Kontakty

Centrálny telefonický kontakt

+421 48 4340 111

Kontaktné informácie

Sídlo spoločnosti 
a fakturačná adresa

 

SOFTIP, a. s.
Krasovského 14
851 01  Bratislava - mestská časť Petržalka
Slovenská republika
(Zmena sídla spoločnosti od 1. 6. 2019)

 

IČO: 36 785 512
DIČ: 2022390942
IČ DPH: SK2022390942

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.

Číslo účtu (IBAN) pre platby v EUR: 
SK09 1100 0000 0026 2713 0203

Číslo účtu (IBAN) pre platby v CZK: 
SK66 1100 0000 0028 2400 0862

SWIFT/BIC: TATRSKBX

Poštová adresa
a kontakt

 

SOFTIP, a. s.
Europa Business Center
Na Troskách 26
974 01  Banská Bystrica
Slovenská republika

 

TEL: +421 48 4340 111
MAIL 1: softip@softip.sk, 
MAIL 2: obchod@softip.sk

Dcérska spoločnosť 
v Českej republike

 

Sysklass CZ, s.r.o.
Vyskočilova 1481/4, Michle 
140 00  Praha 4
Česká republika
(Zmena sídla spoločnosti od 6. 11. 2018)

 

TEL: +420 602 105 335
MAIL : softip@softip.sk

 

DIČ: CZ25160621
IČO: 25160621

 

Pracoviská SOFTIP

Dohodnite si nezáväznú konzultáciu k našim produktom a službám

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie