EUROPLAC s moderným systémom odbúral chybovosť a duplicitu dát

04.09.2014

Dva oddelené systémy, ktoré navzájom nespolupracovali, spôsobovali spoločnosti EUROPLAC komplikácie pri manažmente aj realizácii obchodných operácií. Rozhodla sa preto vytvoriť integrovaný IS na báze Microsoft Dynamics CRM a produkčného ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS. Cieľom tejto zmeny, ktorú pre EUROPLAC realizovala spoločnosť SOFTIP, bolo zefektívniť všetky obchodné procesy a sprehľadniť dáta nevyhnutné pre úspešné riadenie biznisu.

 

Pred nasadením nového riešenia sa manažment aj pracovníci EUROPLACu museli vyrovnávať s viacerými problémami. „Naši obchodní manažéri v Nemecku nemali on-line informácie o stave pohľadávok a obratov jednotlivých zákazníkov. Ručné nahadzovanie údajov bolo zdrojom mnohých chýb a nejednotná dátová základňa znemožňovala jednotné manažérske prehľady. To sa nám vďaka novému IS podarilo odstrániť,“ uviedla Andrea Bangová, konateľka spoločnosti EUROPLAC.

Pre oblasť riadenia obchodných príležitostí sa SOFTIP rozhodol použiť medzinárodný systém Microsoft Dynamics CRM. Pre oblasť spracovania obchodných prípadov s prepojením na logistickú a na ekonomickú časť systému bol nasadený aktuálny produkčný IS SOFTIP PROFIT PLUS. Ich vzájomným prepojením sa podarilo vytvoriť jednotný, efektívny, multijazyčný nástroj pre obchodných manažérov v Nemecku, slúžiaci na pokrytie obchodných procesov vo fáze ponúk a objednávok. Informácie o zákazníkoch sú on-line s prepojením na produkčný systém.

Samozrejmosťou sú informácie pre manažérov v reálnom čase a reporting podľa viacerých dimenzií, predajcov, produktov či zákazníkov. Duálne ručné zadávanie obchodných dokladov nahradil automatický import z CRM priamo do produkčného IS SOFTIP PROFIT PLUS.

„Veľkým benefitom oproti minulosti je aj jednotná údajová základňa kmeňových dát o zákazníkoch, produktoch, materiáloch a ich cenách. Podarilo sa nám tak naplniť cieľ v podobe veľmi efektívneho a pružného riadenia biznisu nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia,“ skonštatoval Ing. Dušan Homola, produktový manažér IS SOFTIP PROFIT PLUS.

Spoločnosť europlac,s.r.o. vyrába viac ako 33 druhov dyhovaných výrobkov. V štandardnom sortimente ponúka dyhované drevotriesky, MDF dosky, laťovky a preglejky. Výrobná časť europlac sa nachádza v Topoľčanoch.

Viac informácií o SOFTIP PROFIT PLUS
Viac informácií o Microsoft Dynamics CRM