MLYN KOLÁROVO

120 000 ton obilnín ročne sa spracuje v SAP Business One

Zhrnutie projektu

Mlyn Kolárovo je rodinná spoločnosť zaoberajúca sa mlynárstvom, ktorá zabezpečuje distribúciu mlynárskych výrobkov vlastnej značky VITAFLÓRA do slovenských logistických centier, ako aj do logistických centier susedných krajín. So spracovaním viac ako 120 tisíc ton obilnín ročne je firma jedným z kľúčových výrobcov regiónu.

Výzvy a požiadavky

1. Vízia rozvoja spoločnosti
2. Mať centralizovaný ERP systém s prepojením na podporné systémy

Výsledky a prínosy

Centrálny ekonomicko - logistický systém na báze SAP Business One priniesol spoločnosti Mlyn Kolárovo dokonalý prehľad o situácii v spoločnosti a množstvo ďalších benefitov.

Plánovanie expedície

Prepojenie na riadený sklad ABERLE

EDI elektronická výmena dokumentov s dodávateľmi a odberateľmi

Import údajov z váh

Priemysel

SAP Business One

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie