Microsoft
SharePoint

Portálové riešenie pre tímovú spoluprácu zahŕňajúce firemný intranet, správu dokumentov a súborov, sociálnu sieť pre zamestnancov, či rôzne analytické nástroje pre podnikanie.

Inteligentný intranet

Microsoft SharePoint je robustná aplikačná platforma so širokými možnosťami využitia. Okrem firemného intranetu poslúži aj na správu dokumentov (DMS) a ich bezpapierové schvaľovanie, či vyhľadávanie dát naprieč obsahom v celej firme. Podporuje tímovú spoluprácu, riadenie projektov a zdieľanie kalendárov a ďalších informácií medzi kolegami a nadriadenými.

Poriadok v dokumentoch a informáciách

Firemný intranet je ideálnou platformou na ukladanie, zdieľanie a riadenie obrovského množstva firemných dokumentov a informácií na jednom mieste - či už ide o interné smernice, ISO dokumentáciu, evidenciu došlej a vyšlej pošty, komunikáciu so zamestnancami formou oznamov a prieskumov, odkazy na zaujímavé stránky, zdieľanie spoločných zdrojov miestností, áut a podobne.

Transparentné schvaľovanie dokladov

Automatizáciou schvaľovania a spracovania objednávok, žiadaniek, či faktúr eliminuje obeh papierových dokumentov, minimalizuje riziko ich straty a zároveň celý proces sprehľadňuje. Každý zainteresovaný zamestnanec v každom okamihu vie, v akom stave sa jeho požiadavka nachádza. Systém zároveň všetky dokumenty archivuje.

Lepšia spolupráca pracovných tímov

Na jednom dokumente, projekte či úlohe môžu bez obmedzenia naraz pracovať aj viacerí používatelia. Systém pritom jednotlivé verzie dokumentov ukladá tak, aby sa k nim po čase bolo možné ľahko vrátiť a porovnať ich. Samozrejmosťou sú mailové notifikácie pri zmene a vytvorení dokumentu. K dokumentom je možné prizvať aj externých používateľov.

Čo získate?

Kvalitnú platformu, ktorá sprístupní firemné informácie z rôznych zdrojov na jedinom mieste, uľahčí spoluprácu tímov a zautomatizuje procesy. Zdieľaný obsah bude pritom jednotlivým zamestnancom prístupný podľa zadefinovaných kritérií, oddelení, či príslušnosti k úlohám a projektom. Zabezpečíte bezpapierovú komunikáciu – nik už nebude pracovať s neaktuálnou verziou dokumentu. Ušetríte čas a náklady spojené s pracovnými procesmi likvidácie došlých faktúr, objednávok a iných dokladov.

Microsoft SharePoint používa viac ako 200 tisíc organizácií

Jeho možnosti využitia sú pritom nekonečné. Od firemného intranetu určeného na vnútrofiremnú komunikáciu, cez spoluprácu tímov a zdieľanie súborov až po Document Management System (DMS).

Ušijeme Vám riešenie na mieru

Máme skúsenosti s realizáciou riešení na platforme Microsoft SharePoint pre stovky používateľov v oblasti schvaľovania objednávok, likvidácie faktúr, evidencie pošty, procesov oboznámenia so smernicami, ISO dokumentáciou, evidenciou zmlúv a objednávok, či rezervačných systémov.

Schvaľovanie faktúr
Schvaľovanie objednávok
Evidencia došlej a vyšlej pošty
Smernice
Rezervačný systém

„Manažment faktúr nebol nikdy tak jednoduchý."

Ing. Ľubomír Taška

riaditeľ technicko – prevádzkového odboru, Slovenská autobusová doprava Žilina

Dohodnite si konzultáciu k Microsoft SharePoint

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Príklad: +421987654321

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie