Servisná linka

Chcete si objednať služby našich odborných konzultantov?

048/ 43 40 139

Potrebujete servisný zásah našich odborných konzultantov?

Stačí zavolať, alebo zaslať mail. Servisná linka spoločnosti SOFTIP je vám k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.

+421 48 43 40 139

Telefónne číslo, na ktorom si môžete objednať služby našich odborných konzultantov.

smesluzby@softip.sk

Adresa, na ktorej si môžete objednať služby našich odborných konzultantov.

podpora k APV

objednávky služieb a servisných prác, ktoré nie sú predplatené v rámci podpory k APV

Vzdialené podpora

objednávky služby GTA – vzdialená podpora

Požiadavky na školenie

požiadavky na školenie k našim produktom, prípadne iné školenia spoločnosti SOFTIP

Zmeny v zmluvách

požiadavky na uzavretie zmlúv, prípadne zmenu zmluvných podmienok

Kontakty

telefonické a mailové kontakty na obchodných manažérov

Stav záväzkov

informácie o stave úhrad záväzkov voči našej spoločnosti