SOFTIP PROVÍZIE - riadenie výpočtu a výplaty provízií

Informačný systém pre evidenciu a správu siete obchodníkov a sprostredkovateľov s výpočtom a výplatou ich odmien a provízií

Efektívne riadenie výpočtu a výplaty provízií

IS GARANT PROVÍZIE je komplexný informačný systém pre evidenciu a správu siete sprostredkovateľov a pre nastavenie, výpočet a výplaty odmien (provízií). Poskytuje sadu užívateľsky vysoko parametrizovateľných algoritmov, ktoré je možné upravovať a dopĺňať podľa požiadaviek zákazníka. Automatizovane vyhodnocuje podmienky splnenia provízie a výpočet odmeny koriguje aj spätne – ak sa zmenili skutočnosti na už vyplatenej provízii.

Výpočet, korekcie a výplaty provízií

Vypočítané provízie dovoľuje oprávnenému užívateľovi ručne korigovať, pričom všetky zmeny sú auditované a zaznamenávané. Úhrady odmien je možné kumulovať a riadene vyplácať.

Vytváranie reportov

Pre účely výplat sú generované reporty podľa preddefinovaných šablón. IS SOFTIP PROVÍZIE zabezpečuje automatizovanú distribúciu reportov na partnerov, alebo jednotlivých dealerov.

Prepojenia na externé IS

IS GARANT PROVÍZIE je možné pripojiť na akýkoľvek poistný, obchodný alebo bankový systém, z ktorého cez rozhranie získava dáta pre vyhodnotenie podmienok a výpočet výšky provízie. Prenos dát a výpočet provízií sú implementované ako plánovateľné asynchrónne procesy, nevyžadujúce dohľad obsluhy.

Prístup pre oprávnených používateľov

Poskytuje samostatnú evidenciu užívateľov, s riadením prístupových práv na základe nastavených rolí a práv.

Prehľady a rozhrania

Súčasťou aplikácie sú prehľady nad evidenciami a rozhrania na spolupracujúce systémy.

Vlastnosti produktu

Informačný systém SOFTIP PROVÍZIE má nasledovné vlastnosti a funkcie:

Hlavné vlastnosti

Výkonný a robustný
Presný
Flexibilný
Variabilný

Dalšie vlastnosti

Moduly IS SOFTIP PROVÍZIE

Riešenie SOFTIP PROVÍZIE pozostáva z nasledovných logických celkov:

Administratívne služby
Integrácia s externými IS
Výpočet a výplata provízií
Reporting
Korekcie, storná

Typickí zákazníci

Produkt odporúčame implementovať u tých používateľov, ktorí chcú pre výpočet odmien a provízií svojich obchodníkov a predajcov využiť integráciu s ich obchodným a ekonomickým IS.

Poisťovne
Stavebné sporiteľne
Banky
Brokeri
Predajné siete
Poskytovatelia inkasných a bilingových služieb

„Výpočet provizí pro naše zprostředkovatele si neumíme představit bez každodenního využívání informačního systému od společnosti SOFTIP.“

Lukáš Dušek

manažer back office obchodu, NN Životní pojišťovna, a.s., Praha

Podpora produktu

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania SOFTIP PROVÍZIE.

Ing. Ján Cukor

produktový manažér
SOFTIP PROVÍZIE
divízia ESS

Ukážky dátových tokov a niektorých obrazoviek z informačného systému

IS využíva evidenciu používateľov riadením prístupových práv na základe nastavených rolí a práv. Používateľské rozhranie je realizované ako ultra-tenký klient a pre svoju prevádzku nevyžaduje inštaláciu na pracovnú stanicu.


Klient:
• Internet Explorer v11 a vyšší
• MS Office 2010 a vyšší

Aplikačný server:
• JAVA
• Internet Aplication Server JBoss 7

Databázový server
• Oracle 12Implementácia sa rieši ako samostatný projekt, formou „dodávky na kľúč“. V rámci nasadenia sa dorieši integrácia na všetky existujúce informačné systémy, doladia sa výpočtové algoritmy ako aj dizajn a forma výstupov IS.


Optimálnym riešením je dohodnúť si podporu formou samostatnej servisnej zmluvy. V nej sa stanoví rozsah podpory, jej časový rámec ako aj fakturačné detaily.


Stanovuje sa pre každý obchodný prípad samostatne. Ako vyplýva z uvedených vlastností, nejde o jednoduchý, krabicový produkt, ale o zákazkové riešenie, ktoré sa nastavuje pre potreby konkrétneho zákazníka s integráciou na jeho už existujúce IS.


Dohodnite si konzultáciu k aplikácii SOFTIP PROVIZIE

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie