SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší podnikový informačný systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku - od predaja a servisu cez riadenie vzťahov so zákazníkmi až po finančné a prevádzkové aspekty.

Najlepší partneri pre podnikanie bez hraníc

Dobrý výber ERP systému je polovicou úspechu. Jeho úspešné zavedenie do života firmy tou druhou. Ak uvažujete o nasadení informačného systému SAP Business One, je to dôležité rozhodnutie, ktoré významne ovplyvní ďalšie smerovanie a život Vašej firmy. Rovnako dôležitý, ak nie ešte viac, je však aj výber toho správneho implementačného partnera, ktorý sa postará o úspešné nasadenie informačného systému a jeho následnú podporu. Poďte sa pozrieť na dôvody, prečo si vybrať SOFTIP.

Sme najväčším partnerom pre SAP B1

SOFTIP je viacnásobným držiteľom titulu Najlepší partner SAP Business One na Slovensku. Naši ľudia zrealizovali viac ako polovicu všetkých implementácií tohto produktu v SR. Pôsobíme tiež na zahraničných trhoch v Čechách, Poľsku, Maďarsku, Rusku, na Ukrajine, či dokonca v Hongkongu.

Poznáme špecifiká jednotlivých odvetví

Za viac ako desaťročie partnerstva so spoločnosťou SAP sme získali obrovské množstvo skúseností z implementácií SAP Business One vo viac ako stovke slovenských a nadnárodných spoločností z rôznych segmentov hospodárstva. Rozumieme biznisu našich zákazníkov a poznáme špecifiká jednotlivých odvetví a ich procesov.

Máme prepracovaný systém starostlivosti a podpory

Disponujeme najväčším tímom certifikovaných odborníkov na Slovensku s medzinárodnými skúsenosťami. Môžeme Vám tak garantovať nielen hladké nasadenie informačného systému, ale aj prvotriednu starostlivosť prostredníctvom Helpdesku, Call Centra, Servisnej linky a Vzdialenej podpory.

Riešenie prispôsobíme Vašim konkrétnym požiadavkám

Ku každému projektu pristupujeme individuálne, navrhujeme a dodávame kustomizované riešenia presne podľa požiadaviek zákazníkov. Vyvíjame tiež vlastné originálne nadstavbové aplikácie, ktoré rozširujú funkcionalitu SAP Business One a pokrývajú aj tie najšpecifickejšie potreby – či už ide o osobité procesy alebo odvetvové špecifiká.

SAP Business One

Informačný systém SAP Business One poskytuje dokonalý prehľad o firemných procesoch. Zachytáva každú dôležitú podnikovú informáciu, ktorá je okamžité dostupná pre celofiremné využitie. Na rozdiel od účtovných balíkov a tabuliek prináša to, čo pre správu svojich kľúčových firemných oblastí skutočne potrebujete.

Informácie, ktorým môžete dôverovať

Ak riadite malý alebo stredný podnik, osobne ste zainteresovaní na jeho výsledkoch. Starostlivo musíte zvažovať dôsledky každého svojho rozhodnutia a musíte vedieť, čo si za akých okolností môžete dovoliť. O to viac, ak podnikáte medzinárodne. Informačný systém SAP Business One Vám v oboch prípadoch dokáže poskytnúť informácie, ktorým môžete dôverovať a ktoré Vám pomôžu rýchlo a efektívne realizovať Vaše rozhodnutia.

Optimalizácia
Informovanosť
Efektívnosť
Individuálny prístup
Flexibilita

Úplná kontrola financií

SAP Business One poskytuje kompletný súbor nástrojov pre finančné riadenie podniku. Automatizuje každodenné účtovné úlohy, ako je napríklad správa účtovných záznamov, a podporuje výpočet daní či transakcie vo viacerých menách. Môžete ním riadiť peňažné toky, sledovať rozpočty a porovnávať skutočné hodnoty oproti tým predpokladaným a vidieť, ako na tom vaša firma aktuálne je.

Účtovníctvo
Kontroling
Zjednodušená správa majetku
Bankové operácie a rekonciliácia
Finančné výkazy a analýzy

Vytvorte si základňu lojálnych zákazníkov

Získavanie nových zákazníkov je pre úspech v podnikaní rovnako dôležité, ako udržiavanie dobrých vzťahov aj so stálymi zákazníkmi. SAP Business One poskytuje nástroje, ktoré vám pomôžu efektívne riadiť celý proces predaja a životného cyklu zákazníkov – od počiatočného kontaktu až po finálny predaj, popredajný servis a podporu.

Riadenie predaja a príležitostí
Marketingové kampane
Správa zákazníkov
Správa služieb
Výkazníctvo a analýzy
Mobilizujte svoj predajný tím

Optimalizácia nákupu pre zvýšenie marží

Každá firma potrebuje systematický prístup k riadeniu nákupného procesu, od výzvy na predkladanie ponúk cez vytvorenie objednávky až po zaplatenie dodávateľovi. SAP Business One pomáha spravovať celý cyklus od objednávky po zaplatenie vrátane príjmových dokladov, faktúr, úradných výkazov a platieb. Integrované reportovacie nástroje umožňujú ľahko porovnávať dodávateľov a ceny, a tak vyjednať lepšie podmienky a identifikovať príležitosti na úsporu nákladov.

Nákup
Správa kmeňových dát
Integrácia skladového hospodárstva a účtovníctva
Spracovanie splatných faktúr, storná a dobropisy
Jednoduchšie a aktuálne výkazníctvo

Transparentná kontrola a distribúcia zásob

SAP Business One poskytuje presné informácie o prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielkach, zásobách a umiestnení položiek. Môžete stanoviť hodnotu zásob pomocou štandardných nákladov, kĺzavého priemeru, FIFO či pomocou iných metód, ale tiež monitorovať stavy zásob a sledovať presuny v reálnom čase. Vykonávajte aktualizácie zásob a kontroly dostupnosti v reálnom čase a spravujte štandardné aj špeciálne ceny. Aplikujte objemové, hotovostné aj zákaznícke zľavy a generujte výkazy, ktoré vám odhalia ich vplyv.

Správa skladov a zásob
Správa umiestnenia zásobníkov
Kontrola príjmu a výdaja tovaru
Efektívne výkazníctvo
Plánovanie výrobných a materiálových požiadaviek

Získajte jasný pohľad na svoj podnik

SAP Business One poskytuje výkonné analytické a reportovacie nástroje. To zahŕňa bezplatnú a plne integrovanú verziu SAP Crystal Reports® pre SAP Business One, pomocou ktorej môžete zbierať dáta z rôznych zdrojov a vytvárať aktuálne a presné výkazy, založené na celofiremných dátach. Riešenie SAP Crystal Reports je integrované s Microsoft Office a umožňuje vybrať si z rôznych formátov výkazov a kontrolovať prístup k zobrazeným informáciám.

Tvorba a úprava výkazov
Interaktívne analýzy
Intuitívne nástroje
Analytické funkcie

Pomôžte zamestnancom robiť inteligentné rozhodnutia rýchlejšie

SAP Business One umožní vašim zamestnancom rýchlejšie robiť správne rozhodnutia na základe dôležitých informácií z predaja, od zákazníkov, z obchodných operácií a z finančného oddelenia, ktoré budú k dispozícii okamžite a pre celú spoločnosť. Integrácia týchto údajov do jedného systému namiesto do viacerých samostatných tabuliek eliminuje duplicitné zadávanie údajov, náklady a súvisiace chyby. Upozornenia na nové pracovné úlohy spustia automatické odpovede pri dôležitých udalostiach, vďaka čomu sa môžete plne sústrediť na zadané úlohy. Získate tak prehľad o výkonnosti podniku a väčšiu dôveru v informácie, na základe ktorých robíte rozhodnutia.

Spolu s plne integrovaným riešením SAP Crystal Reports pre SAP Business One môžete vytvárať prehľady a výkazy, ktoré poskytujú náhľad do všetkých oblastí podniku. Intuitívna a interaktívna funkcia, umožňujúca dostať sa na hlbšiu úroveň dát, vám pomôže získať odpovede na najdôležitejšie otázky. Zamestnanci sa môžu zameriavať na potreby zákazníkov rýchlejšie a manažéri môžu presne sledovať príjmy, výdavky a finančné toky, čo im umožní vyhodnotiť výkon a rýchlo prijať prípadné opatrenia na nápravu.

Špecializované nadstavby vyvinuté v SOFTIPom

K implementáciám nad naše riešenia dodávame zákazníkom naše vlastné overené nadstavbové riešenia - addony

Majetok
EDI
APO Approval One
Zrkadlenie
Factoring
Poisťovňa
BarCode
AddOn Production

"Merchyou má zhruba 40 zamestnancov a stále rastie. Preto je pre nás SAP Business One veľkou pomocou a perspektívou do budúcna.”

Drahoš Šišovič

CEO, MERCHYOU

Súvisiace prípadové štúdie

Podpora produktu

Pomôžem vám nájst odpovede na všetky dôležité otázky a spoznať detaily používania

Miroslav Michálek

Produktový manažér
SAP Business OneWebový klient SAP Business One 10.0


SAP Business One pre malé podniky a startupy od 1 do 5 používateľov


SAP Business One v textilnej tlačiarni MERCHYOU


MEDUSA GROUP: Ako chutí SAP Business One


07. 07. 2022 - Pre nemeckého softvérového lídra SAP sme jedným z najdôležitejších partnerov v regióne. Potvrdilo sa to aj vlani, keď sa nám podarilo uspieť v hodnotení všetkých implementačných partnerov SAP Business One v rámci Slovenska, Poľska, Maďarska a Českej republiky. Víťazstvo sme si odniesli v kategórii SAP Business One Net New Names, ktorá sleduje počet nových zákazníkov tohto komplexného riešenia pre malé a stredné podniky v krajinách Vyšehradskej štvorky.

26. 04. 2021 - Rok 2020 bol špecifický pre nás všetkých, pandémia nám skrížila mnoho plánov. O to viac nás potešilo, že sa nám podarilo zopakovať úspech z predchádzajúcich období a získať ocenenie za najvyššie výnosy SAP Business One na Slovensku v roku 2020.

25.11.2020 - Nová verzia informačného systému SAP Business One 10.0 prináša mnohé užitočné vylepšenia. Vybrali sme pre vás tie najzaujímavejšie, ktoré si určite zaslúžia vašu pozornosť.

10.01.2020 - SOFTIP dosiahol v roku 2019 najvyšší status v rámci partnerského programu nemeckého softvérového gigantu SAP SE. Na základe splnenia viacerých náročných kritérií ho zaradil medzi svojich GOLD partnerov.

27.04.2016 - Príliš veľa papierovačiek kvôli odsúhlaseniu jediného dokladu? Riešením je elektronický obeh dokumentov, ktorý sprehľadní ich pohyb, schvaľovanie, aj následnú archiváciu. Výsledkom je nielen odbúranie chybovosti či minimalizácia časových strát, ale jednoduchý prístup k informáciám bez ohľadu na miesto a čas - napríklad aj z mobilu. Presne to poskytuje nová multijazyčná aplikácia SOFTIP ApprovalOne.

13.10.2015 - SOFTIP disponuje najpočetnejšou skupinou odborníkov certifikovaných na riešenia SAP Business One na Slovensku. To je garanciou vysokej úrovne znalostí tohto komplexného riešenia určeného pre segment malých a stredných podnikov. SAP, globálny líder v oblasti podnikových informačných systémov, certifikát udeľuje na základe absolvovania školení a úspešného zloženia skúšok.

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie