickejšie, no rovnako dôležité funkcie uľahčujúce život zamestnancom, aj manažérom. Potvrdiť to môžu v spoločnosti SOFTIP, ktorá využíva vlastné riešenie HAPPY HR na manažment dobrovoľných aj povinných vzdelávacích aktivít.

Nečakajte teóriu, budeme sa rozprávať o reálnych skúsenostiach HR profesionálov. S takouto pozvánkou oslovil SOFTIP každého, kto sa zaujíma o skutočný HR život v slovenských firmách. Konferencia s týmto podtitulom si tento mesiac odkrútila svoju premiéru a podľa odozvy takmer 90 účastníkov je isté, že si vypýtala pevné miesto medzi odbornými eventmi v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

03.02.2016 - Aplikáciu SOFTIP HAPPY HR môžu od piatka využívať aj interní zamestnanci SOFTIPu. Spoločnosť sa tak rozhodla nielen využívať toto moderné webové riešenie na riadenie ľudských zdrojov vo firme, ale predovšetkým zbierať spätnú väzbu od vlastných pracovníkov, a tým ešte viac urýchliť jeho ďalší vývoj a zdokonaľovanie. Zároveň prebieha aj implementácia SOFTIP HAPPY HR u prvých zákazníkov.

14.01.2016 - Na trh prichádza nová webová aplikácia SOFTIP HAPPY HR pre moderné riadenie ľudských zdrojov. Ako nadstavba nad riešením pre spracovanie miezd je otvorená a kompatibilná s ktorýmkoľvek personálnym a mzdovým systémom. Jednou z jej najväčších predností je tiež schopnosť prispôsobiť sa konkrétnym požiadavkám zákazníka.

Dohodnite si konzultáciu k SOFTIP HAPPY HR

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie