SAP Business One

Najskúsenejšími partnermi pre podnikanie bez hraníc sú SOFTIP a SAP Business One

Prečo si pre SAP Business One vybrať SOFTIP

Uvažujete o nasadení informačného systému SAP Business One? Je to dôležité rozhodnutie, ktoré významne ovplyvní ďalšie smerovanie a život Vašej firmy. Rovnako dôležitý, ak nie ešte viac, je aj výber toho správneho implementačného partnera.

Poďte sa pozrieť na dôvody, prečo si vybrať SOFTIP.

Sme najväčším partnerom SAP Business One na Slovensku

SOFTIP je viacnásobným držiteľom titulu Najlepší partner SAP Business One na Slovensku. Naši ľudia zrealizovali viac ako polovicu všetkých implementácií tohto produktu v SR. Nájdete nás tiež v Čechách, Nemecku, Veľkej Británii a ďalších krajinách Európy.

Poznáme špecifiká jednotlivých odvetví a ich procesov

Za desať rokov partnerstva so spoločnosťou SAP sme získali obrovské množstvo skúseností z implementácií SAP Business One vo viac ako 100 slovenských a nadnárodných spoločnostiach z rôznych segmentov.

Najkvalifikovanejší tím ľudí s medzinárodnými skúsenosťami

Naši konzultanti disponujú certifikátmi pre najnovšie technológie a projektové riadenie. Systémy SAP poznajú najlepšie.

Riešenie dokážeme prispôsobiť konkrétnym požiadavkám

Vyvíjame vlastné nadstavbové moduly, ktoré rozširujú funkcionalitu SAP Business One, navrhujeme a dodávame individuálne riešenia.

Máme prepracovaný systém starostlivosti a podpory

Našim zákazníkom garantujeme nielen hladké nasadenie informačného systému, ale aj prvotriednu starostlivosť prostredníctvom Helpdesku, Call Centra, Servisnej linky a Vzdialenej podpory.

SAP Business One

SAP Business One Vám dokáže poskytnúť informácie, ktorým môžete dôverovať a ktoré Vám pomôžu rýchlo a efektívne realizovať Vaše rozhodnutia.

Informácie, ktorým môžete dôverovať

Ak riadite malý alebo stredný podnik, osobne ste zainteresovaní na jeho výsledkoch. Starostlivo musíte zvažovať dôsledky každého svojho rozhodnutia a musíte vedieť, čo si za akých okolností môžete dovoliť. O to viac, ak podnikáte medzinárodne. Informačný systém SAP Business One Vám v oboch prípadoch dokáže poskytnúť informácie, ktorým môžete dôverovať a ktoré Vám pomôžu rýchlo a efektívne realizovať Vaše rozhodnutia.

Optimalizácia
Informovanosť
Efektívnosť
Individuálny prístup
Flexibilita

Zefektívnite a automatizujte finančné riadenie

So softvérom, ktorý integruje dáta z účtovníctva, predaja a nákupu. Zlepšite marže, obmedzte chyby a dosiahnite vyššiu ziskovosť vďaka vaším správnym rozhodnutiam.

Účtovná osnova
Účtovný zápis
Predbežne zadané doklady
Opakované účtovania
Kurzový lístok
Súbežné účtovanie v 3 menách
Finančné reporty
Rozpočet
Nákladové účtovníctvo
Účtovanie do viacerých období
Došlé platby
Odoslané platby
Šeky
Párovanie účtov
Intrastat
Majetok
Bankové výpisy a príkazy na úhradu
SEPA

Získajte viac zákazníkov, udržte ich spokojnosť a maximalizujte príjmy.

Integrované CRM nástroje podporujú všetky vaše obchodné, servisné a marketingové aktivity - od riadenia kampaní, sledovania leadov až po poredajnú podporu.

CRM obchodné príležitosti
Riadenie kontaktov
Obchodné aktivity
Kalendár
Marketingové kampane
Rámcové dohody
Ponuky
Zákazky
Dodávky
Vrátené dodávky
Faktúry
Zálohové faktúry
Cenníky v rôznych menách
Špeciálne ceny
Časové zľavy
Čiarové kódy
Kalkulácie zisku
Výpočet objemu a hmotnosti

Kompletné riadenie servisných procesov plne pod vašou kontrolou

Riadenie servisu
Plánovanie servisu
Karty predaných zariadení
Servisné dashboardy
Servisné zmluvy
Správa cez mobilné zariadenie
Opakované operácie
Integrácia na personálne dáta
Databáza znalostí
Servisný kalendár
Servisné volanie

Nájdite nové spôsoby ako ušetriť pri nákupnom procese

Od plánovania nákupu, vytvorenia objednávok, cez výber dodávateľa až po fakturáciu a platby.

Rámcová dohoda
Požiadavka na ponuku
Mailové odoslanie dokladu
Objednávka
Príjemka
Vrátená príjemka
Zálohové faktúry
Faktúry
Obstarávacie náklady
Workflow, Schvaľovací proces
Predlohy opakujúcich sa dokladov

Manažujte vaše sklady v reálnom čase.

Sledujte a zaznamenávajte skladové pohyby, optimalizujte stav zásob a zabezpečte včasné dodávky.

Riadenie skladových položiek
Cenníky nákupu a predaja
Preskladnenia
Iné skladové pohyby
Sériové čísla
Šarže
Čiarové kódy
Príprava na odber a balenie
Riadenie skladových miest
Viacnásobné merné jednotky
Katalógové čísla dodávateľov
Inventúry

Efektívne riadenie výrobných procesov

Kusovníky
Predajné sety
Výrobné zákazky
Výdaj materiálu
Príjem z výroby
Výrobné dashboardy
Automatické účtovanie
Kalkulácie nákladov
Prognózy výroby a predaja
Sklady priamej dodávky
MRP plánovanie materiálových potrieb
Automatický alebo manuálny výdaj materiálu

Špecializované nadstavby vyvinuté v SOFTIPom

K implementáciám nad naše riešenia dodávame zákazníkom naše vlastné overené nadstavbové riešenia - addony

Majetok
EDI
APO Approval One
BarCode
Zrkadlenie
Factoring
Poisťovňa
AddOn Production

"SAP Business One implementovaný SOFTIPom nám priniesol zrýchlenie procesov o 40%”

Marián Zita

Generálny manažér, ZOP plus, s.r.o.

Podpora produktu

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania

Miroslav Michálek

produktový manažér pre SAP


MERCHYOU: SAP Business One je pre nás veľkou pomocou a perspektívou do budúcna

MEDUSA GROUP: Ako chutí SAP Business One


14.03.2017 - Nasadenie informačného systému SAP Business One u jubilejného stého zákazníka. Obhajoba titulu Najlepší partner SAP Business One. To sú dva najvýznamnejšie dôkazy, že SOFTIP je lídrom v implementáciách tohto riešenia pre malé a stredné firmy na Slovensku. A niet sa čo diviť – viac ako polovica jeho inštalácií u nás ide práve na vrub expertov zo SOFTIPu.

27.04.2016 - Príliš veľa papierovačiek kvôli odsúhlaseniu jediného dokladu? Riešením je elektronický obeh dokumentov, ktorý sprehľadní ich pohyb, schvaľovanie, aj následnú archiváciu. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti či minimalizácia časových strát, ale jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas - napríklad aj z mobilu. Presne to poskytuje nová multijazyčná aplikácia SOFTIP ApprovalOne.

12.04.2016 - SOFTIP opäť potvrdil dlhodobo dominantnú pozíciu medzi partnermi spoločnosti SAP pre predaj a nasadzovanie riešenia SAP Business One, keď získal hneď dva tituly Najlepší partner SAP Business One na Slovensku. Ocenenie získal za najvyšší počet nových zákazníkov a za najvyšší objem predaných licencií SAP Business One v roku 2015.

13.10.2015 - SOFTIP disponuje najpočetnejšou skupinou odborníkov certifikovaných na riešenia SAP Business One na Slovensku. To je garanciou vysokej úrovne znalostí tohto komplexného riešenia určeného pre segment malých a stredných podnikov. SAP, globálny líder v oblasti podnikových informačných systémov, certifikát udeľuje na základe absolvovania školení a úspešného zloženia skúšok.

09.04.2015 - SOFTIP potvrdil dlhodobo dominantnú pozíciu medzi partnermi spoločnosti SAP pre predaj a nasadzovanie riešenia SAP Business One. To je určené na riadenie všetkých procesov od vzťahov so zákazníkmi, marketing, výrobu, skladovanie, predaj či účtovníctvo v malých a stredných podnikoch. SOFTIP prostredníctvom svojich odborných konzultantov zrealizoval v roku 2014 viac ako polovicu jeho implementácií v SR a získal titul Najlepší partner SAP Business One na Slovensku.

02.03.2015 - Na mieru a bez dodatočných nákladov na špecializovaný softvér. To je hlavný benefit novej nadstavby riešenia SAP Business One určenej pre spoločnosti poskytujúce služby faktoringu. Nadstavba je plne integrovaná do komplexného informačného systému, schopná prispôsobiť sa želaniam používateľov a overená v praxi. Spoločnosť SOFTIP ju úspešne implementovala u prvého náročného zákazníka, spoločnosti PB Finančné služby, a.s.

Dohodnite si konzultáciu k SAP Business One

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie