Všetko je jednoduchšie
a rýchlejšie so SAP Business One

Zhrnutie projektu

Amberg Engineering Slovakia je popredná švajčiarsko-slovenská spoločnosť zameraná na projektovanie, inžiniersku činnosť a dozorovanie inžinierskych a pozemných stavieb. Nasadenie komplexného riešenia na báze SAP Business One spoločnosti prinieslo okrem výrazného skvalitnenia práce s dátami aj zaujímavú úsporu času a peňazí

Výzvy a požiadavky

Základnou požiadavkou Amberg Engineering Slovakia, s ktorou sa obrátil na spoločnosť SOFTIP, bolo nasadenie jedného integrovaného systému, ktorý nahradí všetky dovtedy používané riešenia. Vrátane Microsoft Excelu, ktorý ešte stále v mnohých podnikoch supluje klasický informačný systém.

Novinka mala pokryť požiadavky v oblastiach riadenia projektov, evidencie práce na projektoch, riadenia a sledovania vývoja nových obchodných príležitostí, elektronického schvaľovania dokladov a evidovania procesov nákupu a predaja. Všetko malo navyše komplexne zastrešovať účtovníctvo so špecifickými spôsobmi rozpúšťania nákladov a výnosov. Takmer všetky požiadavky Amberg Engineering pokrýval systém SAP Business One.

Výsledky a prínosy

Najpodstatnejšia bola časť projektového manažmentu, s ktorou sa zákazník okamžite stotožnil a videl súlad svojich pracovných postupov s postupmi v rámci SAP Business One. Museli sme len doriešiť vývoj webovej aplikácie na evidenciu a schvaľovanie výkonov zamestnancov na jednotlivých úlohách v rámci projektov, vysvetľuje Miroslav Michálek, ktorý v spoločnosti SOFTIP pôsobí ako produktový manažér pre SAP Business One.

Roztrieštené IT nástroje nahradilo integrované riešenie

Riadenie projektov na základe reálnych okamžitých údajov

Evidencia práce cez WEB alebo mobilné zariadenie

Elektronické schvaľovanie dokladov

Zamestnanci si evidujú odpracované hodiny, ktoré sa porovnávajú s dovtedy evidovaným saldom a fondom pracovného času. Evidencia sa registruje na projekt, úroveň, nákladové stredisko a konkrétnu činnosť. Zapísané záznamy sa schvaľujú jednotlivými vedúcimi projektov, následne sú automaticky zapísané k projektu, etape a úlohe v rámci SAP Business One ako spotrebované kapacity. Výsledkom je okamžitý prehľad o plánovaných a skutočných kapacitách na projekte.

Obeh dokladov a ich schvaľovanie je v elektronickej podobe, samozrejmosťou je kompletné pokrytie všetkých účtovných operácií, či už ide o legislatívne výkazy, evidenciu majetku alebo komunikáciu s bankami.

Obchod a služby

SAP Business One

„Všetko sa výrazne zjednodušilo a zrýchlilo. Dnes vieme nielen projektovo riadiť na základe jasných finančných plánov a výsledných ekonomických prehľadov, ale máme aj reálne informácie o výkonnosti zamestnancov, či obchodných príležitostiach.“

Ivan Brigant

Amberg Engineering Slovakia
Prokurista spoločnosti a vedúci Divízie projekcie a inžinieringu

Použité produkty a technológie

SAP Business One

Celosvetovo najrozšírenejší ERP systém pre malé a stredné firmy prináša komplexné riešenie pre správu celého podniku od predaja a servisu až po finančné a prevádzkové aspekty.

Finančné riadenie podniku

Riadenie predaja a CRM

Analýzy a výkazníctvo

Ďalšie prípadové štúdie SAP Business One

Dohodnite si konzultáciu

*všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

Údaje o spoločnosti

Kontaktná osoba

Udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely dohodnutia a vykonania nezáväznej konzultácie k produktom a službám spoločnosti SOFTIP, a.s. na dobu potrebnú na vykonanie tejto konzultácie. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomne na poštovú adresu SOFTIP, a.s., alebo emailom na adresu dpo@softip.sk.

Informácia o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou SOFTIP, a.s.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR), Vám týmto podávame informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov: Celé znenie informácie...

Bezpečnostné overenie